(B) Generalforsamling aflyst og nyt fra bestyrelsen

Kære grundejere

Bestyrelsen vil med dette nyhedsbrev gerne ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Året er på grund af Coronasituationen bestemt ikke gået, som vi havde ønsket. Den varslede generalforsamling den 11. januar 2022 bliver aflyst, ligesom sommerfesten blev det. Men vi fik dog trods alt gennemført fastelavnsfesten og en – synes vi – rigtig god arbejdslørdag, hvor alle hyggede sig og fik sig nogle gode snakke med naboerne. Sidst og ikke mindst, så glæder vi os også over udbygningen af den vestlige legeplads, som nu er afsluttet.

I det følgende vil vi gerne informere lidt mere om:

 1. Aflysning af generalforsamling
 2. Forebyggelse af indbrud
 3. Status for fibernet
 4. Nyt om byggeriet hos Ullerødgård

1. Aflysning af generalforsamling

Som sagt, så havde vi varslet generalforsamling den 11. januar 2022. Der er nu kommet nye coronarestriktioner, så til og med 5. januar 2022 må foreningsaktiviteter ikke finde sted og kulturhuse skal holde lukket t.o.m. 16.1., hvorfor vi ikke kan få et lokale til afholdelse af generalforsamling. Og meget tyder på, at disse restriktioner kan blive forlænget.

Så tidligst 17.1. kan vi få et lokale, og det er ikke muligt nu, at reservere ét. Der skal også kaldes ind til generalforsamling med minimum tre ugers varsel. Dvs. vi kan i allerbedste fald afholde generalforsamling midt i februar, 2½ måned før næste generalforsamling.

Det er også et moralsk spørgsmål, om vi kan tillade os at afholde generalforsamling, når så store dele af samfundet skal lukke ned. Det giver ikke mening at afholde en generalforsamling 1-2 måneder før næste ordinære generalforsamling til maj. Derfor har bestyrelsen besluttet helt af aflyse generalforsamlingen for 2021.

Det største problem er, at vi ikke har et godkendt budget for 2022, men vi agter ikke at afholde udgifter til andet end nødvendig daglig drift inden maj. Dog kan vi godt finde på at afholde fastelavnsfest i februar, hvis coronasituationen tillader det. Det er trods alt udendørs. Vi har det næste bestyrelsesmøde den 19. januar og her vil vi vurdere om fastelavnsfesten kan gennemføres på forsvarlig vis.

Regnskab 2020/budget 2022 er som tidligere meddelt blevet lagt på hjemmesiden i maj måned i år. Som det fremgår af budgettet, så fastholdes kontingentet på samme beløb som 2021.

Vi vil gerne bede om, hvis man har spørgsmål/kommentarer til eller indvendinger mod budgettet, at man så sender en e-mail herom til bestyrelsen senest 1. januar 2022.


2. Forebyggelse af indbrud

Nabohjælp: Vi har opgivet at få kommunens tilladelse til opsætning af nabohjælpskilte, men har nu fået bestilt 4 stk. skilte, men ikke fået dem leveret endnu. Vi har endnu ikke planlagt, hvordan og af hvem de kan sættes op. Men en arbejdslørdag i foråret vil være et godt bud. Men skiltene gør det ikke alene, det kræver også at en stor del af grundejerne støtter op om det og tilmelder sig Nabohjælp. Og det kan man sagtens gøre allerede nu, før skiltene er sat op.

Observationer i området: Vi har fra Karsten Sternberg fået følgende e-mail, som vi hermed både støtter op om og viderebringer:

Hej formand

Så er det ved at være tid til at arbejde sammen igen.
Juletiden byder på fremmede mennesker hos os i kvarteret.

Vi har i dag d 15/12 spottet den første bil og skræmt dem væk med at gå frem til dem
Nr. 228-229-231 arbejder sammen på vores vej. 

Vil du skrive ud at folk endelig må ringe hvis de skal væk eller skrive ud på nabohjælp
Vi skal have stoppet dette nu så alle kan få en god jul

De bedste hilsner

Kasper Sternberg i nr. 228
Tlf. 39672121
Mobil. 29360995


3. Status for fibernet

Bestyrelsen er ikke løbende blevet informeret af TDC om fremdriften af fibernetinstallationen, så vi ved stort set ikke mere end I gør. Vores kontaktperson hos TDC er heller ikke ansat i firmaet mere. Dog fik vi på et tidspunkt i sommer at vide, at de har travlt over hele Nordsjælland med at lægge fibernet ned, så vi skulle regne med, at der ville gå mindst et halvt år fra de er færdige med ringledningen før de starter på stikledningerne. Dvs. de starter tidligst til marts-april med stikledningerne.

Hvad angår priser og aftaler, så er vi heller ikke blevet informeret herom af TDC. Men det kan da ikke udelukkes, at der kan være fordele for os ved at vi laver en kollektiv aftale herom.

Den 16. november fik vi en e-mail fra Nordkystens Entreprenørfirma A/S, hvor de med kun tre dages varsel indbød os til at deltage i en afleveringsforretning for området. Det var ikke muligt for os at deltage med så kort varsel. Bestyrelsen har fået flere henvendelser om mangler efter gravearbejdet og vi har også selv observeret nogle fejl. Vi vil gerne sende en samlet mangelliste ind til Nordkysten.

Derfor bedes du, hvis du har observeret fejl/mangler sende en e-mail til bestyrelsen herom senest 1. januar 2022 – og gerne med foto som dokumentation.


4. Nyt om byggeriet hos Ullerødgård

På dette område er det indtil videre gået, som vi gerne vil have det. Vi har haft et godt samarbejde med de øvrige involverede grundejerforeninger og har også haft en gruppe politikere på besøg.

Vores opfattelse er, at vi af kommunen er blevet hørt på og der er stor forståelse for vore bekymringer. Det blev direkte sagt, at projektet ingen gang har på jorden – dog uden at vi har kunnet få noget skriftligt. Projektet med en evt. ny lokalplan er blevet nedprioriteret af kommunen og står pt. på standby.

En mere uddybende orientering kan du finde i det efterfølgende indlæg længere nede på siden.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

(B) Status på byggeriet på Ullerødgård

Vi har haft et godt samarbejde med de øvrige involverede grundejerforeninger og har også haft en gruppe politikere fra Fredensborg Kommunes byråd på besøg.

Vores opfattelse er, at vi af kommunen er blevet hørt på og der er stor forståelse for vore bekymringer. Det blev direkte sagt, at projektet ikke har nogen gang på jorden – dog uden at vi har kunnet få noget skriftligt. Projektet med en evt. ny lokalplan er blevet nedprioriteret af kommunen og står pt. på standby.

D. 8.7.21

Vi har jævnligt afholdt møder med de andre grundejerforeninger for at vende Lågegyde 51-sagen.

Det nye i sagen er, at vi i juni måned har modtaget en ny aktindsigt, som viser projektet i sin fulde udfoldelse.

Se link: https://drive.google.com/file/d/1y3RprzSJ0TwdXKuuMuqTEyUymTdgyG3_/view?usp=sharing

Kort fortalt ser projektet ud til at være mere omfattende end frygtet. 3-4 plans huse med altaner/terrasser i 3 sals højde! (se tegning nedenfor)

Vi har ligeledes afholdt et møde med Cordsen Ejendomme i juni. Vi blev inviteret af dem og vi valgte at takke ja, da vi netop havde aftalt at tage kontakt og forsøge at gå i dialog.

Der kom ikke særligt meget ud af mødet rent indrømmelsesmæssigt. Men vi fik fremført selvsamme synspunkter og bekymringer, som Søren ytrede ved vores foretræde for Plan- Miljø og Klimaudvalget d. 10. maj.

Vi har besluttede at sende en spidsformuleret beskrivelse af vores bekymringer samt projektet i sin fulde udfoldelse (det vi modtog via vores aktindsigt) til alle politikerne som er medlem af Plan- Miljø og Klimaudvalget. På den måde gav vi dem en mulighed for at være klædt så godt som muligt på inden mødet i august 2021, hvor udvalget skulle beslutte, om man ønskede at gå videre med behandlingen af ønsket om en ny lokalplan for området Lågegyde 51.

