Fremhævet indlæg

Fartkontrol 5/2 2021 kl. 16.15 – 21.15 på Ullerødvej v. Hjortevænget

Hej med jer. Jeg talte med kontrollanten kl. 20:15, og der var taget 21 der kørte for stærkt, 7 klip i kørekortet, og en enkelt med 102km/t, der får inddraget sit kørekort i dag – hvis vedkommende ellers har et kørekort ??? 3 tidligere kontroller har givet næsten det dobbelte i antal bøder. Radaren blinker ved 59 km/t på Ullerødvej, så kør stille !!! Mvh Bjarne Dueholm

(B) Har du brug for hurtigere internet (fibernet)?

Kære grundejer

Du er måske blandt de mange, som har bemærket, at internettet ikke er særlig hurtigt på Hjortevænget. Bestyrelsen i grundejerforeningen har derfor taget kontakt til TDC Net. Det er muligt at få lynhurtigt 1000/500 gigabit internet, men vi skal handle nu, før det er for sent.

Dette er vigtigt for dig som grundejer.

Hvis du senere vil sælge dit hus, vil købere opfatte stabilt og lynhurtigt fiber-internet som et plus, hvis ikke ligefrem en nødvendighed på linje med vand, el og kloak.

TDC Net har allerede rullet fiber-internet ud i hele området omkring os, og det er nu ved at være sidste chance for at få de omkring 100 »mørke« husstande i Hjortevænget med, se kortet.

Du bedes melde tilbage til bestyrelsen.

I første omgang skal bestyrelsen blot have en tilkendegivelse af interesse fra så mange husstande i området som muligt. Du kan uforpligtende tilkendegive din interesse ved at sende en mail til fibernet@gfun.dk med følgende oplysninger:

Navn
Husnummer
Telefonnummer
E-mailadresse

Du skal gøre dette, selvom du tidligere måtte have kontaktet TDC Net direkte om fibernet, så bestyrelsen præcis kender antallet af muligt interesserede. Bestyrelsen tilmelder os herefter samlet, og du modtager en bekræftelse på din uforpligtende interesse fra TDC Net.

Det er ikke forpligtende at udvise interesse.

Man forpligter sig på ingen måde til at tegne abonnement, og tilmeldingen er blot et udtryk for, at man kunne være interesseret. Skulle der komme et konkret tilbud på bordet, bliver du ikke bundet til at have abonnement hos en bestemt udbyder, men kan frit vælge fra denne opdaterede liste over udbydere på TDCs net: www.tdcnet.dk/fiber/udbydere.

Det månedlige abonnement for fiber-internet er i øjeblikket omkring 250 kroner, og etablering for hver husstand er nede på nogle få tusinde kroner, så overordnet set vil det være en rigtig god investering.

Skulle du have spørgsmål eller behov for yderligere information, så se www.gfun.dk eller send en e-mail til fibernet@gfun.dk. Hjemmesiden bliver løbende opdateret med seneste status på sagen.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

Anders Bjerregaard, Næstforman
Hjortevænget 217

(B) Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Kære grundejere

Det er ved at være længe siden, at bestyrelsen har udsendt et nyhedsbrev. Pga. Coronasituationen så har aktivitetsniveauet været meget lavt i 2020 og generalforsamlingen blev også udskudt fra maj til oktober. I kan finde referatet fra generalforsamlingen på hjemmesiden under menuen GENERALFORSAMLING.

Vi kan ikke love, at vi altid udsender e-mails til jer, men grundejerforeningens hjemmeside bliver løbende opdateret med nyheder.

Bestyrelsen har her i januar måned afholdt to bestyrelsesmøder som videomøder. I kan finde referaterne fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden under menuen BESTYRELSEN. Her er et kort resumé af disse to referater:

 • Legepladserne. Som det blev vedtaget på sidste generalforsamling, så blev der nedsat et legepladsudvalg, som fik bevilliget et rammebeløb på 60.000 kr. Udvalget har gjort et kæmpe stykke arbejde og har allerede udarbejdet et forslag til udbygning af den vestlige legeplads. Der er også indhentet tilbud på legeredskaberne. Stor tak til legepladsudvalget! Bestyrelsen godkendte forslaget på bestyrelsesmødet den 18. januar 2020. Læs mere om dette i bestyrelsesmødereferatet. Se også planskitse og tilbud fra Kompan.
 • Sociale arrangementer. På grund af Coronasituationen har vi besluttet følgende:

  Fastelavnsfesten for 2021 aflyses.

