Kategoriarkiv: Fibernet

Her kan du følge med i, hvordan det går med vore bestræbelser for at skaffe en hurtig fibernet til Hjortevænget.

 

Vi har været i kontakt med TDC, som har sagt, at hvis de skal lægge fibernet i jorden, så skal det omfatte hele Hjortevænget. Derfor er der oprettet et samarbejde mellem Grundejerforeningen Ullerødgård Øst II (GFØII) og Grundejerforeningen Ullerødgård Nord (FGUN).

 

Det er Anders Bjerregaard fra GFUN’s bestyrelse, som har påtaget sig opgaven med at få fibernet til området.

 

Hvis du endnu ikke har meldt dig som interesseret eller har behov for yderligere oplysninger, så kan du kontakte os på fibernet@gfun.dk (hvilket vi foretrækker) eller skrive en e-mail til grundejerforeningsbestyrelserne.

 

Vi opdaterer løbende hjemmesiden, når der er vigtigt nyt.

(B) Generalforsamling aflyst og nyt fra bestyrelsen

Kære grundejere

Bestyrelsen vil med dette nyhedsbrev gerne ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Året er på grund af Coronasituationen bestemt ikke gået, som vi havde ønsket. Den varslede generalforsamling den 11. januar 2022 bliver aflyst, ligesom sommerfesten blev det. Men vi fik dog trods alt gennemført fastelavnsfesten og en – synes vi – rigtig god arbejdslørdag, hvor alle hyggede sig og fik sig nogle gode snakke med naboerne. Sidst og ikke mindst, så glæder vi os også over udbygningen af den vestlige legeplads, som nu er afsluttet.

I det følgende vil vi gerne informere lidt mere om:

  1. Aflysning af generalforsamling
  2. Forebyggelse af indbrud
  3. Status for fibernet
  4. Nyt om byggeriet hos Ullerødgård

1. Aflysning af generalforsamling

Som sagt, så havde vi varslet generalforsamling den 11. januar 2022. Der er nu kommet nye coronarestriktioner, så til og med 5. januar 2022 må foreningsaktiviteter ikke finde sted og kulturhuse skal holde lukket t.o.m. 16.1., hvorfor vi ikke kan få et lokale til afholdelse af generalforsamling. Og meget tyder på, at disse restriktioner kan blive forlænget.

Så tidligst 17.1. kan vi få et lokale, og det er ikke muligt nu, at reservere ét. Der skal også kaldes ind til generalforsamling med minimum tre ugers varsel. Dvs. vi kan i allerbedste fald afholde generalforsamling midt i februar, 2½ måned før næste generalforsamling.

Det er også et moralsk spørgsmål, om vi kan tillade os at afholde generalforsamling, når så store dele af samfundet skal lukke ned. Det giver ikke mening at afholde en generalforsamling 1-2 måneder før næste ordinære generalforsamling til maj. Derfor har bestyrelsen besluttet helt af aflyse generalforsamlingen for 2021.

Det største problem er, at vi ikke har et godkendt budget for 2022, men vi agter ikke at afholde udgifter til andet end nødvendig daglig drift inden maj. Dog kan vi godt finde på at afholde fastelavnsfest i februar, hvis coronasituationen tillader det. Det er trods alt udendørs. Vi har det næste bestyrelsesmøde den 19. januar og her vil vi vurdere om fastelavnsfesten kan gennemføres på forsvarlig vis.

Regnskab 2020/budget 2022 er som tidligere meddelt blevet lagt på hjemmesiden i maj måned i år. Som det fremgår af budgettet, så fastholdes kontingentet på samme beløb som 2021.

Vi vil gerne bede om, hvis man har spørgsmål/kommentarer til eller indvendinger mod budgettet, at man så sender en e-mail herom til bestyrelsen senest 1. januar 2022.