Derudover timede vi et indlæg i forhold til kommunalvalget i efteråret, hvor vi vil fremhæve en tidligere skandale sag for Fredensborg kommune – den såkaldte blok 5 sag, som netop i år har 10års jubilæum og kostede kommunen et to cifret millionbeløb. Der er mange lighedspunkter i sagen i forhold til byggehøjde, niveauforskellige i terræn samt indsigtsgener (jf. billedet i nedenstående linket artikel).

Se artikel om blok 5:
https://sn.dk/Fredensborg/Mega-regning-til-kommune-i-Blok-5-sag/artikel/60408

D. 8.10.21

Vi har haft et besøg af Plan- Miljø og Klimaudvalget efter at vi skrev og tilbød dem at komme forbi i vores område til en rundering. Besøget kom i stand efter Rasmus (Nord) skrev ud til udvalgets medlemmer og Hanne Berg efterfølgende foreslog en besigtigelse.

Tilstede var:

Lars Simonsen (B), Thomas von Jessen (C), Hanne Berg (F), Carsten Bo Nielsen (V) samt Ergin Øzer & Carsten Nielsen (begge A). Til stede fra os var Jens & Søren (Øst), Anders (Nord), Lars (Øst II) samt Troels Vastrup fra Dådyrvænget.

De ankom ret spredt, så de fik mulighed for at komme med egne holdninger. Og de sagde alle – også inden snak med os – stort set ordret de samme ting.

Vi blev efterladt med en rigtig god fornemmelse.

Os fra gruppen var efterfølgende enige om nedenstående opfattelse af deres holdninger:

 1. Den eksisterende lokalplan er udgangspunkt for hvad der skal ske på arealet,
 2. Det projekt fra Cordsen vi har modtaget, har ingen gang på jord,
 3. der kommer ikke 2-4 etager, men de var ikke alle afvisende overfor f.eks. 1½ plan i fald det ikke generede naboer,
 4. Indkig og hensyn til nuværende naboer vægtede højest,
 5. Sidst, men ikke mindst: Udvalgets medlemmer var enige og holdningerne blev sagt igen og igen. Og blev ridset op af udvalgsformanden flere gange og godkendt af de øvrige medlemmer.

Vi forsøgte efterfølgende at få dem til at bekræfte ovenstående opfattelse på skrift, men her har udvalgsmedlemmer ikke vendt tilbage


Den følgende tekst var oprindeligt et skriv, vi (grundejerforeningerne) havde tænkt os at sende til kommunen, men indholdet blev i stedet for fremført mundtligt under politikerbesøget:

Problematiske aspekter i projektet

Baggrund

Det eksisterende plangrundlag er lokalplan nr. 90 vedtaget af 28. maj 1998. Denne beskriver meget detaljeret, hvorledes området tænkes udbygget som en fortsættelse af eksisterende villakvarter med i alt 23 nye villaer i ét plan. De 4 første huse blev færdige omkring 2001, hvorimod de efterfølgende 19 stadig udestår. Lokalplanen beskriver også, hvor store grunde skal være, hvorledes fællesområdet skal etableres etc.

Lokalplanen omfatter 5 matrikler: de 4 nye huse samt Ullerødgård. Sidstnævnte fik ny ejer (F. Cordsen Ejendomme ApS) i 2021, og denne har nu fremlagt ønske om byggeri af 120 boliger i 2-4½ plan – på områdets højeste punkt – og derfor også et ønske om en ny lokalplan.

Vores svar er klart og simpelt: nej. Den nuværende lokalplan er glimrende, og der skal meget tunge grunde til at ændre plangrundlag for borgere, der har købt ind i det. Nedenfor gennemgås nogle af de mest problematiske aspekter i projektet.  

Indkig og højde på byggeri

Det fremlagte projekt har boliger fra 2 til 4½ plan placeret på området højeste punkt, i et område som er udlagt til 1 plan og med villaer som naboer. Villaer, som er bygget og placeret på grundene i forventning om, at de kommende naboer også vil være villaer.

Derfor vil det i praksis være umuligt at placere boliger i flere plan på grunden, uden at dette giver gener for nuværende beboere. Dette forværres yderligere af planer om terrasser på 1. sal vendt direkte mod naboers haver. Man kan se et eksempel på fortiden synder her: https://sn.dk/Fredensborg/Tilbageblik-10-aars-dag-for-nedrivning-af-blok-5/artikel/1368677

Normalt kalder man en bolig på 4½ etage for et højhus eller en boligblok. Er det den type byggeri der skal fortsætte løftet af Kokkedal væk fra dets gamle ry? Eller har vi brug for kvalitet, børnefamilier og tryghed for boligejerne?

Det er meget svært at forestille sig et kompromis her, da alt over 1 plan er en stor udfordring for de eksisterende boligejere.

Trafik generelt

Lokalplanen angiver, at udvidelsen med de 19 resterende villaer skal ske via hhv. Dådyrvænget og Hjortevænget. Mens dette ikke er ideelt, så har vi over 20 år vidst, at det ville komme.

Projektet indbefatter dog 120 boliger, hvilket er komplet umuligt at forestille sig afviklet af de eksisterende villaveje.  

Cordsen Ejendomme har tidligt i processen også indset dette og planlægger derfor trafikken afviklet via Lågegyde. Mens det fjerner trafikken fra vores område, så medfører det endnu mere trafik på Lågegyde som i forvejen er belastet og trafikalt udfordret mht. cyklister på den nedre strækning – en udfordring som ikke ser ud til at have en snarlig løsning efter vejdirektoratet tabte ekspropriationssagen imod stutteriet. Desuden er der den udfordring, at Hørsholm Kommune ejer arealerne, som vil skulle benyttes som tilkørsel til Lågegyde. Hvad hvis de siger nej, hvor ender trafikken så?

Hvis trafikken afvikles via lågegyde, så vil man nok fra vores side kunne acceptere dette. 

Trafik – omfartsvej op ad naboers hække og soveværelser

Det er meget tydeligt, at Cordsens projekt ikke har skænket naboerne mange tanker, men få steder er det så tydeligt som med den ensrettede omfartsvej der planlægges. Mens det måske giver en ok afvikling af trafikken inde på deres grund, så fører det alle biler forbi 6 huse på Hjortevænget og Dådyrvænget. Alle biler. På en vej anlagt lige op af deres hække og få meter fra soveværelser!

Ydermere, så er der langs vejen tilmed placeret p-pladser. Dette er gjort for at leve op til kommunens p-norm og samtidig ikke have p-pladserne ved siden af de boliger, som man jo skal sælge. Med andre ord, igen et eksempel på, at naboerne betaler prisen.

Det er meget svært at forestille sig et kompromis her, den vej skal væk fra naboerne.

Områdets karakter og eksisterende plangrundlag – værdiløst?

Plangrundlaget beskriver 23 villaer i ét plan, hvoraf 4 på nuværende tidspunkt er bygget. Det projektforslag, som ejeren arbejder ud fra, er på 120 boliger, mange af dem i 4½ plan og ingen på under 2 plan. Det er med andre ord en 6 dobling af antal boliger og et helt andet udtryk end det kvarter som den øvrige udstykning stammer fra, og som er beskrevet i eksisterende lokalplan. 

Lokalplanen er fra 1998, og mange har købt bolig i området med den forventning, at kvarteret ville blive naturligt udvidet med 23 nye villaer (de 4 første blev bygget i 2001) samt, at det ville afslutte udbygningen af området, som den dag i dag 100% består af 1-plans villaer.

Hvis man vil tillade 2-4½ plans rækkehuse og ekstremt tæt byggeri på denne matrikel, hvad skulle så hindre, at man gør det samme andre steder? På hjørnet mellem Lågegyde og Ullerødvej f.eks.? Eller på alle mulige andre steder i kommunen. Og mens det i disse år er oppe i tiden med seniorboliger og fortætning, hvem garanterer så for, at det ikke om nogle år er industri, der bliver trendy hos byplanlæggerne? Får vi så den slags som naboer rundt omkring i vores bysamfund?

