Ordensreglement for beboere i grundejerforeningen ULLERØDGÅRD NORD

§ 1. Formål

Formålet med denne vejledning er at bevare områdets karakter og gode naboforhold ved at sikre, at de enkelte grundejere ikke er til unødig gene for hinanden.

En række af punkterne tager udgangspunkt i love, lokalplaner og andre bestemmelser og er derfor underlagt offentlig påtale.

§2. Grunde
Det bør så vidt muligt undgås, at
 1. bruge motorplæneklipper, motorsav og andre støjende redskaber på hverdage efter kl. 19.00, lørdage efter kl. 17.00 og på søn- og helligdage før kl. 10.00 og efter kl. 14.00.
 2. udvise unødig støjende adfærd efter kl. 21.00.
 3. tænde bål, hvis røgen kan genere omkringboende.
Det er forbudt, at
 1. spille bold på en måde, så der kan ske skade på beplantning af fællesarealer, veje eller stier.
 2. skyde med slangebøsse, bue og pil, luftbøsse eller lignende mod skel til nabogrund eller offentlig vej og sti.
 3. opstille større lystbåde.
§3. Veje
Det bør undgås, at
 1. udvise støjende adfærd efter kl. 21.00.
 2. aflæsse haveafklip, jord, sten og lignende materialer udenfor egen grund eller indkørsel.
 3. køre forceret på stikveje, af hensyn til børnenes sikkerhed.
 4. henstille trailere udenfor egen grund eller indkørsel.
Det er forbudt, at
 1. henlægge affald.
 2. henstille lastvogne eller uindregistrerede køretøjer.
 3. langtidsparkere campingvogne, containere og lignende.
 4. opstille større lystbåde.
§4. Stier
Det bør undgås, at
 1. udvise unødig støjende adfærd efter kl. 21.00.
Det er forbudt, at
 1. køre på knallert på cykelstier.
 2. henlægge affald, jord eller lignende.
§5. Fællesarealer
Det bør undgås, at
 1. udvise unødig støjende adfærd efter kl. 21.00.
 2. forlade fællesarealerne uden forudgående oprydning.
 3. anvende legeredskaber til andet end deres formål af hensyn til børnenes sikkerhed.
 4. spille bold på en måde, så der kan ske skade på beplantning.
Det er forbudt, at
 1. udvise unødig støjende adfærd efter kl. 21.00.
 2. beskadige underlag og sikkerhedsanordninger ved legeredskaber.
 3. grave udenfor sandkasserne.
 4. henkaste flasker, papir, affald og lignende.
 5. tænde bål.

(Vedtaget på Generalforsamlingen den 19 MAJ 1998).

Siden er opdateret 2018-03-20
 
   Download Ordensreglementet   
.
   Vis hensyn   
Husk at tage hensyn til dine naboer. Det er ikke alting der er eller kan medtages i ordensreglementet, og lidt sund fornuft gør en stor forskel.
Husk at samle op efter jer
F.eks. vil det være hensyns- fuldt at samle din hunds “efterladenskaber” op. Det giver et bedre miljø for os alle – ikke mindst for dem, som skal slå græsset!
Tænk også over, hvornår du slår græs. Eller vindens retning, når du griller.
Der er børn, som leger i området. Derfor er det vigtigt, at du sætter farten ned og at du parkerer på de markerede pladser. Vi vil gerne undgå vejbump!