Til ejendomsmægleren

Bestyrelsen får af og til forespørgsler fra ejendomsmæglere om foreningens regler og om forhold i forbindelse med hushandler. Grundejerforeningens drift er baseret på frivillig arbejdskraft, så vi ser os af tidsmæssige grunde desværre ikke i stand til at udfylde større specifikke spørgeskemaer, som vi får fremsendt – heller ikke mod betaling. I stedet for har vi prøvet at besvare de mest almindelige spørgsmål nedenfor.

Bestyrelsen vil også gerne gøre ejendomsmægleren opmærksomheden på, at ifølge vedtægternes §5 har både den tidligere og den nye ejer pligt til at anmelde ejerskiftet samt angive nye kontaktoplysninger til foreningens kasserer.

Nedenstående spørgsmål og svar anser vi udelukkende for at være serviceoplysninger fra grundejerforeningens side. Grundejerforeningen/bestyrelsen tager intet ansvar for, at svarene er korrekte. Hvis man vil være helt sikker på svarenes korrekthed, så må man selv nærlæse:

Naturligvis er man altid velkommen til at kontakte bestyrelsen for konkrete spørgsmål.

Finder man fejl i nedenstående eller mangler der relevante oplysninger, bedes man kontakte bestyrelsen.

Spørgsmål og svar:


 • Spørgsmål: Er der medlemspligt af grundejerforeningen?

 • Spørgsmål: Hvornår afholdes der generalforsamling?
 • Svar: Ordinær generalforsamling afholdes ifølge vedtægterne hvert år i maj måned og indkaldes med minimum 3 ugers varsel.
  Reference: Vedtægterne §§7-11

 • Spørgsmål: Hvor stort er kontingentet?
 • Svar: Der er på generalforsamlingen i 2023 vedtaget en vedligeholdelsesplan for de grønne områder, hvilket for 2024 og årene fremover medfører en kontingentforhøjelse. Der er ikke planer om andre ændringer, der kan påvirke kontingentet.

  Forfaldsdato er hvert år den 2. februar.

  Der er ikke andre bidrag til foreningen ud over kontingentet.

  Kontingentet har gennem årene været:.

   

    2024: 1.500 kr
    2012-2023: 800 kr
    2011: 600 kr
    2005-2010: 1.200 kr
    2004: 1.700 kr

  Der er ingen gebyrer til foreningen i forbindelse med salg af ejendommene.
   
  Foreningen er velkonsolideret og havde med udgangen af 2022-regnskabet en formue på ca. 98.000 kr. Foreningen har ingen gæld.

  Ved foreningens stiftelse betalte hver grundejer et indskud. Indskuddet bliver stående ved salg af ejendommene. Desuden har grundejerforeningen en panteret på kr. 1.000 i hver parcel.
   
  Når kassereren får den obligatoriske besked om ejerskifte, giver denne besked til Nets (Betalingsservice). De nye ejere vil så få et girokort inden næste betaling. For at lette grundejerforeningens administration opfordrer vi grundejerne til at tilmelde kontingentbetalingen til Betalingsservice.

  Reference: Vedtægterne §6, Generalforsamlingsreferater og årsregnskaber.


 • Spørgsmål: Er der restancer i kontingentbetalingen?
 • Svar: Der er pr. 2023-08-01 ingen restancer. Konkrete spørgsmål herom kan stilles til kassereren.

 • Spørgsmål: Er der forhold, man skal være opmærksom på ved hushandel?
 • Svar: Både den tidligere og den nye ejer har pligt til at anmelde ejerskiftet til foreningens kasserer. 
  Reference: Vedtægterne §5 
   
 • Svar:  Al kommunikation mellem grundejerne og bestyrelsen/grundejerforeningen foregår udelukkende elektronisk – enten via e-mail eller via hjemmesiden. Nye grundejere bør derfor i egen interesse meddele bestyrelsen deres e-mailadresse. Man får herefter tilsendt et velkomstbrev samt login oplysninger til hjemmesiden.
  Reference: Vedtægterne §8 og §16

 • Spørgsmål: Er der andre forhold, man skal være opmærksom på?
 • Svar: Vi kører for øjeblikket en dialog med kommunen for at få en ny lokalplan på baggrund af, at kommunen har givet en enkelt tilladelse til udnyttet tagetage. Vi er blevet sat i udsigt, at man fremover – og som det med den enkelte undtagelse indtil nu er blevet administreret – ikke vil give tilladelse til udnyttelse af tag-etagen.
  Desuden samarbejder vi med vore to nabogrundejerforeninger om at hindre, at der gives tilladelse til højt byggeri (op til 4½ plan) hos vores nabo, Ullerødgaard. Tilladelse til dette kræver, at der vedtages en ny lokalplan for Ullerødgaard, idet der allerede eksistere én, som kun giver tilladelse til 1 plan.
  Reference: Hjemmesiden

 • Spørgsmål: Hvilke  fællesfaciliteter har grundejerforeningen?
 • Svar: Grundejerforeningens fællesfaciliteter omfatter to legepladser, hvoraf den ene også har en boulebane, samt nogle grønne områder, som ikke er til ophold. Den ene legeplads blev udbygget i 2021.
  Foreningen råder desuden over et hvidt partytelt, borde og stole. Beboerne har mulighed for at leje stole og borde efter henvendelse til bestyrelsen.
  Reference: Hjemmesiden

 • Spørgsmål: Leverer grundejerforeningen TV-signaler?

 • Spørgsmål: Hvem ejer fællesvejene?
 • Svar: Det gør Fredensborg Kommune, som også står for vedligeholdelsen.
  Reference: Fredensborg Kommune

 • Spørgsmål: Hvem sørger for vejbelysningen?
 • Svar: Det gør Fredensborg Kommune, som også betaler el-regningen.
  Reference: Fredensborg Kommune

 • Spørgsmål: Hvad med snerydning?
 • Svar: Fredensborg Kommune foretager snerydning af vejene og stierne. Vejene har den laveste prioritet i kommunens rydningsprogram.
  Reference: Fredensborg Kommune

 • Spørgsmål: Har grundejerforeningen ansatte?
 • Svar: Nej, det foregår ved frivilligt arbejde. Men vi betaler os fra nogle af opgaverne som f.eks. at få slået græsplænerne på legepladserne eller ved at få en anlægsgartner til at vedligeholde de ydre randområder mod nordøst.
  Reference: Generalforsamlingsreferater.

 • Spørgsmål: Hvordan er grundejerforeningen forsikret?

 • Spørgsmål: Hvilke sociale arrangementer er der i grundejerforeningen?
 • Svar: Grundejerforeningen afholder en række mere eller mindre faste arrangementer og møder, for eksempel:
  – Fastelavnsfest, fastelavnssøndag i februar/marts
  – Vejfest, normalt den 3. lørdag i august
  – Arbejdslørdag hvor vi hygger os og foretager vedligeholdelse legepladser og grønne områder. 
  – Spil på boulebanen, normalt hver tirsdag kl. 11
  – Ture m.v, f.eks. til Nivågård eller møllen i Karlebo
  Reference: Hjemmesiden

Siden er opdateret 2023-08-14