Den eneste rationelle og retfærdige løsning er at holde fast i det eksisterende plangrundlag og fastholde de intentioner kommunens nuværende beboere har købt efter! Hvis vi giver efter her, så kan det brede sig til alle vores 4 bysamfund.

Kommunens nuværende borgere og naboer betaler

Køberen af Lågegyde 51 har betalt 30 mio. kr. for grunden (offentlig tilgængelig information f.eks. på Boliga.dk), og det er forståeligt og naturligt, at de har en forventning om, at den investering giver overskud – Og det har vi som naboer jo intet imod. Der bør dog være rig mulighed for, at dette sker indenfor den nuværende lokalplan. – Og hvis ikke, så er det investorens egen fejl, for plangrundlaget har jo været dem bekendt fra start af.

Men med det projekt der foreligger, så kommer det i stor grad til at være naboerne, der betaler for det. Og det er naturligvis uacceptabelt. 

Byggeriet skal ske, så det ikke kommer til at påvirke vores herlighedsværdi (og en dag salgspris). Hensynet til kommunens nuværende borgere må altid vægte højere end hensyn til investorer og fremtidige borgere.

Stemmer man som lokalpolitiker for dette forslag, så mener vi ikke, at man overholder ovenstående hensyn og dermed svigter sine forpligtelser og løfter til vælgere.

Glansbillede og seniorboliger

Det projekt Cordsen Ejendomme har fået udarbejdet af arkitektfirmaet AART ser rigtig flot og lækkert ud. I hvert fald hvis man bare bladrer hurtigt, kigger på billederne og ikke tænker over indholdet. 

Billederne er typiske glansbilleder, som man ser i den her slags projekter. Alt er grønt, lyst og fyldt med glade mennesker. Perspektivet snyder dog, da alt er mere åbent og rummeligt, end det vil virke i virkeligheden. I praksis vil de meget høje bygninger dominere, der vil være meget mindre grønne områder, end man håber. Hvornår har du sidst været et sted, hvor der har siddet mere end få mennesker ved boligblokke?

Projektet sælges politisk og overfor kommunens administration helt entydigt på at bestå af seniorvenlige boliger. Dette er bare ord, da der intet konkret er i projektet, som definerer dette. Ejeren ved bare, at kommunen efterspørger dette, og derfor måske er lettere at forhandle med, hvis man pakker det ind i den fortælling. Men det, der er indenunder den indpakning, er jo intet andet end god gammeldags ejendomsspekulation – hvilket er fint nok, hvis det ikke medfører gener for os andre.

Et andet salgsargument er fortætning i kommunens stationsnære områder, hvilket dette lige nøjagtigt falder indenfor. Omend det jo slet ikke er tæt på de 600m som stationsnære kerneområder som Fingerplanen beskriver. Og der er virkelig langt til indkøb.

Så de ældre kommer ikke til lige at kunne gå ned på stationen med deres rollator, gå på indkøb mv. Boligerne vil være forbeholdt stærkere borgere end det. Og vil kommunen så stadig mene, at de er seniorvenlige?

(B) Dato for ordinær generalforsamling 2021

Kære alle grundejere

Som det blev meldt ud den 6. maj, så blev den ordinære generalforsamling 2021 udsat på ubestemt tid pga. Corona-situationen. Vi havde håbet, at vi kunne have afholdt generalforsamlingen inden nytår, men det har været op ad bakke at få et egnet lokale. Det er imidlertid lykkedes nu, så der orienteres hermed om afholdelse af

Ordinær generalforsamling 2021 tirsdag den 11. januar 2022
i Egedal Byens Hus (Multisalen)

Den formelle indkaldelse med yderligere information, herunder dagsorden og nyhedsbrev, vil blive udsendt efter det næste bestyrelsesmøde, som er den 13. december, dog senest den 21. december (3 uger før).

Det revisor-godkendte regnskab for 2020 og forslag til budget for 2022 kan man finde her

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Invitationer til sociale arrangementer 2021

Kære grundejere

På grund af Corona-situationen har alle de sociale arrangementer i grundejerforeningen været aflyst i 2020 (fastelavnsfesten nåede vi dog lige) og 2021.

Men nu lysner det. Vi vil derfor gerne invitere til de to arrangementer, som er beskrevet neden for.

På næste bestyrelsesmøde vil vi tage stilling til, om vi kan gennemføre en sommerfest i sensommeren.

Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med tre ugers varsel, og så havner vi midt i sommerferien. Desuden har vi ikke kunnet låne kommunale lokaler. Generalforsamlingen er derfor stadig udskudt til efter sommerferien.

Revisorpåtegnet årsregnskab for 2020 samt budget for 2022 kan du finde på hjemmesiden.

Vi opdaterer også løbende hjemmesiden med nyt om byggeriet på Ullerødgård og nedgravning af fibernet. Så følg med her.

Som det fremgår af det seneste bestyrelsesmødereferat, så har vi indført regler for leje af festtelte, borde og stole. De nye regler kan I finde her på hjemmesiden.

Bestyrelsen vil hermed gerne ønske alle grundejere en rigtig god sommerferie – det trænger vi vist alle til! Og vi håber, at vi ses til arrangementerne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Arbejdslørdag den 3. juli kl. 10-13

På denne arbejdslørdag vil vi – ud over at hygge os sammen – friske fællesområderne lidt op. Vi har planlagt følgende opgaver (hvis vi bliver nok):

 • Rense/male bænk + bænkeborde (V+Ø)
 • Lægge fliser under bænkebord (Ø)
 • Plante buske (V)
 • Så græs (V)
 • Flytte affaldsstativ (V). Affaldsstativet står lige op ad bænkebordet og giver lugtgener.
 • Lægge fliser omkring boulebanen (V)
 • Luge, afstikke kanter og beskære (V+Ø)
 • Male legeredskaber (V+Ø)
 • Nye stolper ved edderkoppespind (V)
 • Male skur
 • Beskære træer langs Ullerødvej (Peter Karsholt har en motorsav)
 • Rydde op efter fældning af asketræerne langs Ullerødvej

V = Vestlige legeplads
Ø = Østlige legeplads

Grundejerforeningen sørger for lidt at drikke undervejs samt en sandwich eller lignende kl. 13 og til dem, som møder op.

Både af hensyn til traktementet og for at vi kan fordele os passende af hensyn til Corona restriktionerne vil vi gerne bede om en vejledende tilmelding på hjemmesiden senest 1. juli kl. 10.

Hvis der er en af opgaverne du har mest lyst til, så skriv det i kommentarfeltet nedenfor, når du melder dig til. Ellers fordeler vi opgaverne mellem os, når vi mødes.

Det ophuggede træ fra asketræerne langs Ullerødvej vil blive fordelt til dem, som deltager i hele arbejdslørdagen og som har interesse heri.

Hvis du er interesseret i en andel af brændet, så skriv det også i kommentarfeltet ved tilmelding.

I må gerne medbringe haveredskaber, f.eks. kost, skovl, spade, kantskærer, grensaks og/eller trillebør. Bestyrelsen sørger for indkøb af de nødvendige forbrugsmaterialer som pensler.

Vi mødes på den vestlige legeplads kl. 10:00.

Planen er, at vi deler os op i små grupper fordelt over store afstande, så der burde ikke være nogen corona-risiko.

Loppemarked den 28. august kl. 9-14

Har du ryddet op og har ting, du gerne vil sælge. Så er chancen der nu!

Annelise Vestergaard i nr. 210 har foreslået bestyrelsen, at vi genoptager et gammelt arrangement: Loppemarked. Loppemarkedet var planlagt til sidste forår. Bestyrelsen har hele tiden støttet dette arrangement, men det blev ikke til noget pga. Corona situationen.

Men det gør det nu, den 28. august. Planen er, at grundejerne kan opstille borde i græsrabatten på det lange stykke af 200-vejen og sælge det, man nu måtte have til overs.

Det er Annelise som står for arrangementet, og hun vil indrykke annoncer i lokalavisen. Har I spørgsmål til arrangementet, så kan du skrive til Annelise på svadk@mail.tele.dk (foretrukket) eller til bestyrelsen.

