(B) Problemer med download af dokumenter her på hjemmesiden

Kære grundejere

Der har siden i går været problemer med download af dokumenter, f.eks. regnskab og generalforsamlingsreferater, her på hjemmesiden.

Det er naturligvis uheldigt, her kort før generalforsamlingen. Vi har intet ændret på hjemmesiden, så fejlen må skyldes ændringer foretaget af vores webhoteludbyder. Vi arbejder naturligvis på at få løst problemet. Hvis det mod forventning ikke er løst i løbet af et par dage, så udsender vi regnskab og referat fra sidste generalforsamling til alle grundejere pr. e-mail.

Status 2017-05-10: Der er fundet en midlertidig løsning på problemet, så det skulle igen være muligt at hente dokumenterne i arkivet.

/med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 23. maj kl. 19:00

Kære grundejer

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen tirsdag den 23. maj kl. 19:00 i Regnbuen Forsamlingshus, Broengen 2B. Dagsorden og regnskab findes under menuen “Generalforsamling“.

Forslag skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 9. maj.

Husk, at du/I kan anvende en fuldmagt, hvis du/I er forhindrede i at møde op.

Vi har i år den fornøjelse, at borgmester Thomas Lykke Pedersen deltager i generalforsamlingen. For at forberede borgmesterens deltagelse bedst, beder bestyrelsen medlemmerne om at indsende eventuelle spørgsmål til bestyrelsen senest 16. maj. Man kan naturligvis – hvis tiden tillader det – også stille spørgsmål på mødet.

På hjemmesiden kan du/I finde referater fra de seneste bestyrelsesmøder.

Inden generalforsamlingen vil du/I også modtage et nyhedsbrev fra bestyrelsen, men vi kan allerede nu sige, at sommerfesten er planlagt til den 17. juni.

/med venlig hilsen
Bestyrelsen GFUN

(B) Fastelavnsfest 2017

Kære alle Grundejere

fastelavn_2002_13

Festudvalget har desværre ikke været opmærksom på, at det var vinterferie i sidste uge. Da nogle muligvis ikke har været hjemme i sidste uge, har vi forlænget fristen for tilmelding til og med tirsdag den 21. februar.

Vi håber også at se jer. På nuværende tidspunkt er der 64 tilmeldinger.

Fastelavnsfesten afholdes søndag den 26. februar 2017 kl. 14:00. Vi byder på tøndeslagning, samt lidt at spise og drikke til både store og små.

Arrangementet er gratis for husstandene i foreningen og jeres børnebørn. Hvis I herudover inviterer venner og familie med, så er prisen 20 kr. pr. næse. Eventuel betaling bedes foretaget til Claus i nr. 214.

Tilmelding kan ske her. Har I spørgsmål til arrangementet eller tilmeldingen, kan I sende en e-mail til festudvalget@gfun.dk.

I skal være logget ind for at kunne tilmelde jer. Hvis I endnu ikke er oprettede som brugere på foreningens hjemmeside, kan I blive oprettet ved at sende en e-mail til bestyrelsen@gfun.dk.

Med venlig hilsen
Festudvalget, bestyrelsen

(B) Hvordan sikrer du dit hjem bedre mod indbrud?

Vi har modtaget følgende brev fra Fredensborg Kommune/Nordsjællands Politi – hvis nogen skulle have lyst til at deltage:

Kære formand
Selvom antallet af indbrud i private hjem i Fredensborg Kommune har været faldende, er niveauet fortsat alt for højt. Det er derfor vigtigt, at vi alle bliver bedre til at indbrudssikre vores hjem, så tyvene opgiver deres planer.
Nordsjællands Politi og Fredensborg Kommune arrangerer de kommende uger fem møder i kommunen, hvor du – og alle medlemmer af din forening – kan få gode råd til, hvordan I minimerer risikoen for indbrud.

