Kommende generalforsamling

Dato for næste ordinære generalforsamling i grundejerforeningen er endnu ikke fastlagt, men ifølge vedtægterne bliver det i

maj måned 2018.

Indkaldelse, dagsorden og regnskab vil blive offentliggjort her på hjemmesiden senest 3 uger forinden.

Siden er opdateret 2017-08-06