Nærmere detaljer om arrangementet vil blive meddelt på hjemmesiden, hvor du også skal tilmelde dig, hvis du ønsker at have en stand.

Hvis I har interesse i arrangementet, så vil vi bede jer tilmelde jer snarest på hjemmesiden og/eller skrive til Annelise. Så ved vi, om arrangementet har tilslutning nok og kan gennemføres og om det derfor er relevant at indrykke annoncer.

Grundejerforeningen råder over 6 borde og nogle stole, som man kan låne denne dag efter først-til-mølle-princippet. Skriv det i kommentarfeltet ved tilmelding, hvad du ønsker at låne.

(B) Stort nybyggeri hos vores nabo Ullerødgård

(B) Nu bliver fibernettet lagt i jorden

Bestyrelsen havde den 25. maj sammen med formanden for Grundejerforeningen Ullerødgård Øst II et møde med Entreprenørfirmaet Nordkysten, som skal lægge fiberkablerne ned. Vi fik et kort over, hvor kablerne skal lægges. Fibernetskablerne er røde og samleboksene er orange.

Vi fik at vide, at arbejdet skal gå i gang i løbet af tre uger (omkr. 14. juni). I første omgang er det kun hovedledningen, som vil blive gravet ned. De forventer, at der går ca. et halvt år, før stikledningerne etableres.

Nedgravningen af hovedledningen skulle kun give minimale gener for grundejerne. Mange af ledningerne bliver skudt ned under asfalten ved stikveje, men der bliver også gravet op i fliserne. Vi blev lovet, at der bliver minimale problemer for grundejerne. Hvis man skal grave forbi en indkørsel, så vil det højest tage et par timer, og man vil blive varskoet forinden, så man kan få sin bil ud. Alle huller vil være overdækket inden fyraften.

(B) Regnskab 2020 og budget 2022

Kære grundejere

Revisorpåtegnet årsregnskab for 2020 samt budget for 2022 er nu lagt her på hjemmesiden.

Bestyrelsens kommentarer til regnskab/budget samt årsberetning følger i løbet af få dage sammen med et nyhedsbrev med nyt om bl.a. fibernet, Ullerødgård byggesagen og sociale arrangementer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Nyt om fibernet

Hey,

Vi har været lidt i tvivl om, hvordan vi skal forholde os, efter TDC udsendte et brev til alle grundejere – uden at informere os først.

Jeg har netop talt med min kontakt i TDC.

Den korte version er, at vi ikke behøver at gå ind og tilkendegive interesse igen, da de allerede har fået rigeligt med tilbagemeldinger fra os.

Den normale arbejdsgang er, at folk der har meldt interesse efterfølgende vil få et tilbud fra en udbyder efter 6-12 måneder.

I vores tilfælde, når vi har så højt antal interesserede, vil vi, når gravearbejdet er overstået og kablerne ligger i fortorvet, få en samlet kampagne, højst sandsynligt noget med gratis tilslutning til husstanden fra dem (som dækker alle i området). Folk kan stadig selv vælge udbyder som før, men vi bliver “fast-tracked” igennem processen, da der ud fra et forretningssynspunkt er tale om forholdsvis mange fluer med ét smæk.

Anyway, vi hører fra dem med deres kampagne når arbejdet er færdigt, og vi behøver ikke at foretage os noget før da.

Mvh
Anders Bjerregaard, næstformand
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

(B) Vigtigt nyt fra bestyrelsen – Udsættelse af generalforsamling og nybyggeri ved Ullerødgård

Kære alle grundejere

Indholdsfortegnelse:

 1. Udsættelse af generalforsamling
 2. Nybyggeri ved Ullerødgård
 3. Bestyrelsesmødereferater
 4. Den nye affaldsordning
 5. Træfældning
 6. Ny legeplads
 7. Udlån
 8. Bredbånd
 9. Arbejdslørdag
1. Udsættelse af generalforsamling

Bestyrelsen har taget den beslutning, at vi – ligesom sidste år – er nødt til at udsætte dette års ordinære generalforsamling til senere på året. Vi satser på efter sommerferien. Der skal ifølge vedtægterne indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel med afholdelse i maj måned, men det er dels på grund af forsamlingsforbuddet usikkert, om vi må afholde generalforsamlingen, dels er det pt. ikke muligt at låne kommunale lokaler.

Sidste år skrev vi til kommunen – som er tilsynsmyndighed – og fik deres accept på udskydelsen. Vi har ikke gjort det samme i år, da vi mener at det er status quo.

Vi forbereder os igen som sidste år på generalforsamlingen. Dvs. vi lægger det godkendte regnskab for 2020, forslag til budget for 2022 samt bestyrelsens årsberetning for 2020 på hjemmesiden i løbet af maj måned.

I bestyrelsen mangler vi lidt af den tilbagemelding, der plejer at komme på generalforsamlingerne. I må derfor gerne – allerede nu – fremsende forslag til den udsatte generalforsamling. Spørgsmål og kommentarer til denne e-mail er også velkomne. Du/I kan enten sende en e-mail til bestyrelsen eller skrive et indlæg her på hjemmesiden.

2. Nybyggeri ved Ullerødgård

Vi er blevet bekendt med, ejerne af Ullerødgård er ved at udstykke området omkring Ullerødgård. Den gældende lokalplan giver adgang til at bygge 23 et-plans parcelhuse. Det overvejes/planlægges nu at revidere lokalplanen, så der kan opføres ca. 55 et- og to-plans rækkehuse. Se billedet.

Plan for nybyggeri ved Ullerødgård

Byggeri i to plan vil naturligvis give skygge og indkigsgener for de omkringboende, specielt for beboerne på 400-vejen (vores grundejerforening), på 600-vejen (Grundejerforeningen Ullerødgård Øst II) og på 500-vejen i Dådyrvænget (Grundejerforeningen Ullerødgård Øst samt 4 “løse” huse).

Det vil også give væsentligt flere trafikgener, at der planlægges med at bygge 55 boliger i stedet for 23, når udkørslen skal ske gennem Hjortevænget og Dådyrvænget.

Bestyrelsen har bedt Fredensborg Kommune om aktindsigt i sagen – herunder udarbejdelse af ny lokalplan for Ullerødgård. Vi har netop modtaget denne aktindsigt, men har endnu ikke haft tid til at læse indholdet. Hvis du/I er interesseret en kopi, så send en e-mail til bestyrelsen.

Bestyrelsen har deltaget i et møde med de to andre grundejerforeninger samt de 4 “løse” huse. På mødet besluttede vi allerede nu at sætte en advokat på sagen, så vi griber det rigtigt an fra starten. Vores frygt er, at når kommunen først har udarbejdet en ny lokalplan, så vil vi ikke kunne påvirke den særlig meget. I denne betragtning indgår også vore erfaringer med hvordan vi blev (dårligt) behandlet af kommunen i forbindelse med det høje byggeri på 100-vejen og den “forsvundne” byplanvedtægt.

Vi har estimeret startomkostningerne for en advokat til ca. 20-25.000 kr., hvoraf vores grundejerforening skal betale ca. 25 %. Pengene tages fra vores formue, så det vil ikke påvirke kontingentet. Fremadrettet mener bestyrelsen ikke, at vi kan bruge større beløb end dette, uden at det har været behandlet på en generalforsamling. Skulle behovet opstå, vil vi derfor indkalde til en (ekstraordinær) generalforsamling, evt. via videomøde og/eller e-mail. Under alle omstændigheder tages emnet op på næste ordinære generalforsamling.

Der er planlagt et nyt møde med de to andre grundejerforeninger samt de 4 “løse” huse i den kommende weekend. Vi vil løbende informere på hjemmesiden.

3. Bestyrelsesmødereferater

Hjemmesiden er opdateret med de seneste bestyrelsesmødereferater under menuen BESTYRELSEN.