På møderne orienterer Fredensborg Kommune om den nuværende kriminalpræventive indsats, hvorefter Nordsjællands Politi fortæller om indbrudsudviklingen og kommer med konkrete råd til sikring af hjemmet.
Møderne foregår:

 • Tirsdag den 31. januar kl. 19-21 i Fredensborg på Fredensborg Skole Vilhelmsro
 • Mandag den 6. februar kl. 19-21 i Humlebæk i Langebjerghallens kantine
 • Onsdag den 8. februar kl. 19-21 i Nivå på Nivå Skole Syd
 • Onsdag den 22. februar kl. 19-21 i Karlebo på Karlebo Kro
 • Torsdag den 23. februar kl. 19-21 i Kokkedal på Kokkedal Skole Vest

Vi håber, at du vil reklamere for møderne i din forening. Da vi tilpasser vores oplæg til lokale forhold, vil vi anbefale, at I så vidt muligt kommer til møderne i jeres eget lokalområde. Men er det ikke muligt, er I naturligvis velkomne på de øvrige møder.

Tilmelding til Julie Voss, Nordsjællands Politi, på mail jvo007@politi.dk
senest 4 dage før. Angiv venligst hvilket møde du tilmelder dig og deltagerantal.

Vel mødt!
Venlige hilsner

Thomas Lykke Pedersen
Borgmester

Jens-Christian Bülow
Politidirektør, Nordsjællands Politi

(B) Fastelavnsfest for hele familien 2017

Kære alle Grundejere

6083Fastalavn-FS-lille

Traditionen tro vil bestyrelsen gerne invitere dig, din familie og venner til Fastelavnsfest søndag den 26. februar 2017 kl. 14:00. Vi byder på tøndeslagning, samt lidt at spise og drikke til både store og små.

Kom og lad os få en hyggelig eftermiddag samt en god snak, mens vi alle slår katten af tønden.

Arrangementet er gratis for husstandene i foreningen og jeres børnebørn. Hvis I herudover inviterer venner og familie med, så er prisen 20 kr. pr. næse. Eventuel betaling bedes foretaget senest 19. februar hos Claus i nr. 214.

Afhængig af tilmeldingen, vil tønderne blive opdelt sådan: Én for de små børn, én for de store børn, samt én for kvinder og én for mænd.

fastelavn_2002_13

Har I lyst til at deltage, kan I tilmelde jer under menuen ARRANGEMENTER senest 19. februar. Har I spørgsmål til arrangementet eller tilmeldingen, kan I sende en e-mail til festudvalget@gfun.dk.

I skal være logget ind for at kunne tilmelde jer. Hvis I endnu ikke er oprettede som brugere på foreningens hjemmeside, kan I blive oprettet ved at sende en e-mail til bestyrelsen@gfun.dk.

Med venlig hilsen
Festudvalget, bestyrelsen

(B) Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsesmødereferater

Referaterne fra bestyrelsesmøderne den 12. maj og 14. juli er nu lagt på hjemmesiden.

Generalforsamling 2017

Da borgmesteren har indvilliget i at deltage i grundejerforeningens næste generalforsamling, er datoen for denne allerede nu fastlagt til den 17. maj 2017.

Lokalplan

Det lader det til, at der nu kommer gang i udarbejdelsen af en lokalplan.

Første møde finder sted på rådhuset den 8. august. G/F Ullerødgaard Øst, G/F Ullerødgaard Øst II og vores grundejerforening er inviteret. Der deltager 1-2 personer fra hver grundejerforening. Fra os deltager Erling og Niels.

Vi udsender et nyhedsbrev/e-mail, når vi ved mere om sagen. Vi forventer også, at arbejdsgruppen snart kan starte sit arbejde.

Fortsat god sommer til alle og på gensyn til vejfesten,
Bestyrelsen GFUN

(B) Vejfest 2016

Festudvalget og bestyrelsen har fornøjelsen at indbyde alle grundejere til årets vejfest

Lørdag den 20. august

Vi mødes på pladsen ud for nr. 209 kl. 15:00, hvor vi sætter teltet op og skærer salat.

Grillen tændes efterfølgende og er klar kl. 18:00, hvor I kan grille jeres medbragte kød, pølser eller, hvad I har lyst til at spise. Grundejerforeningen sørger for salat og andet tilbehør og efterfølgende kaffe/te.

I skal selv medbringe: Tallerken, bestik, glas, egne drikkevarer og eget kød.