2. Forebyggelse af indbrud

Nabohjælp: Vi har opgivet at få kommunens tilladelse til opsætning af nabohjælpskilte, men har nu fået bestilt 4 stk. skilte, men ikke fået dem leveret endnu. Vi har endnu ikke planlagt, hvordan og af hvem de kan sættes op. Men en arbejdslørdag i foråret vil være et godt bud. Men skiltene gør det ikke alene, det kræver også at en stor del af grundejerne støtter op om det og tilmelder sig Nabohjælp. Og det kan man sagtens gøre allerede nu, før skiltene er sat op.

Observationer i området: Vi har fra Karsten Sternberg fået følgende e-mail, som vi hermed både støtter op om og viderebringer:

Hej formand

Så er det ved at være tid til at arbejde sammen igen.
Juletiden byder på fremmede mennesker hos os i kvarteret.

Vi har i dag d 15/12 spottet den første bil og skræmt dem væk med at gå frem til dem
Nr. 228-229-231 arbejder sammen på vores vej. 

Vil du skrive ud at folk endelig må ringe hvis de skal væk eller skrive ud på nabohjælp
Vi skal have stoppet dette nu så alle kan få en god jul

De bedste hilsner

Kasper Sternberg i nr. 228
Tlf. 39672121
Mobil. 29360995


3. Status for fibernet

Bestyrelsen er ikke løbende blevet informeret af TDC om fremdriften af fibernetinstallationen, så vi ved stort set ikke mere end I gør. Vores kontaktperson hos TDC er heller ikke ansat i firmaet mere. Dog fik vi på et tidspunkt i sommer at vide, at de har travlt over hele Nordsjælland med at lægge fibernet ned, så vi skulle regne med, at der ville gå mindst et halvt år fra de er færdige med ringledningen før de starter på stikledningerne. Dvs. de starter tidligst til marts-april med stikledningerne.

Hvad angår priser og aftaler, så er vi heller ikke blevet informeret herom af TDC. Men det kan da ikke udelukkes, at der kan være fordele for os ved at vi laver en kollektiv aftale herom.

Den 16. november fik vi en e-mail fra Nordkystens Entreprenørfirma A/S, hvor de med kun tre dages varsel indbød os til at deltage i en afleveringsforretning for området. Det var ikke muligt for os at deltage med så kort varsel. Bestyrelsen har fået flere henvendelser om mangler efter gravearbejdet og vi har også selv observeret nogle fejl. Vi vil gerne sende en samlet mangelliste ind til Nordkysten.

Derfor bedes du, hvis du har observeret fejl/mangler sende en e-mail til bestyrelsen herom senest 1. januar 2022 – og gerne med foto som dokumentation.


4. Nyt om byggeriet hos Ullerødgård

På dette område er det indtil videre gået, som vi gerne vil have det. Vi har haft et godt samarbejde med de øvrige involverede grundejerforeninger og har også haft en gruppe politikere på besøg.

Vores opfattelse er, at vi af kommunen er blevet hørt på og der er stor forståelse for vore bekymringer. Det blev direkte sagt, at projektet ingen gang har på jorden – dog uden at vi har kunnet få noget skriftligt. Projektet med en evt. ny lokalplan er blevet nedprioriteret af kommunen og står pt. på standby.

En mere uddybende orientering kan du finde i det efterfølgende indlæg længere nede på siden.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

(B) Nu bliver fibernettet lagt i jorden

Bestyrelsen havde den 25. maj sammen med formanden for Grundejerforeningen Ullerødgård Øst II et møde med Entreprenørfirmaet Nordkysten, som skal lægge fiberkablerne ned. Vi fik et kort over, hvor kablerne skal lægges. Fibernetskablerne er røde og samleboksene er orange.

Vi fik at vide, at arbejdet skal gå i gang i løbet af tre uger (omkr. 14. juni). I første omgang er det kun hovedledningen, som vil blive gravet ned. De forventer, at der går ca. et halvt år, før stikledningerne etableres.

Nedgravningen af hovedledningen skulle kun give minimale gener for grundejerne. Mange af ledningerne bliver skudt ned under asfalten ved stikveje, men der bliver også gravet op i fliserne. Vi blev lovet, at der bliver minimale problemer for grundejerne. Hvis man skal grave forbi en indkørsel, så vil det højest tage et par timer, og man vil blive varskoet forinden, så man kan få sin bil ud. Alle huller vil være overdækket inden fyraften.

