Legepladsen (opdateret). Forslag til generalforsamlingen 2020-10-18

Jeg synes, at vores legeplads mod Fasanvænget er ringe og at der mangler ting til mindre børn. Rent ud sagt er den dødkedelig.

Vi har ikke tænkt på de helt små, og det er for dårligt. På legepladsen mod Fasanvænget er der kun et klatretræ for større børn og voksne.

Mine forslag til forbedring af legepladsen, så den også kan bruges af mindre børn:

 1. Super kvalitets fritstående rutsjebane med stige i rustfri stål
  22.900-27.500 DKK inkl. moms afhængig af størrelsen
  https://www.lilletrae.dk/shop/selvstaaende-rutsjebane-1161p.html

  Alternativ:
  Aladdins Abetårn 70.225 DKK inkl. moms
  https://www.lilletrae.dk/shop/aladins-abetaarn-med-1496p.html

 2. Halvåbent legehus med god plads og bord i midten 22.950 DKK inkl. moms
  https://www.lilletrae.dk/shop/faelles-legehus-med-997p.html

Lad os komme i gang med at forbedre legepladsen. Det gør jo også, at vi kan trække børnefamilier til Hjortevænget.

TAK TAK

Hilsen Maibritt Jensen
Hjortevænget 218

(B) Indkaldelse til generalforsamling 2020

Kære alle grundejere

Som det blev meddelt i en e-mail den 3. maj 2020 og på hjemmesiden den 4. maj, så blev den ordinære generalforsamling 2020 udsat på ubestemt tid. Fredensborg Kommune, som er tilsynsmyndighed for grundejerforeningen har accepteret denne beslutning.

Nu forsøger vi igen at afholde generalforsamlingen i kommunale lokaler. Vi afholdt et kort bestyrelsesmøde den 4. september – altså før smittekurven igen gik den forkerte vej. Her aftalte vi at vi skulle forsøge at booke et kommunalt lokale, hvilket lykkedes i sidste uge.

Derfor indkalder vi hermed til ordinær generalforsamling 2020:

Søndag den 18. oktober kl. 12:00 i Medborgerhuset Egedal, Egedalsvej 2, 

Da vi stadig lider under Covid-19, så vil generalforsamlingen blive afholdt med begrænsninger. Det er vigtigt for os at sikre, at vi ikke bidrager til smittespredningen ved at afholde generalforsamling.

Følgende vil gælde:

 • I lokalet vi har lånt, er der plads til 62 siddende personer med den afstand der nu kræves/anbefales. Forsamlingsforbudet er netop sænket til 50 personer og da grundejerforeningen har 53 medlemmer, så er dette ikke nok til, at alle grundejere kan møde op. Vi har dog aldrig oplevet, at samtlige grundejere er mødt op, så vi forventer at der er plads nok. Der er flere grundejere, som ofte møder op med to personer til generalforsamlingerne. Teoretisk set giver dette 106 personer, hvilket er langt over de tilladte 50.
  Bestyrelsen har derfor besluttet at vi vil anmode om, at man tilmelder sig generalforsamlingen senest fredag den 16. oktober. Man tilmelder sig her på hjemmesiden (husk at logge ind først) og kan tilmelde 1 eller 2 personer. I tilfældet af, at der er mere end 50 tilmeldinger, så er første prioritet naturligvis, at alle grundejere er repræsenteret med 1 person. Vi vil derefter trække lod om, hvem der kan møde op med to personer. Så ved tilmelding er man sikret én plads og man vil senere få besked på, om nr. 2 person også kan deltage.
  Normalt er vi langt færrere end 50 personer til generalforsamlingerne, så vi forventer ikke, at det bliver nødvendigt at begrænse deltagerantallet.
 • Vi følger løbende coronasituationen, og hvis sund fornuft siger os – når vi nærmer os den 18. oktober – at vi bør aflyse generalforsamlingen, så gør vi det. Hvis kommunen på grund af en forværret situation stopper for, at vi kan låne lokalet, eller hvis myndighederne nedjusterer forsamlingsforbuddet til under 50 personer eller generelt anbefaler at sådanne arrangementer ikke afholdes, så aflyses generalforsamlingen – også med kort varsel. Hvis det sker, så vil generalforsamlingen for 2020 blive helt aflyst indtil næste ordinære generalforsamling i maj 2021.
 • Eventuel aflysning af generalforsamlingen vil blive meddelt grundejerne pr. e-mail samt slået op på hjemmesiden.
 • Vi forventer naturligvis, at ingen møder op, hvis man har corona-lignende symptomer.
 • Bestyrelsen sørger for, at der vil være håndsprit m.m. tilgængelig.