Pris: Gratis for grundejerforeningens medlemmer.

Tilmelding senest 14. august her på hjemmesiden. I skal logge ind for at kunne foretage jeres tilmelding. I er også velkommen til at kontakte festudvalget.

Hvis I har lyst til at bage en kage til kaffen, bedes I også angive dette i tilmeldingen.

Venlig hilsen
festudvalget

(B) Arbejdslørdag den 11/6 fra 10:00-13:00

Bestyrelsen vil atter engang indbyde til en arbejdslørdag, hvor hovedopgaven er at færdiggøre den vestlige legeplads efter at antennen er fjernet. Bliver vi nok, vil vi også friske de grønne områder og  den østlige legeplads lidt op.

I må gerne medbringe haveredskaber, f.eks. kost, skovl, spade, kantskærer, grensaks og/eller trillebør. Bestyrelsen sørger for indkøb af de nødvendige materialer.

Vi mødes på den vestlige legeplads kl. 10:00.

Grundejerforeningen sørger for en sandwich og lidt at drikke til de, som møder op. Af hensyn til traktementet vil vi gerne bede om en vejledende tilmelding her på hjemmesiden. Dette gøres under menuen »Arranagementer«. Husk, at I skal logge ind, før I kan tilmelde jer.

/med venlig hilsen
Bestyrelsen

Højt byggeri:

Også vi er helt enige med bestyrelsen og flere grundejere i betragtningerne om højt byggeri. Den tinglyste udstykningsdeklaration som henviser til indholdet til en byplanvedtægt må være gældende og derfor må det hindres at der bygges overetager på flere huse i foreningen. Vi støtter helt og aldeles op om bestyrelsens arbejde i sagen og en fortsættelse heraf. Vi bakker derfor også fuldt up om bestyrelsens liste over tiltag som kan tages i anvendelse for at hindre flere tagetager som fuldstændigt vil ødelægge karakteren af vores område. Endvidere er det yderst vigtigt at der lægges maksimalt pres på kommunen for at opnå en fornuftig og hensigtsmæssig kommunikation og behandling. Samtidig skal lyde en stor tak til bestyrelsen og ros for arbejdet der indtil nu er gjort i sagen. Mange hilsener nr. 222. Bent

(B) Nyt fra bestyrelsen

Kære alle grundejere

De vigtigste ting, som er sket siden sidst udsendte nyhedsbrev, er:

 • Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 2016-03-16 er lagt på hjemmesiden og kan hentes som pdf-fil. De efterfølgende punkter er behandlet mere detaljeret i referatet.
 • Det høje byggeri på 100-vejen: I sidste nyhedsbrev bad bestyrelsen om grundejernes holdning til byggesagen. Kun tre grundejere har svaret på denne henvendelse. En fortsat kamp forventer vi at ville kræve mange ressourcer – specielt mht. tidsforbrug. På grund af det lave antal tilbagemeldinger fra grundejerne har bestyrelsen vedtaget ikke at gøre mere ved sagen, før den har været diskuteret på den kommende generalforsamling
  Det er stadig bestyrelsens holdning, at vi skal hindre, at der bygges overetager på flere huse. Desuden finder vi, at kommunens sagsbehandlinger samt korrespondanceformer er helt uacceptable.
  Bestyrelsen har aftalt et møde med borgmesteren ca. en uge før generalforsamlingen.
 • Kommunen har endnu ikke besvaret vores henvendelse om udarbejdelse af en lokalplan. Dette var ellers en aftale med kommunen som resultat af sidste generalforsamling.
 • Fællesantennen er nu endeligt nedlagt og området stort set reetableret. De sidste detaljer færdiggøres sammen med genopsætning af gyngerne på den vestlige legeplads på en arbejdsdag lørdag den 11. juni kl. 10 til ca. 13. Reserver gerne dagen.
 • Det store fyrretræ ved den fjernede fællesantenne vil blive fældet.
 • Årsregnskab for 2015 er revideret og påtegnet. Regnskabet kan findes her.
 • Fastelavnsfest 2016: Vejret var perfekt og igen i år var der mange tilmeldte: 78 personer fordelt på 21 huse!
 • Sommerfesten er fastlagt til 20. august sammen med en arbejdsdag fra 10-13.
 • Generalforsamlingen er fastlagt til 19. maj. Indkaldelse er udsendt separat.
 • Daniel ønsker af arbejdsmæssige grunde at fratræde bestyrelsen