(B) Nyt om fibernet

Hey,

Vi har været lidt i tvivl om, hvordan vi skal forholde os, efter TDC udsendte et brev til alle grundejere – uden at informere os først.

Jeg har netop talt med min kontakt i TDC.

Den korte version er, at vi ikke behøver at gå ind og tilkendegive interesse igen, da de allerede har fået rigeligt med tilbagemeldinger fra os.

Den normale arbejdsgang er, at folk der har meldt interesse efterfølgende vil få et tilbud fra en udbyder efter 6-12 måneder.

I vores tilfælde, når vi har så højt antal interesserede, vil vi, når gravearbejdet er overstået og kablerne ligger i fortorvet, få en samlet kampagne, højst sandsynligt noget med gratis tilslutning til husstanden fra dem (som dækker alle i området). Folk kan stadig selv vælge udbyder som før, men vi bliver “fast-tracked” igennem processen, da der ud fra et forretningssynspunkt er tale om forholdsvis mange fluer med ét smæk.

Anyway, vi hører fra dem med deres kampagne når arbejdet er færdigt, og vi behøver ikke at foretage os noget før da.

Mvh
Anders Bjerregaard, næstformand
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

(B) Brev fra TDC

Kære grundejere

Vi er blevet overhalet indenom af TDC, idet de allerede har været rundt i området for at planlægge placeringer af stikledninger etc. og desuden har udsendt et brev direkte til de enkelte grundejere – uden at informere bestyrelsen først. Bestyrelsen har lidt svært ved at få besked fra TDC på, hvad der foregår, idet vores kontaktperson er gået på barsel.

Vi arbejder videre med sagen, og indtil vi ved nærmere, så behøver man ikke at gøre yderligere. TDC har allerede fået listen med de 78 interesserede, så der er ingen grund til at tilmelde sig på TDC’s liste, som de bad om i det udsendte brev.

Vi er nu oppe på, at 78 ud af 96 grundejere i vore to foreninger har udvist interesse. Dette svarer til 81%.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Fibernet: TDC vil regne på et tilbud til os

Interessen for at få installeret fibernet har været overvældende stor. Som vi tidligere har oplyst om, så foregår kommunikationen til TDC som et samarbejde mellem de to grundejerforeninger i Hjortevænget, Grundejerforeningen Ullerødgård Øst II (nr. 501 – 712) og Grundejerforeningen Ullerødgård Nord (nr. 101 – 414).

I Øst II har 32 ud af 43 grundejere, svarende til 74 %, meldt tilbage, at de er interesserede. 1 grundejer er ikke interesseret mens 10 ikke har meldt tilbage.

I Nord har 44 ud af 53 grundejere, svarende til 83 %, meldt tilbage, at de er interesserede. 9 ikke har meldt tilbage.

Totalt set har vi en positiv tilbagemelding på 76 grundejere ud af 96, svarende til 79 %. 

Anders Bjerregård talte med TDC i sidste uge, og som det så ud, så er der stor nok tilslutning til at de gerne vil regne på et tilbud til os.

Det er ikke helt klart hvordan tilbuddet kommer til at se ud da de regner os sammen med den omkringliggende “cluster”. Vi kan forvente at høre fra dem inden for det næste halve år. Det tager noget tid at regne på igen fordi vi bliver regnet sammen med ovennævnte cluster.

Skulle du have spørgsmål eller kommentarer til sagen, så skriv en e-mail til fibernet@gfun.dk. 

Med venlig hilsen bestyrelserne for
Grundejerforeningen Ullerødgård Øst II
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

Sådan foregår installation af fibernet til dit hus

Fiberkablerne bliver gravet ned langs vejen, og din stikledning ”skudt” det sidste stykke under jorden hen til dit hus. Du vil derfor normalt kun opleve lidt, eller slet intet, gravearbejde på din grund.

Du modtager en lille folder med en tegning, hvorpå du skal markere, hvor du ønsker fibernettet tilsluttet. Du må ikke komme tættere end én meter på gasledninger, og det skal være til et tørt og opvarmet rum.