Generel information om generalforsamlingen:

 • Da de sociale arrangementer i grundejerforeningen er blevet aflyst i år efter coronastarten, så vil grundejerforeningen gerne efter generalforsamlingen byde på et stykke smørrebrød samt lidt at drikke. Der vil kun være forplejning til dem, som forinden har tilmeldt sig generalforsamlingen.
 • Regnskab 2019/budget 2021 og årsberetning 2019 blev udsendt pr. e-mail og lagt her på hjemmesiden i begyndelsen af maj. Bestyrelsen har ikke efterfølgende modtaget kommentarer eller indsigelser til det udsendte.
 • I år er følgende på valg:
  Kasserer Jens Emborg, nr. 201
  Bestyrelsesmedlem Erling Vraa, nr. 223
  Bestyrelsesmedlem Leif Andersen, nr. 216
  Suppleant John Hansen, nr. 209
  Leif og Erling har meddelt, at de ikke genopstiller.
  Anders Bjerregaard (nr. 217) og Rasmus Bruun Svendsen (nr. 303) har indvilliget i at stille op til valg til bestyrelsen.
 • Ifølge vedtægterne, så skal forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 4. oktober 2020. Forslag bedes sendt pr. e-mail til bestyrelsen eller lagt i postkassen i nr. 219. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden før afholdelse af generalforsamlingen.
 • Dagsorden for generalforsamlingen finder du her.
 • Hvis du er forhindret i at komme til generalforsamlingen, så kan du ifølge vedtægternes §10 overdrage din stemmeafgivning ved skriftlig fuldmagt til en myndig person, som tilhører din egen husstand, eller til et andet medlem af foreningen. Du kan finde en fuldmagtsformular her.
 • Der var oprindeligt planlagt et indlæg fra en indbrudsekspert fra Bo Trygt på generalforsamlingen. Dette er stadig med på planen, men er udskudt til den ordinære generalforsamling i maj 2021.
 • Vi har fået en henvendelse fra Fredensborg Kommune vedrørende affaldssortering, se her.
  Et kort resumé af denne henvendelse: Vi får i første omgang to nye affaldscontainere med to rum, hvilket senere bliver udvidet med en ekstra container, da vores nuværende »sorte« skraldespand bliver erstattet af to containere for henholdsvis madaffald og restaffald. Kommunen beder os om at tage stilling til, om vi ønsker individuelle affaldscontainere eller vi gerne vil have fælles affalds-øer, f.eks. på legepladserne eller på fælles flisearealer. Og så alligevel ikke, da der åbenbart er kommet nye bekendtgørelser, som kræver at containerne skal placeres på hver parcel.

  Vi har lidt svært ved at forstå, hvad vi skal tage stilling til, da forudsætningerne er meget uklare:
   –  Skal vi have individuelle containere, eller kan vi have fælles affalds-øer?
   –  Hvor store er containerne? Vi bad om at kunne få et par containere på prøve inden/til generalforsamlingen for at kunne vurdere disse, men det kunne ikke lade sig gøre, da affald håndteres af et privat firma! Kommunen oplyste, at containerne er udstillet på genbrugspladsen, men ved henvendelse her fik vi at vide, at de var blevet fjernet igen!
   –  Hvor tit bliver de enkelte containere tømt?
   –  Kan man evt. slå sig sammen med naboen om fælles containere?
   –  Kan man fravælge containere (f.eks. glas og metal) og selv køre affaldet væk på genbrugspladsen?
   –  Hvad er merprisen for tømning i forhold til nu? Og er der forskel i pris på de forskellige løsninger?

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

(B) Udsættelse af generalforsamling 2020 samt bestyrelsens årsberetning

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

(B) Fastelavnsfest for hele familien søndag den 23. februar 2020

(B) Sommerfesten 2019 er aflyst

(B) Invitation til arbejdslørdag den 25. maj 2019

(B) Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19:00

(B) Fastelavnsfest for hele familien den 3. marts 2019

.

(B) Godt Nytår !

(B) Hjemmesidens webhotel har skiftet ejer

(B) Der er ikke stillet forslag til generalforsamlingen i år

(B) Nyt fra bestyrelsen

(B) Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 24. maj kl. 19:00

(B) Fastelavnsfest for hele familien 2018

(B) Indbydelse til vejfest og arbejdsdag 26. august 2017

(B) Sommerfesten udsættes til august

(B) Indbydelse til vejfest og arbejdsdag 17. juni 2017

(B) Problemer med download af dokumenter her på hjemmesiden

(B) Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 23. maj kl. 19:00

(B) Fastelavnsfest 2017

(B) Hvordan sikrer du dit hjem bedre mod indbrud?