/med venlig hilsen
Bestyrelsen, GFUN

Højt byggeri

Vi er stadig helt enige med Daniel i nr. 231 vedr. betragtningerne om kommunens tilladelse til udnyttet tagetage. Tak til bestyrelsen for det store arbejde. Håber I vil fortsætte, for det holder altså ikke, at alle i bebyggelsen kan bygge tagetager på som de lyster. Det vil fuldstændig ændre karakteren og herlighedsværdien af området. Vi har alle købt vores huse i den tro, at indholdet i en lokalplan er noget der vil blive overholdt. VH Peter nr.: 221

Højt byggeri

Kommentar til bestyrelsen vedr. “Højt byggeri” . Først en tak og stor anerkendelse af bestyrelsens indsats i forbindelse med manglende kommunikation fra Fredensborg kommunes side. Jeg støtter helt op om, at vi skal presse kommunen til at sørge for anstændig adfærd fra deres side. Vedr. “Højt byggeri”. Jeg er enig i, at vi skal gå efter: A. Hindre, at der bygges overetager på flere huse. (Dette kan føre til helt uoverskuelige konsekvenser for vores grundejerforenings fremtid). C. Fremover få en fair korrespondance med Fredensborg kommune. Af andre muligheder støtter jeg specielt: a. klage til Datatilsynet. d. sende brev til borgmesteren. e. sende brev til forvaltningen. g. kontakte andre grundejerforeninger. h. gå til pressen. Vedr. kommunens tilsagn om at medvirke til udarbejdelsen af en ny lokalplan, som efter grundejerforeningens henvendelse den, 27. juli 2015 end ikke er besvaret, må ikke stå uimodsagt. Hvis vi taler til kommunen, SKAL kommunen besvare! Mvh Daniel 231

Bestyrelsens kompetence i sagen om højt byggeri ved Bjarne Dueholm, nr. 202

Jeg er helt ening i bestyrelsens betragtninger om deres arbejde i sagen om højt byggeri, hvor bestyrelsen skriver: “Bestyrelsens opgave er – ifølge vedtægterne – at varetage foreningens daglige administration. Denne byggesag ligger langt ud over, hvad der kan betegnes som daglig administration”. På denne baggrund er det min vurdering, at bestyrelsen skal have et tilsagn fra minimum 2/3 af grundejerne for at være berettiget til at rette henvendelse til offentlige myndigheder i denne sag og udgive sig for at være repræsentant for Grundjerforeningen Ullerødgård Nord, Kokkedal. Bestyrelsen har allerede lavet et meget stort arbejde i denne sag uden at have sikret sig den nødvendige opbakning, men sket er sket og nogen er for højt byggeri og andre er imod. Personligt går jeg ind for højt byggeri, og er af den opfattelse, at bestyelsen har glemt at læse vedtægterne inden de påbegyndte klagesagen, men det skal være dem tilgivet med det store arbejde de har lavet for os i alle andre sager.

(B) Indbydelse til fastelavnsfest og nyt fra bestyrelsen

Kære alle grundejere

Det er ved at være et stykke tid siden, bestyrelsen sidst har udsendt et nyhedsbrev. Siden sidst er der sket en del vigtige ting i grundejerforeningen, som vi gerne vil orientere om.

Fastelavnsfest

Traditionen tro vil bestyrelsen gerne invitere dig, din familie og dine venner til Fastelavnsfest.

Arrangementet afholdes søndag den 7. februar kl. 14. Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig fra menuen ARRANGEMENTER => KOMMENDE ARRANGEMENTER.

Tilmelding senest den 31. januar. Vi beklager den korte tidsfrist.

Bestyrelsesmøder

De seneste bestyrelsesmødereferater er nu lagt på hjemmesiden under menuen BESTYRELSEN => ARKIV: BESTYRELSESMØDEREFERATER.