4. Den nye affaldsordning

Vi har nu alle fået nye affaldscontainere og i løbet af kort tid så står det sort/grønne affaldsstativ til at blive skiftet ud med endnu en affaldscontainer på hjul (til madaffald og restaffald). Selv om idéen med affaldssortering grundlæggende er god, så har det sikkert givet mange af os problemer i forhold til, hvor de mange containere kan anbringes. Nogle har også været nødt til at lægge nye fliser.

Containerne må højst placeres 20 meter fra skel, så grundejere med koteletgrunde har haft problemer. Vi har på bedste vis prøvet at støtte disse grundejere over for kommunen. Peter Højgaard i nr. 221, som har en koteletgrund, har talt med kommunen og fik at vide, at koteletbenet ikke tæller med, men containerne skal anbringes maksimalt 5 meter fra stedet, hvor koteletbenet ender.

Kommunen henviste til “Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune”, som du kan finde en kopi af her. I første omgang henviste kommunen til en forældet udgave fra 2016, men vi fandt en nyere udgave fra september 2020. Den var i høring i november 2020 og kommunen har oplyst, at den blev vedtaget, som den her foreligger (med korrekturmarkeringer!). Bilag 1 “Regler for adgangsveje og anbringelse af beholdere” er interessant og relevant at læse.

Vi har i bestyrelsen observeret et par andre ting, som kan give os problemer:

 • Ved de mange ekstra tømninger, vi nu har fået, nøjes de tunge skraldevogne ikke med at vende på vendepladserne. Det kan enten være fordi, at man holder parkeret på vendepladserne eller fordi renovationsfolkene gerne vil gå så kort som muligt. De tunge skraldevogne trykker derfor kantstene og fortove (endnu mere) skæve.
 • Ved levering af de nye containere blev disse anbragt ude på offentligt areal. Problemet det dette er, at hvis grundejerne ikke i løbet af kort tid fjerner dem, så signalerer det for eventuelle indbrudstyve, at her er der ingen hjemme. Vi har tidligere set samme problem ved tømning af papircontainerne, at disse ikke blev sat tilbage efter tømning. Det er meget uheldigt.

Vi har tænkt os, at gøre kommunen opmærksom på disse to problemer.

5. Træfældning

Som det blev sagt på sidste generalforsamling, så er asketræerne langs Ullerødvej udgåede/udgående. Vi er derfor nødt til at fælde disse træer, inden de bliver rådne og kan vælte og gøre skade. Et par grundejere har desuden bedt om, at den øvrige bevoksning beskæres, så den ikke rager ind igennem grundejerne hække.

Vi har lavet en aftale med et træfældningsfirma og de første par træer er allerede fældet. De øvrige bliver fældet hen over sommeren.

Prisen for træfældningen tages af formuen og medfører ikke kontingentforhøjelse. Aftaledetaljer og de aftalte priser kan findes her på hjemmesiden i de seneste bestyrelsesmødereferater.

6. Ny legeplads

På sidste generalforsamling blev der bevilget et større beløb til udbygning af den vestlige legeplads, ligesom der blev nedsat et legepladsudvalg.

Arbejdet med udbygning er nu tilendebragt – på nær et par enkelte udeståender (forkert skilt på legehuset, forkert placering af “åkanderne” og skæv opsætning af legehuset). Det overskydende jord er kørt væk. Legepladsen er efter bestyrelsens mening blevet rigtig god og den bliver allerede flittigt brugt.

Så stor tak til legepladsudvalget for et godt stykke arbejde!

Som afslutning på udbygningen, så har vi påtænkt at sætte nogle lave buske på legepladsen, for at gøre den lidt hyggelig. Men det skal lige gennemtænkes, så vi ikke generer brugerne af boulebanen og er til gene for græsslåning. Der bliver nok også behov for en pose græsfrø.

7. Udlån

I marts måned fik vi en henvendelse fra Erling Vrå i nr. 223, hvor Erling tilbød at vi for et mindre beløb kunne købe et komplet sæt af tallerkner, skåle, fade, glas og bestik. Tanken var, at servicen kunne stå i grundejerforeningens skur og kunne udlånes til grundejerne. Vi har overvejet dette meget nøje i bestyrelsen, men kom til den konklusion, at det administrativ ville give grundejerforeningen for meget arbejde. Så vi valgte at sige pænt nej tak til tilbuddet.

Grundejerforeningen har festtelte, borde og stole stående, som grundejerne kan låne. Dette har også givet os mindre problemer, bl.a. har tingene ikke været rengjorte eller der har været mangler ved aflevering. Det er også sket, at tingene ikke blev leveret tilbage til aftalt tid. Disse ting har naturligvis givet gener for den næste låner.

Vi har udlån på dagsordenen for det næste bestyrelsesmøde. Her vil vi tale om, om vi skal have mere faste udlånsregler og om det skal koste et mindre beløb at leje tingene. Sidstnævnte for at dække (nogle af) de vedligeholdelsesudgifter, der er ved udlån.

8. Bredbånd

Interessen for bredbånd har været helt overvældende stor. 78 ud af 96 grundejere, svarende til 81 %, har udvist interesse. Så TDC har meddelt os, at de går videre med opgaven og udarbejder et tilbud til os.

Men vi er blevet overhalet indenom af TDC, idet de allerede har været rundt i området for at planlægge placeringer af stikledninger etc. og desuden har udsendt et brev direkte til de enkelte grundejere – uden at informere bestyrelsen først. Bestyrelsen har lidt svært ved at få besked fra TDC på, hvad der foregår, idet vores kontaktperson er gået på barsel.

Vi arbejder videre med sagen, og indtil vi ved nærmere, så behøver man ikke at gøre yderligere. TDC har allerede fået listen med de 78 interesserede, så der er ingen grund til at tilmelde sig på TDC’s liste, som de bad om i det udsendte brev.

Når vi ved nyt, så informerer vi herom på hjemmesiden under menuen “NYT OM FIBERNET“.

9. Arbejdslørdag

Arbejdslørdage har desværre været aflyst, siden Coronaen holdt sit indtog. Men det er ved at ændre sig nu, idet forsamlingsforbuddets grænse er hævet for udendørs arrangementer i foreningsregi.

Vi har emnet oppe på næste bestyrelsesmøde, og hvis vi kan finde en forsvarlig måde at gennemføre en arbejdslørdag på, så kalder vi ind.

Der er nok at tage fat på, f.eks. maling af bænke og redskabsskur, beplantning på legepladsen, diverse luge- og beskæringsarbejder.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Brev fra TDC

Kære grundejere

Vi er blevet overhalet indenom af TDC, idet de allerede har været rundt i området for at planlægge placeringer af stikledninger etc. og desuden har udsendt et brev direkte til de enkelte grundejere – uden at informere bestyrelsen først. Bestyrelsen har lidt svært ved at få besked fra TDC på, hvad der foregår, idet vores kontaktperson er gået på barsel.

Vi arbejder videre med sagen, og indtil vi ved nærmere, så behøver man ikke at gøre yderligere. TDC har allerede fået listen med de 78 interesserede, så der er ingen grund til at tilmelde sig på TDC’s liste, som de bad om i det udsendte brev.

Vi er nu oppe på, at 78 ud af 96 grundejere i vore to foreninger har udvist interesse. Dette svarer til 81%.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Advarsel om indbrud i området og Nabohjælp

Kære grundejere

Os, der har installeret Nabohjælp app’en, har i dag fået to beskeder om advarsler/hændelser. Den ene går på, at der i Rypevænget 110 er observeret to natlige vindueskiggere. Den anden går på, at der har været indbrud i Drosselvænget 201. Se nedenstående skærmkopi fra 2021-04-10.

Nabohjælp skriver følgende:

»Forhøjet risiko for indbrud. Når din nabo har haft indbrud, er risikoen for flere indbrud højere de næste 14 dage end normalt. Både hos naboen men også i en radius af 200 meter fra naboens hjem.«

De har også følgende råd:

»Advar om mistænkelig adfærd, tyveri, hærværk, indbrudsforsøg eller andet

Det kan være svært at sige præcis, hvad der er mistænkeligt. Det kan være markeringer på postkasser, i indkørsler eller på fortovet. Alt det som stikker ud. Det som får dig til at undre dig.

