(B) Invitationer til sociale arrangementer 2021

Kære grundejere

På grund af Corona-situationen har alle de sociale arrangementer i grundejerforeningen været aflyst i 2020 (fastelavnsfesten nåede vi dog lige) og 2021.

Men nu lysner det. Vi vil derfor gerne invitere til de to arrangementer, som er beskrevet neden for.

På næste bestyrelsesmøde vil vi tage stilling til, om vi kan gennemføre en sommerfest i sensommeren.

Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med tre ugers varsel, og så havner vi midt i sommerferien. Desuden har vi ikke kunnet låne kommunale lokaler. Generalforsamlingen er derfor stadig udskudt til efter sommerferien.

Revisorpåtegnet årsregnskab for 2020 samt budget for 2022 kan du finde på hjemmesiden.

Vi opdaterer også løbende hjemmesiden med nyt om byggeriet på Ullerødgård og nedgravning af fibernet. Så følg med her.

Som det fremgår af det seneste bestyrelsesmødereferat, så har vi indført regler for leje af festtelte, borde og stole. De nye regler kan I finde her på hjemmesiden.

Bestyrelsen vil hermed gerne ønske alle grundejere en rigtig god sommerferie – det trænger vi vist alle til! Og vi håber, at vi ses til arrangementerne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Arbejdslørdag den 3. juli kl. 10-13

På denne arbejdslørdag vil vi – ud over at hygge os sammen – friske fællesområderne lidt op. Vi har planlagt følgende opgaver (hvis vi bliver nok):

 • Rense/male bænk + bænkeborde (V+Ø)
 • Lægge fliser under bænkebord (Ø)
 • Plante buske (V)
 • Så græs (V)
 • Flytte affaldsstativ (V). Affaldsstativet står lige op ad bænkebordet og giver lugtgener.
 • Lægge fliser omkring boulebanen (V)
 • Luge, afstikke kanter og beskære (V+Ø)
 • Male legeredskaber (V+Ø)
 • Nye stolper ved edderkoppespind (V)
 • Male skur
 • Beskære træer langs Ullerødvej (Peter Karsholt har en motorsav)
 • Rydde op efter fældning af asketræerne langs Ullerødvej

V = Vestlige legeplads
Ø = Østlige legeplads

Grundejerforeningen sørger for lidt at drikke undervejs samt en sandwich eller lignende kl. 13 og til dem, som møder op.

Både af hensyn til traktementet og for at vi kan fordele os passende af hensyn til Corona restriktionerne vil vi gerne bede om en vejledende tilmelding på hjemmesiden senest 1. juli kl. 10.

Hvis der er en af opgaverne du har mest lyst til, så skriv det i kommentarfeltet nedenfor, når du melder dig til. Ellers fordeler vi opgaverne mellem os, når vi mødes.

Det ophuggede træ fra asketræerne langs Ullerødvej vil blive fordelt til dem, som deltager i hele arbejdslørdagen og som har interesse heri.

Hvis du er interesseret i en andel af brændet, så skriv det også i kommentarfeltet ved tilmelding.

I må gerne medbringe haveredskaber, f.eks. kost, skovl, spade, kantskærer, grensaks og/eller trillebør. Bestyrelsen sørger for indkøb af de nødvendige forbrugsmaterialer som pensler.

Vi mødes på den vestlige legeplads kl. 10:00.

Planen er, at vi deler os op i små grupper fordelt over store afstande, så der burde ikke være nogen corona-risiko.

Loppemarked den 28. august kl. 9-14

Har du ryddet op og har ting, du gerne vil sælge. Så er chancen der nu!

Annelise Vestergaard i nr. 210 har foreslået bestyrelsen, at vi genoptager et gammelt arrangement: Loppemarked. Loppemarkedet var planlagt til sidste forår. Bestyrelsen har hele tiden støttet dette arrangement, men det blev ikke til noget pga. Corona situationen.

Men det gør det nu, den 28. august. Planen er, at grundejerne kan opstille borde i græsrabatten på det lange stykke af 200-vejen og sælge det, man nu måtte have til overs.

Det er Annelise som står for arrangementet, og hun vil indrykke annoncer i lokalavisen. Har I spørgsmål til arrangementet, så kan du skrive til Annelise på svadk@mail.tele.dk (foretrukket) eller til bestyrelsen.

Nærmere detaljer om arrangementet vil blive meddelt på hjemmesiden, hvor du også skal tilmelde dig, hvis du ønsker at have en stand.

Hvis I har interesse i arrangementet, så vil vi bede jer tilmelde jer snarest på hjemmesiden og/eller skrive til Annelise. Så ved vi, om arrangementet har tilslutning nok og kan gennemføres og om det derfor er relevant at indrykke annoncer.

Grundejerforeningen råder over 6 borde og nogle stole, som man kan låne denne dag efter først-til-mølle-princippet. Skriv det i kommentarfeltet ved tilmelding, hvad du ønsker at låne.