Fællesantennen

Fredensborg Kommune har truffet den afgørelse, at de ikke håndhæver forbuddet mod udvendige antenner. Læs mere under menuen BESTYRELSEN => ARKIV: KORRESPONDANCE.

Fællesantenne er nu – som man sikkert har set – væk. Alt er gået efter planen. Blot mangler vi at fylde hullet op efter at fundamentet blev fjernet. Strømforsyning er afmeldt hos DONG og forsikring er opsagt. Niels Dreijer har været en kæmpe hjælp med nedlæggelsen. Tusind tak for hjælpen.

Opfyldning af hullet vil ske til foråret, evt. sammen med færdiggørelsen af gyngerne på legepladsen.

Vedtægter

Fredensborg Kommune har accepteret de ændringer til vedtægterne, som blev vedtaget på sidste generalforsamling. Læs mere under menuen BESTYRELSEN => ARKIV: KORRESPONDANCE.

Højt byggeri

Natur- og Miljøklagenævnet har afvist at behandle vores klage over tilladelsen til det høje byggeri. Vi har diskuteret det en del i bestyrelsen. Vi har endnu nogle klagemuligheder og vi kan også gå til pressen over den behandling, vi har været udsat for. Uanset hvad, så kommer det til at koste en del tid og/eller penge at fortsætte kampen.

Bestyrelsens opgave er – ifølge vedtægterne – at varetage foreningens daglige administration. Denne byggesag ligger langt ud over, hvad der kan betegnes som daglig administration. Hvis bestyrelsen skal arbejde videre med sagen, er det en forudsætning, at der er MEGET stor opbakning til sagen fra grundejerne. Derfor: Giv din mening til kende, helst i et indlæg på hjemmesiden. Alternativt så kan du sende en e-mail til bestyrelsen. Hvis vi ikke får den nødvendige tilbagemelding, så arbejder vi ikke videre med sagen.

Vi kan også vælge, at acceptere tingenes tilstand. Konsekvensen af at acceptere tingenes tilstand er, at alle formentlig kan få lov til at udnytte tagetagen.

Læs afgørelsen under menuen BESTYRELSEN => ARKIV: KORRESPONDANCE.

Vi er naturligvis rystede over den manglende afgørelse – specielt i lyset af kommunens kommunikationsformer og manglende svar.

Hvis vi vil gå videre med sagen, skal vi gøre os klart, hvad vi vil opnå. Følgende muligheder er de indlysende:

 1. Hindre, at der bygges overetager på flere huse
 2. Nedtagning af overetagen på Hjortevænget 102
 3. Fremover få en fair korrespondance med Fredensborg Kommune. Vi skal kende kommunikationsformen, f.eks. eBoks.

Vi blev enige om, at punkt A. og C. er dem, vi skal gå efter, hvorimod vi opgiver punkt B.

Vi har stadig nogle muligheder for at arbejde videre med sagen. Vi har stort set opgivet yderligere kommunikation med kommunen, så andre muligheder kunne være:

 1. Klage til Datatilsynet over kommunens kommunikationsform og startproblemerne med eBoks. Dette bør vi gøre under alle omstændigheder.
 2. Klage til Ombudsmanden. Det er nok ikke det første, vi skal gøre.
 3. Igen klage til kommunens borgerrådgiver – hvilket nok ikke er realistisk, idet kommunen har nedlagt instansen.
 4. Sende et brev til borgmesteren og/eller udvalgsformanden. Dette kunne eventuelt sendes som et åbent brev, som også sendes til lokalpressen. Vi tvivler dog på, at vi får noget ud af det.
 5. Sende et brev til forvaltningen i kommunen, hvilket vi nok bør gøre under alle omstændigheder, da de ikke har svaret på vores henvendelse om udarbejdelse af lokalplan. Vi bør også klage over, at nabohøringen om hesteholdet i Lågegyde 145 ikke var sendt til foreningen.
 6. Vi kan også hyre en advokat og anlægge en privat sag. Efter vores opfattelse så har vi en tinglyst udstykningsdeklaration, som henviser til indholdet i en byplanvedtægt. Dette må være gældende, indtil den er aflyst eller erstattet af noget andet. En sag er nok ikke en realistisk mulighed, da det vil kræve rigtigt mange ressourcer i form af timer og penge.
 7. Vi kan kontakte andre grundejerforeninger i kommunen. Dette vil naturligvis ikke direkte ændre sagen, men vi kunne få en god støtte.
 8. Vi kan gå til pressen og fortælle om, hvordan vi er blevet behandlet. Dette er nok det eneste, der virkeligt vil hjælpe os i dag. Kommunen har de seneste år haft mange dårlige sager, og de vil have mange forklaringsproblemer med vores sag. Dette er bestyrelsens forslag.