  Sommerfesten afholdes sædvanligvis i sidste halvdel af august. Det er endnu for tidligt at beslutte, om festen kan gennemføres.

  Boulebanen og legepladser. Vi opfordrer naturligvis til under de nuværende restriktioner, at man ikke mødes mere end maks. 5 personer på boulebanen og legepladserne og overholder øvrige gældende regler.

  Så længe, at vi har et forsamlingsforbud på 5-10 personer, så kan vi ikke gennemføre en arbejdslørdag.
 • Generalforsamling 2021. Det er nok usandsynligt, at generalforsamlingen kan gennemføres i maj måned. Vi tager det op på et senere bestyrelsesmøde. Under alle omstændigheder gør vi som sidste år, og får regnskabet for 2020 revisorpåtegnet og offentliggjort senest i løbet af maj måned. Budget for 2022 vil være inkluderet. Desuden udarbejdes bestyrelsens årsberetning.
 • Nabohjælp. Opsætning af nabohjælpskilte hænger lidt i bremsen. Når vi bestiller skiltene, så skal vi skrive under på, at vi ikke sætter dem op uden forhåndsgodkendelse fra kommunen, og her tror vi, at vi ligger langt nede i bunken af kommunens opgaver i disse Coronatider. Kommunens velvilje for at sætte dem op på lygtepæle er ikke så stor, men nabogrundejerforeningen har fået lov. Når vores nabogrundejerforening har fået lov, så bør vi vel også have lov. Vi har kontaktet nabogrundejerforeningen for at spørge om, hvad de gjorde for at få tilladelse. De har tilsyneladende i mellemtiden fået ny bestyrelse, så deres hukommelse er ikke så god.

  Kommunen er lukket ned foreløbig til 8. februar og de har derefter sikkert et stort efterslæb, så der sker nok ikke mere inden engang i marts. Vi kan godt købe skiltene, men vi ved ikke hvor mange standere og lygtepælsbeslag vi skal bestille.
 • Beboerhenvendelser vedrørende sikkerhed (indbrud). Vi er blevet kontaktet af Christian Kjærgaard nr. 208 og Kasper Sternberg nr. 228 vedrørende mistænkelige observationer af varebiler og tomme øldåser i hækkene. Læs mere om det her på hjemmesiden.
 • Områder og fældning af træer. Vi har stadig nogle udgåede asketræer langs Ullerødvej, som skal fældes. Desuden er der behov for at beskære træerne på legepladserne og en grundejer har problemer med et træ på fællesarealet gror ind igennem vedkommendes hæk. Vi har kontakt til en lokal gartner og prøver at få en aftale/pris.
 • Kommende affaldsordning. Vi afventer stadig at høre mere fra kommunen.
 • Invitation til deltagelse i Fredensborg Kommunes Klimaråd. Vi har sammen med Fredensborg Kommunes øvrige grundejerforeninger modtaget en invitation til deltagelse i kommunens Klimaråd, se bilag her og her. Hvis der er grundejere, som er interesserede at deltage, så kan I henvende jer til bestyrelsen. Eventuelle interesserede grundejere bedes læse materialet fra kommunen grundigt igennem forinden.
 • Tag hensyn! Det er ikke første gang vi gør opmærksom på det, men kære hundeejere: Saml op efter jer! Og efter nytårsaften flød det med afbrændt krudt og knuste flasker. Vær søde at rydde op efter jer selv, når eventuelle tømmermænd er plejet.

Vi ser frem til et 2021 med forhåbentligt lidt flere aktiviteter.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Risiko for indbrud?