Møder du en, der stikker ud, så begynd med en høflig henvendelse. En tyv bryder sig ikke om at blive set og senere genkendt, så et venligt spørgsmål kan gøre hele forskellen.«

Det er tidligere i grundejerforeningen blevet besluttet, at vi skal opsætte Nabohjælpskilte. Bestyrelsen arbejder stadig på sagen og håber, at skiltene er sat op inden sommerferien. Men det er ikke nok med skiltene. For at det skal virke, kræver det, at du som grundejer tilmelder dig Nabohjælp app’en og rent faktisk også bruger den. Vi opfordrer dig til at gøre det allerede nu – du behøver ikke at vente på, at skiltene bliver sat op. Når du tilmelder dig, så får du udleveret Nabohjælpskilte til døre/vinduer. Du kan læse mere om Nabohjælp og tilmelde dig her.

App’en har to hovedfunktioner:
Det ene er, at du bliver informeret om hændelser, som du også selv kan oprette. Du vælger selv den radius fra din bopæl, hvor du vil have beskeder fra.
Det andet er »feriefunktionen«. I feriefunktionen giver du meddelelse til de naboer, du selv udvælger, om at du er på ferie.
Du kan læse mere om disse funktioner i det efterfølgende, som er kopieret fra app’en:


Sådan fungerer Advar nabolaget og Forhøjet risiko for indbrud

Det er god nabostil, når du deler din viden og på den måde forebygger indbrud og samtidig skaber tryghed ved, at nogen gør noget ved det.

Advar om mistænkelig adfærd, tyveri, hærværk, indbrudsforsøg eller andet

 • Når du ser noget mistænkeligt i nabolaget, eller fx har fået stjålet noget fra haven, skriver du en advarsel på appen.
 • Advarslen sendes til alle tilmeldte nabohjælpere i nabolaget, og den fremgår i appen med dig som afsender.
 • Alle nabohjælperne i nabolaget kan kommentere på advarslen.

Det kan være svært at sige præcis, hvad der er mistænkeligt. Det kan være markeringer på postkasser, i indkørsler eller på fortovet. Alt det som stikker ud. Det som får dig til at undre dig.

Møder du en, der stikker ud, så begynd med en høflig henvendelse. En tyv bryder sig ikke om at blive set og senere genkendt, så et venligt spørgsmål kan gøre hele forskellen.

 • Nik og vink, så han eller hun ved, du er opmærksom.
 • Spørg om du kan hjælpe med noget.
 • Spørg hvem han eller hun søger.
 • Begynd lidt løs snak om vejret eller noget andet.

Advar om indbrud

 • Hvis du selv eller en anden har haft indbrud, skriver du en advarsel på appen.
 • Advarslen sendes til alle tilmeldte nabohjælpere i nabolaget, og den fremgår af i appen med dig som afsender. Der vil stå på hvilken vej indbruddet er sket, men ikke i hvilket husnummer.
 • Alle nabohjælperne i nabolaget kan kommentere på advarslen.

Forhøjet risiko for indbrud Når din nabo har haft indbrud, er risikoen for flere indbrud højere de næste 14 dage end normalt. Både hos naboen men også i en radius af 200 meter fra naboens hjem. Derfor opfordrer appen til at aktivere nabohjælpen i perioden efter en nabohjælper har meldt et indbrud på appen.

 • Alle nabohjælpere, der bor i en radius af 200 meter fra det indbrudsramte hjem, modtager notifikationer om, at deres hjem er i forhøjet risiko for indbrud i de følgende 14 dage.
 • Appen åbner et redskab i 14 dage, som hjælper med at øge aktiviteten i nabolaget, og nabohjælperne kan abonnere på særlige råd pr. e-mail. Det er naturligvis gratis.
 • Alle nabohjælpere kan vise sin deltagelse i aktiviteterne og oprette beskeder til hinanden, når aktiviteterne koordineres og planlægges. Alle nabohjælpere i nabolaget kan læse med.
 • Hvis der meldes om flere indbrud i perioden med forhøjet risiko forlænges perioden fra anmeldelsestidspunktet.
 • Når en periode med forhøjet risiko slutter, lukker appen redskabet. Aktiviteterne slettes.

Hvorfor virker det at fortælle om indbrud i nabolaget? En tyv vil gerne have mest muligt ud af sin tid. Derfor besøger han tit flere hjem i nabolaget. Når nabohjælperne er hurtige på tasterne og får givet hinanden besked om, at der er tyve på spil, så er der mulighed for at forebygge flere indbrud.

Husk altid at melde indbrud til politiet på 114. Igangværende indbrud skal meldes på 112.

God tone i beskederne Indholdet i alle beskeder, som nabohjælpere skriver på Nabohjælps app, står for afsenderens egen regning, og er ikke udtryk for Nabohjælps holdning. Vi håber, at alle vores nabohjælpere holder en god tone og husker ikke at oprette beskeder med følsomme eller krænkende oplysninger om andre.

Oplever du misbrug af Nabohjælps app, fx i form af kommercielle beskeder eller krænkende indhold, så kontakt os meget gerne på support@nabohjaelp.dk


Sådan fungerer Feriehjælp

 • Når du tager afsted og opretter din ferie, får dine feriehjælpere besked.
 • Feriehjælperne i nabolaget får skiftevis påmindelser om at feriehjælpe, indtil du er hjemme igen.
 • De feriehjælpere som selv er på ferie, får dog ikke besked.
 • Feriehjælperne kan sende dig Alt-ok-beskeder via appen, mens du er væk. Og både du og dine feriehjælpere kan oprette beskeder på ferien, som alle feriehjælpere kan se.

Invitation til Feriehjælp

 • Du kan invitere andre nabohjælpere i dit nabolag, som har aktiveret feriehjælp, ved at klikke på deres pin på kortet.
 • Du kan også invitere brugere eller ikke-brugere via e-mail.
 • De inviterede modtager en mail, og hvis de i forvejen er brugere af appen, og har aktiveret feriehjælp, fremgår invitationen under Feriehjælp på appen.
 • Hvis din invitation ikke accepteres inden for 30 dage slettes den automatisk.

Er Feriehjælp sikker nok?

 • Ja, det er sikkert! Du vælger helt selv hvilke betroede naboer, der skal være dine feriehjælpere, og dermed hvem der ved, når du er væk hjemmefra.
 • Alle der kan feriehjælpe hos Nabohjælp er både adressevaliderede og har brugt NemID, så du kan være sikker på, hvem de er.

God tone i beskederne

Indholdet i alle beskeder, som nabohjælpere skriver på Nabohjælps app, står for afsenderens egen regning, og er ikke udtryk for Nabohjælps holdning. Vi håber, at alle vores nabohjælpere holder en god tone og husker ikke at oprette beskeder med følsomme eller krænkende oplysninger om andre.

Oplever du misbrug af Nabohjælps app, fx i form af kommercielle beskeder eller krænkende indhold, så kontakt os meget gerne på support@nabohjaelp.dk


Med venlig hilsen
Bestyrelsen GFUN
Niels Kragh Larsen

(B) Fibernet: TDC vil regne på et tilbud til os

Interessen for at få installeret fibernet har været overvældende stor. Som vi tidligere har oplyst om, så foregår kommunikationen til TDC som et samarbejde mellem de to grundejerforeninger i Hjortevænget, Grundejerforeningen Ullerødgård Øst II (nr. 501 – 712) og Grundejerforeningen Ullerødgård Nord (nr. 101 – 414).

I Øst II har 32 ud af 43 grundejere, svarende til 74 %, meldt tilbage, at de er interesserede. 1 grundejer er ikke interesseret mens 10 ikke har meldt tilbage.

I Nord har 44 ud af 53 grundejere, svarende til 83 %, meldt tilbage, at de er interesserede. 9 ikke har meldt tilbage.

Totalt set har vi en positiv tilbagemelding på 76 grundejere ud af 96, svarende til 79 %. 

Anders Bjerregård talte med TDC i sidste uge, og som det så ud, så er der stor nok tilslutning til at de gerne vil regne på et tilbud til os.