Igen: Vi ser frem til at høre din mening!

Udarbejdelse af lokalplan

Vi havde den aftale med Fredensborg Kommune, at hvis der var stort flertalt på sidste generalforsamling om at medvirke til udarbejdelse af en lokalplan, så ville kommunen igangsætte dette arbejde. Den 27. juli 2015 meddelte vi kommunen, at forslaget blev næsten enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen. Kommunen har end ikke ulejliget sig med, at svare os på vores e-mail. Det er bare op ad bakke, når vi har kontakt med kommunen!

Nabohøring om udvidet husdyrhold i ejendommen Lågegyde 145

Vi har fået en nabohøring om udvidet husdyrhold i ejendommen Lågegyde 145 (heste). Kommunen har ikke sendt høringen til foreningens eBoks (som var så vigtigt med byggesagen) men til Hjortevænget 209. Den havnede først på bestyrelsens bord – indirekte via Bjarne Dueholm – ca. på det tidspunkt, hvor indsigelsesfristen udløb (13. november).

Dette er ligeledes helt utilstedeligt – specielt set i lyset af, at vi under byggesagen fik at vide, at formelle henvendelser fra kommunen udelukkende sker gennem eBoks. Vi agter at klage over manglende høring.

Vi har kun høringen i en papirudgave. Så snart vi har skannet de fremsendte dokumenter fra høringen ind, bliver de lagt på hjemmesiden.

Legepladsen

Legepladserne fik en stor overhaling på den seneste arbejdsdag sidste sommer. Vi mangler stadig at færdiggøre gyngerne på den vestlige legeplads. Dette er planlagt til foråret.

Generalforsamling

Den kommende generalforsamling er planlagt til 19. maj. Vi mangler at få bekræftet vores reservation af lokalet på Kokkedalskolen, så datoen er ikke 100% sikker endnu. En formel indkaldelse udsendes pr. e-mail senere. Husk at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Nyt fra foreningen

Husk at holde din e-mailadresse ajour på hjemmesiden. Husk også at overføre din brugerkonto til en den nye ejer, hvis du sælger dit hus.

/med venlig hilsen
Bestyrelsen, GFUN

(B) Vigtigt nyt fra bestyrelsen og nye mødereferater

(B) Vejfest og arbejdsdag 2015

(B) Vigtig information om fællesantennen

Det blev på generalforsamlingen den 19. maj 2015 besluttet, at nedlægge fællesantennen inden nytår.

Det er nu fastlagt, at fællesantennen bliver lukket ned den 1. oktober da DONG afbryder for strømmen denne dag. Bliver det nødvendigt at udføre større reparationer forinden, så kan nedlukningen ske tidligere.

Efter 1. oktober kan man derfor ikke længere modtage signaler fra fællesantennen.
Læs mere om alternativer til fællesantennen her.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Lyddæmpende hegn i yderområder

Jeg hører at I, i bestyrelsen vil arbejde med at få grundejerforeningens regler opdaterede…. Og i den forbindelse tænkte jeg om man kunne få tilføjet at os der bor ud til offentlig vej som Ullerødvej eller Ullerødgårdsvej og som føler os generet af trafikstøjen måske kunne få lov til at sætte et støjhegn op – som ikke skal stå en meter inde på grunden og som skal ha hæk på den anden side. Jeg har fundet et forslag til hegn (http://www.noistop.dk/produkter/noistop+green/modulstørrelser) – da man så kunne imødekomme kommunens landskabsarkitekt omkring grøn beplantning – ved at plante f.eks. efeu op ad hegnet. Og ved at grundejerforeningen kunne bestemme typen af hegn – ville udseendet ikke blive så forskellig – som hvis vi alle ‘planter’ hver vores model hegn og farve af et træhegn. Yderligere kunne grundejerforeningen måske handle en fordelagtig aftale hjem med en leverandør.