Kære grundejere

Kort før jul fik vi denne henvendelse fra Kasper Sternberg i nr. 228. Vi har også fået en henvendelse fra Christian Kjærgaard i nr. 208. Christian har observeret, når han gik med hunden, at der var stukket tomme øldåser ind i diverse hække. Politiet er informeret om begge hændelser. Bestyrelsen opfordrer grundejerne til at tilmelde sig Nabohjælp app’en og generelt være opmærksomme på, hvad der foregår i kvarteret.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Hej Formand,
Mange af os i kvarteret holder godt øje i området op til jul.

Vi har desværre spottet lidt fremmende biler/varevogn som kører rundt i hjortevænget om aftenen lige inden og efter mørket falder på.
Vi har tale om.

Mørkeblå gammel (måske mercedes) som vi så over ved os i nr. 228-229-230-231.
Hvid lille gammel bil som larmer over ved nr. 208-209 forleden dag. Med huer og store jakker på og med slukket lys på bilen selvom den er tændt.
Ældre lille guld bil som har holdt stille i starten af hjortevænget.

Varevognen er set på de små stier vi har i området.

Dette er blot en alarm til vores beboer i hjortevænget om at det snart er jul og folk er hjemme eller væk fra deres ejendom.
Vi ønsker ikke at påpege på nogen da vi ikke kan bevise det.
Men blot, at der skal holdes øje med hvad der sker pt. Vi ønsker ikke indbrud.

Meld gerne tilbage hvis i ikke er hjemme juleaften eller er væk i flere dage.

Jeg bor i nr. 228 og vi er hjemme jul og nytår hvis der ønskes nabo kig eller hjælp skal folk være velkommen til at ringe eller skrive en sms.

God jul og godt nytår.

De bedste hilsner
Kasper Sternberg

Legepladsen (opdateret). Forslag til generalforsamlingen 2020-10-18

(B) Indkaldelse til generalforsamling 2020

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

(B) Udsættelse af generalforsamling 2020 samt bestyrelsens årsberetning

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

(B) Fastelavnsfest for hele familien søndag den 23. februar 2020

(B) Sommerfesten 2019 er aflyst

(B) Invitation til arbejdslørdag den 25. maj 2019

(B) Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19:00

(B) Fastelavnsfest for hele familien den 3. marts 2019

.

(B) Godt Nytår !

(B) Hjemmesidens webhotel har skiftet ejer

(B) Der er ikke stillet forslag til generalforsamlingen i år

(B) Nyt fra bestyrelsen

(B) Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 24. maj kl. 19:00

(B) Fastelavnsfest for hele familien 2018

(B) Indbydelse til vejfest og arbejdsdag 26. august 2017

(B) Sommerfesten udsættes til august

(B) Indbydelse til vejfest og arbejdsdag 17. juni 2017

(B) Problemer med download af dokumenter her på hjemmesiden

(B) Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 23. maj kl. 19:00

(B) Fastelavnsfest 2017

(B) Hvordan sikrer du dit hjem bedre mod indbrud?

(B) Fastelavnsfest for hele familien 2017

(B) Nyt fra bestyrelsen

(B) Vejfest 2016

(B) Arbejdslørdag den 11/6 fra 10:00-13:00

Højt byggeri:

Også vi er helt enige med bestyrelsen og flere grundejere i betragtningerne om højt byggeri. Den tinglyste udstykningsdeklaration som henviser til indholdet til en byplanvedtægt må være gældende og derfor må det hindres at der bygges overetager på flere huse i foreningen. Vi støtter helt og aldeles op om bestyrelsens arbejde i sagen og en fortsættelse heraf. Vi bakker derfor også fuldt up om bestyrelsens liste over tiltag som kan tages i anvendelse for at hindre flere tagetager som fuldstændigt vil ødelægge karakteren af vores område. Endvidere er det yderst vigtigt at der lægges maksimalt pres på kommunen for at opnå en fornuftig og hensigtsmæssig kommunikation og behandling. Samtidig skal lyde en stor tak til bestyrelsen og ros for arbejdet der indtil nu er gjort i sagen.