Det er ikke helt klart hvordan tilbuddet kommer til at se ud da de regner os sammen med den omkringliggende “cluster”. Vi kan forvente at høre fra dem inden for det næste halve år. Det tager noget tid at regne på igen fordi vi bliver regnet sammen med ovennævnte cluster.

Skulle du have spørgsmål eller kommentarer til sagen, så skriv en e-mail til fibernet@gfun.dk. 

Med venlig hilsen bestyrelserne for
Grundejerforeningen Ullerødgård Øst II
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

Sådan foregår installation af fibernet til dit hus

Fiberkablerne bliver gravet ned langs vejen, og din stikledning ”skudt” det sidste stykke under jorden hen til dit hus. Du vil derfor normalt kun opleve lidt, eller slet intet, gravearbejde på din grund.

Du modtager en lille folder med en tegning, hvorpå du skal markere, hvor du ønsker fibernettet tilsluttet. Du må ikke komme tættere end én meter på gasledninger, og det skal være til et tørt og opvarmet rum.

Der må heller ikke være andre installationer i husmuren tæt på det sted, hvor der skal bores hul ind til huset. Der skal desuden være adgang til 230 V stikkontakt på den indvendige side til fiberboksen.

Fiberkablet bliver skudt fra vejen ind til nærmeste husmur, og det må maksimalt være én meter ned langs siden af huset. Man har altså ikke krav på at få ført fiberen om til for eksempel bagsiden af huset.

Tilslutningsboksen på den indvendige side vil blinke, når den er i drift, og den må ikke overdækkes, så det kan være problematisk, hvis du ønsker denne boks placeret i et soveværelse.

Herefter kan du bruge din fibertilslutning. Vær dog opmærksom på, at du først skal vælge en internet-udbyder. I mange tilfælde vil du kunne genbruge din kabling, DSL-router og trådløse netværk inde i huset.

Med venlig hilsen
f. Grundejerforeningen Ullerødgård Nord
Niels Dreijer

(B) Mere om fibernet

Kære grundejere

Anders Bjerregaard fra bestyrelsen har lavet en aftale med vores nabogrundejerforening, Grundejerforeningen Ullerødgård Øst II (GFØII) om fælles tilmelding til fibernet.

GFØII udsender et brev til alle foreningens medlemmer. Brevet svarer i indhold til det brev, vi har sendt ud, men er selvfølgelig tilpasset GFØII. Anders har lovet at stå for en fælles tilmelding til TDC for begge grundejerforeninger.

Vi er nu oppe på, at 39 af vore grundejere (74 %) har tilmeldt sig som interesserede. Så man må sige, at interessen er stor, hvilket kan være med til at gøre det billigere.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

(B) Sidste nyt om fibernet

Kære grundejere

Interessen for fibernet har været overvældende. Her – mindre end fire døgn efter vi udsendte e-mails til jer alle – har vi allerede fået 35 tilbagemeldinger om interesse. Vi er 53 parceller i foreningen, så det svarer til 66 %!

Vi har også været i kontakt med bestyrelsen for grundejerforeningen for den anden halvdel af Hjortevænget. De er 43 parceller og har også udvist stor interesse for projektet.

Vi opdaterer hjemmesiden, når der er mere nyt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Har du brug for hurtigere internet (fibernet)?

Kære grundejere

Du er måske blandt de mange, som har bemærket, at internettet ikke er særlig hurtigt på Hjortevænget. Bestyrelsen i grundejerforeningen har derfor taget kontakt til TDC Net. Det er muligt at få lynhurtigt 1000/500 gigabit internet, men vi skal handle nu, før det er for sent.

Dette er vigtigt for dig som grundejer.

Hvis du senere vil sælge dit hus, vil købere opfatte stabilt og lynhurtigt fiber-internet som et plus, hvis ikke ligefrem en nødvendighed på linje med vand, el og kloak.

TDC Net har allerede rullet fiber-internet ud i hele området omkring os, og det er nu ved at være sidste chance for at få de omkring 100 »mørke« husstande i Hjortevænget med, se kortet.

Du bedes melde tilbage til bestyrelsen.

I første omgang skal bestyrelsen blot have en tilkendegivelse af interesse fra så mange husstande i området som muligt. Du kan uforpligtende tilkendegive din interesse ved at sende en mail til fibernet@gfun.dk med følgende oplysninger:

Navn
Husnummer
Telefonnummer
E-mailadresse

Du skal gøre dette, selvom du tidligere måtte have kontaktet TDC Net direkte om fibernet, så bestyrelsen præcis kender antallet af muligt interesserede. Bestyrelsen tilmelder os herefter samlet, og du modtager en bekræftelse på din uforpligtende interesse fra TDC Net.

Det er ikke forpligtende at udvise interesse.

Man forpligter sig på ingen måde til at tegne abonnement, og tilmeldingen er blot et udtryk for, at man kunne være interesseret. Skulle der komme et konkret tilbud på bordet, bliver du ikke bundet til at have abonnement hos en bestemt udbyder, men kan frit vælge fra denne opdaterede liste over udbydere på TDCs net: www.tdcnet.dk/fiber/udbydere.

Det månedlige abonnement for fiber-internet er i øjeblikket omkring 250 kroner, og etablering for hver husstand er nede på nogle få tusinde kroner, så overordnet set vil det være en rigtig god investering.

Skulle du have spørgsmål eller behov for yderligere information, så se www.gfun.dk eller send en e-mail til fibernet@gfun.dk. Hjemmesiden bliver løbende opdateret med seneste status på sagen.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

Anders Bjerregaard, Næstformand
Hjortevænget 217

Fartkontrol 5/2 2021 kl. 16.15 – 21.15 på Ullerødvej v. Hjortevænget

Hej med jer. Jeg talte med kontrollanten kl. 20:15, og der var taget 21 der kørte for stærkt, 7 klip i kørekortet, og en enkelt med 102km/t, der får inddraget sit kørekort i dag – hvis vedkommende ellers har et kørekort ??? 3 tidligere kontroller har givet næsten det dobbelte i antal bøder. Radaren blinker ved 59 km/t på Ullerødvej, så kør stille !!! Mvh Bjarne Dueholm

(B) Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Risiko for indbrud?

Legepladsen (opdateret). Forslag til generalforsamlingen 2020-10-18

(B) Indkaldelse til generalforsamling 2020

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

(B) Udsættelse af generalforsamling 2020 samt bestyrelsens årsberetning2020

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

(B) Fastelavnsfest for hele familien søndag den 23. februar 2020

(B) Sommerfesten 2019 er aflyst

(B) Gavekort

Kære grundejer

Er der nogen som hjalp os den 25. maj på vores arbejdsdag, som ikke har fået et gavekort på 300,00 kr? Hvis det er tilfældet, så henvend dig i nr. 201.

Med venlig hilsen Jens Emborg, Kasserer

(B) Invitation til arbejdslørdag den 25. maj 2019

(B) Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19:00

(B) Fastelavnsfest for hele familien den 3. marts 2019

.

(B) Godt Nytår !

(B) Hjemmesidens webhotel har skiftet ejer

(B) Nyt fra bestyrelsen

(B) Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 24. maj kl. 19:00

(B) Fastelavnsfest for hele familien 2018

(B) Indbydelse til vejfest og arbejdsdag 26. august 2017

(B) Sommerfesten udsættes til august

(B) Indbydelse til vejfest og arbejdsdag 17. juni 2017

(B) Problemer med download af dokumenter her på hjemmesiden

(B) Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 23. maj kl. 19:00

(B) Fastelavnsfest 2017

(B) Hvordan sikrer du dit hjem bedre mod indbrud?