(B) Referatet fra ordinær generalforsamling 2015 kan nu hentes som pdf-fil

(B) Nyt fra bestyrelsen og kommende generalforsamling

(B) Nyt fra bestyrelsen

Kære alle grundejere

Fastelavn:

I kan nu finde billederne fra fastelavnsfesten her.

GFUN – Fastelavnsfest 2015

Fællesantennen:

(B) Til eftertanke

(B) Nyt om byggesagen vedr. høj tagrejsning

(B) Nyt fra bestyrelsen og bestyrelsesmødereferat #9 og #10

(B) Invitation fra Fredensborg Kommune:
Fokusgruppe for grundejere om Byens Hus i Kokkedal

Bestyrelsen har modtaget følgende invitation til alle interesserede fra Fredensborg Kommune. Bestyrelsen valgte ikke at deltage i arrangementet.

/mvh Bestyrelsen


(B) Fastelavnsfest for hele familien

Kære alle grundejere

fastelavn_2002_13Traditionen tro vil bestyrelsen gerne invitere dig, din familie og dine venner til Fastelavnsfest.

Arrangementet afholdes søndag den 15. februar kl. 14. Du kan både læse mere om arrange­mentet og tilmelde dig fra menuen ARRANGEMENTER. Tilmelding senest den 8. februar.

Med venlig hilsen
Festudvalget, bestyrelsen

(B) Bestyrelsesmødereferat #8

Venlig hilsen
bestyrelsen

Udnyttet tagetage/høj tagrejsning

I kommuneplan 2013 er Hjortevænget defineret som “Åben-lav bebyggelse”, og i samme kommuneplans afsnit om erhverv er anført:
“Erhverv i boligområder
3.1.4
I områder planlagt til åben-lav og tæt-lav boliger kan der i overensstemmelse
med byggelovgivningen i begrænset omfang etableres virksomhed
indpasset i beboelsesbygninger.***
Det er en betingelse, at virksomheden ikke i væsentligt omfang opsøges
af publikum og ikke giver anledning til støj, trafik eller andre gener, som
overskrider det normale for et boligområde. Skiltning i forbindelse med
erhvervsvirksomhed kræver Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.”

Hermed skulle skrækken for autoværksteder mv. på Hjortevænget være aflivet.

Bjarne Dueholm nr. 202

Udnyttet tagetage/høj tagrejsning

At Fredensborg kommune ikke kan finde byplansvedtægten for vores område og dermed har tilladt bygning af et højt tag på 100-vejen er efter vores mening en skandale. Det kan forandre hele vores bebyggelse og bare den omstændighed, at muligheden for højt byggeri og evt. erhvervsvirksomheder etc. eksisterer, vil forringe huspriser og herlighedsværdi.
Vi har også alle sammen købt vores ejendom på forkerte forudsætninger, hvilket vi tænker evt. kan få store juridiske konsekvenser.
Vi ser derfor meget gerne at foreningen hyrer en advokat og arbejder videre med sagen.
Peter Højgaard nr. 221

(B) Nyhedsbrev

godt_nytaar_lilla2

Godt nytår

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

December 2014

(B) Nyt om fællesantennen

Venlig hilsen
bestyrelsen

(B) Grundejerforeningernes årlige møde med Fredensborg Kommune

(B) Temaaften »Undgå indbrud« / Nyt om busrute 383

Venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Højt byggeri på 100-vejen og bestyrelsesmødereferat #5

Venlig hilsen
bestyrelsen

(B) Nedlæggelse af busrute 383

Venlig hilsen
bestyrelsen

(B) Vejfest 2014

Venlig hilsen
festudvalget

(B) Orientering fra bestyrelsen #1

Med venlig hilsen
Bestyrelsen