Mange hilsener nr. 222. Bent

(B) Nyt fra bestyrelsen

(B) Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 19. maj kl. 19:00

Højt byggeri

Vi er stadig helt enige med Daniel i nr. 231 vedr. betragtningerne om kommunens tilladelse til udnyttet tagetage. Tak til bestyrelsen for det store arbejde. Håber I vil fortsætte, for det holder altså ikke, at alle i bebyggelsen kan bygge tagetager på som de lyster. Det vil fuldstændig ændre karakteren og herlighedsværdien af området.

Vi har alle købt vores huse i den tro, at indholdet i en lokalplan er noget der vil blive overholdt.

VH Peter nr.: 221

Højt byggeri

Kommentar til bestyrelsen vedr. “Højt byggeri” . Først en tak og stor anerkendelse af bestyrelsens indsats i forbindelse med manglende kommunikation fra Fredensborg kommunes side. Jeg støtter helt op om, at vi skal presse kommunen til at sørge for anstændig adfærd fra deres side.

Vedr. “Højt byggeri”. Jeg er enig i, at vi skal gå efter:

A. Hindre, at der bygges overetager på flere huse. (Dette kan føre til helt uoverskuelige konsekvenser for vores grundejerforenings fremtid).

C. Fremover få en fair korrespondance med Fredensborg kommune. Af andre muligheder støtter jeg specielt:
a. klage til Datatilsynet.
d. sende brev til borgmesteren.
e. sende brev til forvaltningen.
g. kontakte andre grundejerforeninger.
h. gå til pressen.

Vedr. kommunens tilsagn om at medvirke til udarbejdelsen af en ny lokalplan, som efter grundejerforeningens henvendelse den, 27. juli 2015 end ikke er besvaret, må ikke stå uimodsagt. Hvis vi taler til kommunen, SKAL kommunen besvare!

Mvh Daniel 231

Bestyrelsens kompetence i sagen om højt byggeri ved Bjarne Dueholm, nr. 202

Jeg er helt enig i bestyrelsens betragtninger om deres arbejde i sagen om højt byggeri, hvor bestyrelsen skriver: “Bestyrelsens opgave er – ifølge vedtægterne – at varetage foreningens daglige administration. Denne byggesag ligger langt ud over, hvad der kan betegnes som daglig administration”.

På denne baggrund er det min vurdering, at bestyrelsen skal have et tilsagn fra minimum 2/3 af grundejerne for at være berettiget til at rette henvendelse til offentlige myndigheder i denne sag og udgive sig for at være repræsentant for Grundjerforeningen Ullerødgård Nord, Kokkedal.

Bestyrelsen har allerede lavet et meget stort arbejde i denne sag uden at have sikret sig den nødvendige opbakning, men sket er sket og nogen er for højt byggeri og andre er imod.

Personligt går jeg ind for højt byggeri, og er af den opfattelse, at bestyelsen har glemt at læse vedtægterne inden de påbegyndte klagesagen, men det skal være dem tilgivet med det store arbejde de har lavet for os i alle andre sager.

(B) Indbydelse til fastelavnsfest og nyt fra bestyrelsen

(B) Vigtigt nyt fra bestyrelsen og nye mødereferater

(B) Vejfest og arbejdsdag 2015

(B) Vigtig information om fællesantennen

Lyddæmpende hegn i yderområder

Jeg hører at I, i bestyrelsen vil arbejde med at få grundejerforeningens regler opdaterede….

Og i den forbindelse tænkte jeg om man kunne få tilføjet at os der bor ud til offentlig vej som Ullerødvej eller Ullerødgårdsvej og som føler os generet af trafikstøjen måske kunne få lov til at sætte et støjhegn op – som ikke skal stå en meter inde på grunden og som skal ha hæk på den anden side. Jeg har fundet et forslag til hegn (noistop.dk/produkter/noistop+green/modulstørrelser) – da man så kunne imødekomme kommunens landskabsarkitekt omkring grøn beplantning – ved at plante f.eks. efeu op ad hegnet.