(B) Fastelavnsfest for hele familien 2017

(B) Nyt fra bestyrelsen

(B) Vejfest 2016

(B) Arbejdslørdag den 11/6 fra 10:00-13:00

Højt byggeri:

Også vi er helt enige med bestyrelsen og flere grundejere i betragtningerne om højt byggeri. Den tinglyste udstykningsdeklaration som henviser til indholdet til en byplanvedtægt må være gældende og derfor må det hindres at der bygges overetager på flere huse i foreningen. Vi støtter helt og aldeles op om bestyrelsens arbejde i sagen og en fortsættelse heraf. Vi bakker derfor også fuldt up om bestyrelsens liste over tiltag som kan tages i anvendelse for at hindre flere tagetager som fuldstændigt vil ødelægge karakteren af vores område. Endvidere er det yderst vigtigt at der lægges maksimalt pres på kommunen for at opnå en fornuftig og hensigtsmæssig kommunikation og behandling. Samtidig skal lyde en stor tak til bestyrelsen og ros for arbejdet der indtil nu er gjort i sagen.

Mange hilsener nr. 222. Bent

(B) Nyt fra bestyrelsen

(B) Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 19. maj kl. 19:00

Højt byggeri

Vi er stadig helt enige med Daniel i nr. 231 vedr. betragtningerne om kommunens tilladelse til udnyttet tagetage. Tak til bestyrelsen for det store arbejde. Håber I vil fortsætte, for det holder altså ikke, at alle i bebyggelsen kan bygge tagetager på som de lyster. Det vil fuldstændig ændre karakteren og herlighedsværdien af området.

Vi har alle købt vores huse i den tro, at indholdet i en lokalplan er noget der vil blive overholdt.

VH Peter nr.: 221

Højt byggeri

Kommentar til bestyrelsen vedr. “Højt byggeri” . Først en tak og stor anerkendelse af bestyrelsens indsats i forbindelse med manglende kommunikation fra Fredensborg kommunes side. Jeg støtter helt op om, at vi skal presse kommunen til at sørge for anstændig adfærd fra deres side.

Vedr. “Højt byggeri”. Jeg er enig i, at vi skal gå efter:

A. Hindre, at der bygges overetager på flere huse. (Dette kan føre til helt uoverskuelige konsekvenser for vores grundejerforenings fremtid).

C. Fremover få en fair korrespondance med Fredensborg kommune. Af andre muligheder støtter jeg specielt:
a. klage til Datatilsynet.
d. sende brev til borgmesteren.
e. sende brev til forvaltningen.
g. kontakte andre grundejerforeninger.
h. gå til pressen.

Vedr. kommunens tilsagn om at medvirke til udarbejdelsen af en ny lokalplan, som efter grundejerforeningens henvendelse den, 27. juli 2015 end ikke er besvaret, må ikke stå uimodsagt. Hvis vi taler til kommunen, SKAL kommunen besvare!

Mvh Daniel 231

Bestyrelsens kompetence i sagen om højt byggeri ved Bjarne Dueholm, nr. 202

Jeg er helt enig i bestyrelsens betragtninger om deres arbejde i sagen om højt byggeri, hvor bestyrelsen skriver: “Bestyrelsens opgave er – ifølge vedtægterne – at varetage foreningens daglige administration. Denne byggesag ligger langt ud over, hvad der kan betegnes som daglig administration”.

På denne baggrund er det min vurdering, at bestyrelsen skal have et tilsagn fra minimum 2/3 af grundejerne for at være berettiget til at rette henvendelse til offentlige myndigheder i denne sag og udgive sig for at være repræsentant for Grundjerforeningen Ullerødgård Nord, Kokkedal.

Bestyrelsen har allerede lavet et meget stort arbejde i denne sag uden at have sikret sig den nødvendige opbakning, men sket er sket og nogen er for højt byggeri og andre er imod.

Personligt går jeg ind for højt byggeri, og er af den opfattelse, at bestyelsen har glemt at læse vedtægterne inden de påbegyndte klagesagen, men det skal være dem tilgivet med det store arbejde de har lavet for os i alle andre sager.

(B) Indbydelse til fastelavnsfest og nyt fra bestyrelsen

(B) Vigtigt nyt fra bestyrelsen og nye mødereferater

(B) Vejfest og arbejdsdag 2015

(B) Vigtig information om fællesantennen

Lyddæmpende hegn i yderområder

Jeg hører at I, i bestyrelsen vil arbejde med at få grundejerforeningens regler opdaterede….

