Fuldmagt

Hvis du er forhindret i at komme til generalforsamlingen, så kan du ifølge vedtægternes §10 overdrage din stemmeafgivning ved skriftlig fuldmagt til en myndig person, som tilhører din egen husstand, eller til et andet medlem af foreningen.
Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt.
Fuldmagten afleveres til bestyrelsen ved generalforsamlingens begyndelse, inden mødet går i gang.

Download  

Siden er opdateret 2020-10-10