Og ved at grundejerforeningen kunne bestemme typen af hegn – ville udseendet ikke blive så forskellig – som hvis vi alle ‘planter’ hver vores model hegn og farve af et træhegn.

Yderligere kunne grundejerforeningen måske handle en fordelagtig aftale hjem med en leverandør.

(B) Referatet fra ordinær generalforsamling 2015 kan nu hentes som pdf-fil

(B) Nyt fra bestyrelsen og kommende generalforsamling

(B) Nyt fra bestyrelsen

Kære alle grundejere

Fastelavn:

I kan nu finde billederne fra fastelavnsfesten her.

GFUN – Fastelavnsfest 2015

Fællesantennen:

(B) Til eftertanke

(B) Nyt om byggesagen vedr. høj tagrejsning

(B) Nyt fra bestyrelsen og bestyrelsesmødereferat #9 og #10

(B) Invitation fra Fredensborg Kommune:
Fokusgruppe for grundejere om Byens Hus i Kokkedal

Bestyrelsen har modtaget følgende invitation til alle interesserede fra Fredensborg Kommune. Bestyrelsen valgte ikke at deltage i arrangementet.

/mvh Bestyrelsen


(B) Fastelavnsfest for hele familien

Kære alle grundejere

fastelavn_2002_13Traditionen tro vil bestyrelsen gerne invitere dig, din familie og dine venner til Fastelavnsfest.

Arrangementet afholdes søndag den 15. februar kl. 14. Du kan både læse mere om arrange­mentet og tilmelde dig fra menuen ARRANGEMENTER. Tilmelding senest den 8. februar.

Med venlig hilsen
Festudvalget, bestyrelsen

(B) Bestyrelsesmødereferat #8

Venlig hilsen
bestyrelsen

Udnyttet tagetage/høj tagrejsning

I kommuneplan 2013 er Hjortevænget defineret som “Åben-lav bebyggelse”, og i samme kommuneplans afsnit om erhverv er anført:
“Erhverv i boligområder
3.1.4
I områder planlagt til åben-lav og tæt-lav boliger kan der i overensstemmelse
med byggelovgivningen i begrænset omfang etableres virksomhed
indpasset i beboelsesbygninger.***
Det er en betingelse, at virksomheden ikke i væsentligt omfang opsøges
af publikum og ikke giver anledning til støj, trafik eller andre gener, som
overskrider det normale for et boligområde. Skiltning i forbindelse med
erhvervsvirksomhed kræver Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.”

Hermed skulle skrækken for autoværksteder mv. på Hjortevænget være aflivet.

Bjarne Dueholm nr. 202

Udnyttet tagetage/høj tagrejsning

At Fredensborg kommune ikke kan finde byplansvedtægten for vores område og dermed har tilladt bygning af et højt tag på 100-vejen er efter vores mening en skandale. Det kan forandre hele vores bebyggelse og bare den omstændighed, at muligheden for højt byggeri og evt. erhvervsvirksomheder etc. eksisterer, vil forringe huspriser og herlighedsværdi.
Vi har også alle sammen købt vores ejendom på forkerte forudsætninger, hvilket vi tænker evt. kan få store juridiske konsekvenser.
Vi ser derfor meget gerne at foreningen hyrer en advokat og arbejder videre med sagen.
Peter Højgaard nr. 221

(B) Nyhedsbrev

godt_nytaar_lilla2

Godt nytår

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

December 2014

(B) Nyt om fællesantennen

Venlig hilsen
bestyrelsen

(B) Grundejerforeningernes årlige møde med Fredensborg Kommune

(B) Temaaften »Undgå indbrud« / Nyt om busrute 383

Venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Højt byggeri på 100-vejen og bestyrelsesmødereferat #5


Venlig hilsen
bestyrelsen

(B) Nedlæggelse af busrute 383


Venlig hilsen
bestyrelsen

(B) Vejfest 2014

Venlig hilsen
festudvalget

(B) Orientering fra bestyrelsen #1

Med venlig hilsen
Bestyrelsen