Nyindflyttet

Kære nye grundejer

Grundejerforeningen og bestyrelsen vil gerne byde jer velkommen til Hjortevænget og sige tillykke med jeres nye ejendom, som vi håber I får rigtig meget glæde af.

Vi har et ønske om, at alle nytilkomne hurtigt vil føle sig hjemme her i Hjortevænget, derfor vil vi ikke alene benytte denne lejlighed til at byde jer velkommen, men også benytte lejligheden til at orientere lidt om, hvad der foregår, og hvordan vi håndterer de forskellige opgaver, der er knyttet til Grundejerforeningen.

GRUNDEJERFORENINGEN

For at kommunikere nemmest og billigst udsendes alle vigtige informationer fra grundejer­foreningen til medlemmerne pr. mail og/eller vises på vore hjemmeside. Både den tidligere og den nye ejer har pligt til at anmelde ejerskiftet samt angive nye kontaktoplysninger til foreningens kasserer. Som nye grundejere bedes I derfor oplyse jeres e-mailadresser til bestyrelsen ved at sende en e-mail til bestyrelsen@gfun.dkHvis man senere skifter e-mailadresse, er det også vigtigt, at man enten selv retter sin e-mailadresse på hjemmesiden eller meddeler grundejerforeningen den nye e-mailadresse.

Når man tilmelder sin e-mailadresse til grundejerforeningen, så får man en grundejerkonto med eget loginkode til hjemmesiden.

Ordinær generalforsamling afholdes ifølge vedtægterne én gang om året i maj måned. Indkaldelse sker via e-mail og/eller på vores hjemmeside. Vi håber naturligvis på, at I kan komme.

Ifølge den tinglyste udstykningsdeklaration er der medlemspligt i foreningen. Det årlige kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det følgende kalenderår. Betalingsfristen er den 2. februar. Det er en stor lettelse for foreningens administration – som sker ved frivilligt arbejde – at der betales automatisk via betalingsservice.

FÆLLESAREALER

I vores grundejerforening er der knyttet stier, som giver sikker skolevej for børnene, samt to legepladser med diverse legeredskaber for børn samt en boulebane for både for børn og voksne. Legepladserne vedligeholdes af grundejerforeningen. Under bestyrelsen er der nedsat et legepladsudvalg, der har til opgave løbende at tilse de 2 legepladser samt vurdere behovet for vedligeholdelse og nyanskaffelser.

Vi har et større fælles grønt område ud mod vejene mod nord og øst. Grundejerforeningen har pligt til at vedligeholde dette område.

FÆLLESARRANGEMENTER

En gang om året – normalt 3. lørdag i august – afholdes en sommerfest. Vi sætter telt og grill op, hvor man er velkommen til at stege egen medbragt mad. Man medbringer egne drikkevarer men normalt sørger grundejerforeningen for brød og salat.

Hvert år holder vi en fastelavnsfest for børn og barnlige sjæle. Selvom det ofte er koldt, så plejer det at være en stor succes og med mange deltagere.

Efter behov afholder vi en eller to arbejdslørdage om året – hver med en varighed på 2-3 timer. Den ene som regel i forbindelse med sommerfesten. Når vi er færdige, sørger grundejer­foreningen for en sandwich eller lignende samt drikkevarer.
Arbejdslørdagen har to formål: Dels at legepladserne og de grønne områder kan fremtræde indbydende, dels at have en hyggelig dag sammen med de øvrige grundejere.

HJEMMESIDEN

I kan finde meget mere information om grundejerforeningen på vores hjemmeside:

www.gfun.dk  (GrundejerForeningen Ullerødgård Nord)

Som grundejer bør man være bekendt med følgende information, som findes på hjemmesiden: Vedtægterne, ordensreglementet samt referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, øvrige oplysninger samt indkaldelser til arrangementer. Ordensreglement, vedtægter m.v. under menuen »Foreningen«.

Man kan desuden skrive indlæg på hjemmesiden, hvis man logger ind med sin grundejerkonto.

VEDTÆGTER OG ORDENSREGLEMENT

Bestyrelsen ønsker ikke at »lege politi« med hensyn til vedtægterne og ordensreglerne, men opfordrer selvfølgeligt grundejerne til at overholde disse. Som bestyrelsen ser det, så drejer det sig om, at vi bor et sted hvor der er plads til alle og vi også tager hensyn til hinanden.

Erfaringen viser, at man skal være specielt opmærksomme på disse forhold:

 • Hvornår man må bruge motorredskaber i haven? Ifølge ordensreglementet bør det så vidt muligt undgås at bruge støjende motorredskaber
  –  efter kl. 19.00 på hverdage
  –  efter kl. 17.00 på lørdage
  –  før kl. 10.00 og efter kl. 14.00 på søn- og helligdage.
 • Ifølge ordensreglementet bør det undgås at aflæsse haveafklip, jord, sten og lignende materialer uden for egen grund eller indkørsel.
 • Hvor man må parkere? Ifølge den tinglyste udstykningsdeklaration, så må »parkering uden for parcellerne kun ske på de hertil indrettede parkeringsarealer«. Vendepladserne er til for, at større køretøjer skal kunne vende – ikke til parkering.
 • Ifølge ordensreglementet bør det undgås at henstille trailere udenfor egen grund eller indkørsel.
 • Hvem har lyst til at træde i en hunde-høm-høm, når man klipper hæk eller går på stierne eller i græsrabatterne?
 • Der må kun anvendes levende hegn. Se den tinglyste udstyknings­deklaration.
 • Hastighed på vores veje. Tænk på at der er legende børn. Vi vil jo også gerne undgå, at det bliver nødvendigt at sætte vejbump op på stikvejene.

Er der noget I er i tvivl om, eller har I spørgsmål, så er I altid velkomne til at kontakte bestyrelsen. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden

Atter engang rigtigt hjerteligt velkommen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen samt beboere
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord
Hjortevænget 101-414, Kokkedal

Skriv et svar