(B) Fastelavnsfest for hele familien 2017

(B) Nyt fra bestyrelsen

(B) Vejfest 2016

(B) Arbejdslørdag den 11/6 fra 10:00-13:00

Højt byggeri:

Også vi er helt enige med bestyrelsen og flere grundejere i betragtningerne om højt byggeri. Den tinglyste udstykningsdeklaration som henviser til indholdet til en byplanvedtægt må være gældende og derfor må det hindres at der bygges overetager på flere huse i foreningen. Vi støtter helt og aldeles op om bestyrelsens arbejde i sagen og en fortsættelse heraf. Vi bakker derfor også fuldt up om bestyrelsens liste over tiltag som kan tages i anvendelse for at hindre flere tagetager som fuldstændigt vil ødelægge karakteren af vores område. Endvidere er det yderst vigtigt at der lægges maksimalt pres på kommunen for at opnå en fornuftig og hensigtsmæssig kommunikation og behandling. Samtidig skal lyde en stor tak til bestyrelsen og ros for arbejdet der indtil nu er gjort i sagen.

Mange hilsener nr. 222. Bent

(B) Nyt fra bestyrelsen

(B) Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 19. maj kl. 19:00

Højt byggeri

Vi er stadig helt enige med Daniel i nr. 231 vedr. betragtningerne om kommunens tilladelse til udnyttet tagetage. Tak til bestyrelsen for det store arbejde. Håber I vil fortsætte, for det holder altså ikke, at alle i bebyggelsen kan bygge tagetager på som de lyster. Det vil fuldstændig ændre karakteren og herlighedsværdien af området.

Vi har alle købt vores huse i den tro, at indholdet i en lokalplan er noget der vil blive overholdt.

VH Peter nr.: 221

Højt byggeri

Kommentar til bestyrelsen vedr. “Højt byggeri” . Først en tak og stor anerkendelse af bestyrelsens indsats i forbindelse med manglende kommunikation fra Fredensborg kommunes side. Jeg støtter helt op om, at vi skal presse kommunen til at sørge for anstændig adfærd fra deres side.

Vedr. “Højt byggeri”. Jeg er enig i, at vi skal gå efter:

A. Hindre, at der bygges overetager på flere huse. (Dette kan føre til helt uoverskuelige konsekvenser for vores grundejerforenings fremtid).

C. Fremover få en fair korrespondance med Fredensborg kommune. Af andre muligheder støtter jeg specielt:
a. klage til Datatilsynet.
d. sende brev til borgmesteren.
e. sende brev til forvaltningen.
g. kontakte andre grundejerforeninger.
h. gå til pressen.

Vedr. kommunens tilsagn om at medvirke til udarbejdelsen af en ny lokalplan, som efter grundejerforeningens henvendelse den, 27. juli 2015 end ikke er besvaret, må ikke stå uimodsagt. Hvis vi taler til kommunen, SKAL kommunen besvare!

Mvh Daniel 231

Bestyrelsens kompetence i sagen om højt byggeri ved Bjarne Dueholm, nr. 202

Jeg er helt enig i bestyrelsens betragtninger om deres arbejde i sagen om højt byggeri, hvor bestyrelsen skriver: “Bestyrelsens opgave er – ifølge vedtægterne – at varetage foreningens daglige administration. Denne byggesag ligger langt ud over, hvad der kan betegnes som daglig administration”.

På denne baggrund er det min vurdering, at bestyrelsen skal have et tilsagn fra minimum 2/3 af grundejerne for at være berettiget til at rette henvendelse til offentlige myndigheder i denne sag og udgive sig for at være repræsentant for Grundjerforeningen Ullerødgård Nord, Kokkedal.

Bestyrelsen har allerede lavet et meget stort arbejde i denne sag uden at have sikret sig den nødvendige opbakning, men sket er sket og nogen er for højt byggeri og andre er imod.

Personligt går jeg ind for højt byggeri, og er af den opfattelse, at bestyelsen har glemt at læse vedtægterne inden de påbegyndte klagesagen, men det skal være dem tilgivet med det store arbejde de har lavet for os i alle andre sager.

(B) Indbydelse til fastelavnsfest og nyt fra bestyrelsen

(B) Vigtigt nyt fra bestyrelsen og nye mødereferater

(B) Vejfest og arbejdsdag 2015

(B) Vigtig information om fællesantennen

Lyddæmpende hegn i yderområder

Jeg hører at I, i bestyrelsen vil arbejde med at få grundejerforeningens regler opdaterede….

Og i den forbindelse tænkte jeg om man kunne få tilføjet at os der bor ud til offentlig vej som Ullerødvej eller Ullerødgårdsvej og som føler os generet af trafikstøjen måske kunne få lov til at sætte et støjhegn op – som ikke skal stå en meter inde på grunden og som skal ha hæk på den anden side. Jeg har fundet et forslag til hegn (noistop.dk/produkter/noistop+green/modulstørrelser) – da man så kunne imødekomme kommunens landskabsarkitekt omkring grøn beplantning – ved at plante f.eks. efeu op ad hegnet.

Og ved at grundejerforeningen kunne bestemme typen af hegn – ville udseendet ikke blive så forskellig – som hvis vi alle ‘planter’ hver vores model hegn og farve af et træhegn.

Yderligere kunne grundejerforeningen måske handle en fordelagtig aftale hjem med en leverandør.

(B) Referatet fra ordinær generalforsamling 2015 kan nu hentes som pdf-fil

(B) Nyt fra bestyrelsen og kommende generalforsamling

(B) Nyt fra bestyrelsen

Kære alle grundejere

Fastelavn:

I kan nu finde billederne fra fastelavnsfesten her.

GFUN – Fastelavnsfest 2015

Fællesantennen:

(B) Til eftertanke

(B) Nyt om byggesagen vedr. høj tagrejsning

(B) Nyt fra bestyrelsen og bestyrelsesmødereferat #9 og #10

(B) Invitation fra Fredensborg Kommune:
Fokusgruppe for grundejere om Byens Hus i Kokkedal

Bestyrelsen har modtaget følgende invitation til alle interesserede fra Fredensborg Kommune. Bestyrelsen valgte ikke at deltage i arrangementet.

/mvh Bestyrelsen


(B) Fastelavnsfest for hele familien

Kære alle grundejere

fastelavn_2002_13Traditionen tro vil bestyrelsen gerne invitere dig, din familie og dine venner til Fastelavnsfest.

Arrangementet afholdes søndag den 15. februar kl. 14. Du kan både læse mere om arrange­mentet og tilmelde dig fra menuen ARRANGEMENTER. Tilmelding senest den 8. februar.

Med venlig hilsen
Festudvalget, bestyrelsen

(B) Bestyrelsesmødereferat #8

Venlig hilsen
bestyrelsen

Udnyttet tagetage/høj tagrejsning

I kommuneplan 2013 er Hjortevænget defineret som “Åben-lav bebyggelse”, og i samme kommuneplans afsnit om erhverv er anført:
“Erhverv i boligområder
3.1.4
I områder planlagt til åben-lav og tæt-lav boliger kan der i overensstemmelse
med byggelovgivningen i begrænset omfang etableres virksomhed
indpasset i beboelsesbygninger.***
Det er en betingelse, at virksomheden ikke i væsentligt omfang opsøges
af publikum og ikke giver anledning til støj, trafik eller andre gener, som
overskrider det normale for et boligområde. Skiltning i forbindelse med
erhvervsvirksomhed kræver Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.”

Hermed skulle skrækken for autoværksteder mv. på Hjortevænget være aflivet.

Bjarne Dueholm nr. 202

Udnyttet tagetage/høj tagrejsning

At Fredensborg kommune ikke kan finde byplansvedtægten for vores område og dermed har tilladt bygning af et højt tag på 100-vejen er efter vores mening en skandale. Det kan forandre hele vores bebyggelse og bare den omstændighed, at muligheden for højt byggeri og evt. erhvervsvirksomheder etc. eksisterer, vil forringe huspriser og herlighedsværdi.
Vi har også alle sammen købt vores ejendom på forkerte forudsætninger, hvilket vi tænker evt. kan få store juridiske konsekvenser.
Vi ser derfor meget gerne at foreningen hyrer en advokat og arbejder videre med sagen.
Peter Højgaard nr. 221

(B) Nyhedsbrev

godt_nytaar_lilla2

Godt nytår

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

December 2014

(B) Nyt om fællesantennen

Venlig hilsen
bestyrelsen

(B) Grundejerforeningernes årlige møde med Fredensborg Kommune