Og i den forbindelse tænkte jeg om man kunne få tilføjet at os der bor ud til offentlig vej som Ullerødvej eller Ullerødgårdsvej og som føler os generet af trafikstøjen måske kunne få lov til at sætte et støjhegn op – som ikke skal stå en meter inde på grunden og som skal ha hæk på den anden side. Jeg har fundet et forslag til hegn (noistop.dk/produkter/noistop+green/modulstørrelser) – da man så kunne imødekomme kommunens landskabsarkitekt omkring grøn beplantning – ved at plante f.eks. efeu op ad hegnet.

Og ved at grundejerforeningen kunne bestemme typen af hegn – ville udseendet ikke blive så forskellig – som hvis vi alle ‘planter’ hver vores model hegn og farve af et træhegn.

Yderligere kunne grundejerforeningen måske handle en fordelagtig aftale hjem med en leverandør.

(B) Referatet fra ordinær generalforsamling 2015 kan nu hentes som pdf-fil

(B) Nyt fra bestyrelsen og kommende generalforsamling

(B) Nyt fra bestyrelsen

Kære alle grundejere

Fastelavn:

I kan nu finde billederne fra fastelavnsfesten her.

GFUN – Fastelavnsfest 2015

Fællesantennen:

(B) Til eftertanke

(B) Nyt om byggesagen vedr. høj tagrejsning

(B) Nyt fra bestyrelsen og bestyrelsesmødereferat #9 og #10

(B) Invitation fra Fredensborg Kommune:
Fokusgruppe for grundejere om Byens Hus i Kokkedal

Bestyrelsen har modtaget følgende invitation til alle interesserede fra Fredensborg Kommune. Bestyrelsen valgte ikke at deltage i arrangementet.

/mvh Bestyrelsen


(B) Fastelavnsfest for hele familien

Kære alle grundejere

fastelavn_2002_13Traditionen tro vil bestyrelsen gerne invitere dig, din familie og dine venner til Fastelavnsfest.

Arrangementet afholdes søndag den 15. februar kl. 14. Du kan både læse mere om arrange­mentet og tilmelde dig fra menuen ARRANGEMENTER. Tilmelding senest den 8. februar.

Med venlig hilsen
Festudvalget, bestyrelsen

(B) Bestyrelsesmødereferat #8

Venlig hilsen
bestyrelsen

Udnyttet tagetage/høj tagrejsning

I kommuneplan 2013 er Hjortevænget defineret som “Åben-lav bebyggelse”, og i samme kommuneplans afsnit om erhverv er anført:
“Erhverv i boligområder
3.1.4
I områder planlagt til åben-lav og tæt-lav boliger kan der i overensstemmelse
med byggelovgivningen i begrænset omfang etableres virksomhed
indpasset i beboelsesbygninger.***
Det er en betingelse, at virksomheden ikke i væsentligt omfang opsøges
af publikum og ikke giver anledning til støj, trafik eller andre gener, som
overskrider det normale for et boligområde. Skiltning i forbindelse med
erhvervsvirksomhed kræver Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.”

Hermed skulle skrækken for autoværksteder mv. på Hjortevænget være aflivet.

Bjarne Dueholm nr. 202

Udnyttet tagetage/høj tagrejsning

At Fredensborg kommune ikke kan finde byplansvedtægten for vores område og dermed har tilladt bygning af et højt tag på 100-vejen er efter vores mening en skandale. Det kan forandre hele vores bebyggelse og bare den omstændighed, at muligheden for højt byggeri og evt. erhvervsvirksomheder etc. eksisterer, vil forringe huspriser og herlighedsværdi.
Vi har også alle sammen købt vores ejendom på forkerte forudsætninger, hvilket vi tænker evt. kan få store juridiske konsekvenser.
Vi ser derfor meget gerne at foreningen hyrer en advokat og arbejder videre med sagen.
Peter Højgaard nr. 221

(B) Nyhedsbrev

godt_nytaar_lilla2

Godt nytår

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

December 2014

(B) Nyt om fællesantennen

Venlig hilsen
bestyrelsen

(B) Grundejerforeningernes årlige møde med Fredensborg Kommune

(B) Temaaften »Undgå indbrud« / Nyt om busrute 383

Venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Højt byggeri på 100-vejen og bestyrelsesmødereferat #5


Venlig hilsen
bestyrelsen

(B) Nedlæggelse af busrute 383


Venlig hilsen
bestyrelsen

(B) Vejfest 2014

Venlig hilsen
festudvalget

(B) Orientering fra bestyrelsen #1

Med venlig hilsen
Bestyrelsen