Arkiv: Referater, dagsorden, indkomne forslag og årsregnskab

På denne side finder du arkivet for dokumenter relateret til generalforsamlinger. Dette omfatter dagsordener/indkaldelser, forslag, årsregnskab, bestyrelsens beretninger og godkendte referater.

Alle dokumenter i arkivet er tilgængelige i PDF-format. For hver gruppe er det desuden muligt at hente samtlige dokumenter som én ZIP-fil.

For de lidt ældre dokumenter er vi ikke sikre på, at listen er komplet. Hvis du har dokumenter liggende, som ikke findes i arkivet, så send dem til os, så vi kan lægge dem i arkivet.

Godkendte referater

Bestyrelsens beretninger

Bemærk: Manglende beretninger kan være medtaget i referaterne.

Årsregnskab og budget

Indkaldelse og dagsorden

Forslag

Siden er opdateret 2019-07-24