Der må heller ikke være andre installationer i husmuren tæt på det sted, hvor der skal bores hul ind til huset. Der skal desuden være adgang til 230 V stikkontakt på den indvendige side til fiberboksen.

Fiberkablet bliver skudt fra vejen ind til nærmeste husmur, og det må maksimalt være én meter ned langs siden af huset. Man har altså ikke krav på at få ført fiberen om til for eksempel bagsiden af huset.

Tilslutningsboksen på den indvendige side vil blinke, når den er i drift, og den må ikke overdækkes, så det kan være problematisk, hvis du ønsker denne boks placeret i et soveværelse.

Herefter kan du bruge din fibertilslutning. Vær dog opmærksom på, at du først skal vælge en internet-udbyder. I mange tilfælde vil du kunne genbruge din kabling, DSL-router og trådløse netværk inde i huset.

Med venlig hilsen
f. Grundejerforeningen Ullerødgård Nord
Niels Dreijer

(B) Mere om fibernet

Kære grundejere

Anders Bjerregaard fra bestyrelsen har lavet en aftale med vores nabogrundejerforening, Grundejerforeningen Ullerødgård Øst II (GFØII) om fælles tilmelding til fibernet.

GFØII udsender et brev til alle foreningens medlemmer. Brevet svarer i indhold til det brev, vi har sendt ud, men er selvfølgelig tilpasset GFØII. Anders har lovet at stå for en fælles tilmelding til TDC for begge grundejerforeninger.

Vi er nu oppe på, at 39 af vore grundejere (74 %) har tilmeldt sig som interesserede. Så man må sige, at interessen er stor, hvilket kan være med til at gøre det billigere.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

(B) Sidste nyt om fibernet

Kære grundejere

Interessen for fibernet har været overvældende. Her – mindre end fire døgn efter vi udsendte e-mails til jer alle – har vi allerede fået 35 tilbagemeldinger om interesse. Vi er 53 parceller i foreningen, så det svarer til 66 %!

Vi har også været i kontakt med bestyrelsen for grundejerforeningen for den anden halvdel af Hjortevænget. De er 43 parceller og har også udvist stor interesse for projektet.

Vi opdaterer hjemmesiden, når der er mere nyt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Har du brug for hurtigere internet (fibernet)?

Kære grundejere

Du er måske blandt de mange, som har bemærket, at internettet ikke er særlig hurtigt på Hjortevænget. Bestyrelsen i grundejerforeningen har derfor taget kontakt til TDC Net. Det er muligt at få lynhurtigt 1000/500 gigabit internet, men vi skal handle nu, før det er for sent.

Dette er vigtigt for dig som grundejer.

Hvis du senere vil sælge dit hus, vil købere opfatte stabilt og lynhurtigt fiber-internet som et plus, hvis ikke ligefrem en nødvendighed på linje med vand, el og kloak.

TDC Net har allerede rullet fiber-internet ud i hele området omkring os, og det er nu ved at være sidste chance for at få de omkring 100 »mørke« husstande i Hjortevænget med, se kortet.

Du bedes melde tilbage til bestyrelsen.

I første omgang skal bestyrelsen blot have en tilkendegivelse af interesse fra så mange husstande i området som muligt. Du kan uforpligtende tilkendegive din interesse ved at sende en mail til fibernet@gfun.dk med følgende oplysninger:

Navn
Husnummer
Telefonnummer
E-mailadresse

Du skal gøre dette, selvom du tidligere måtte have kontaktet TDC Net direkte om fibernet, så bestyrelsen præcis kender antallet af muligt interesserede. Bestyrelsen tilmelder os herefter samlet, og du modtager en bekræftelse på din uforpligtende interesse fra TDC Net.

Det er ikke forpligtende at udvise interesse.

Man forpligter sig på ingen måde til at tegne abonnement, og tilmeldingen er blot et udtryk for, at man kunne være interesseret. Skulle der komme et konkret tilbud på bordet, bliver du ikke bundet til at have abonnement hos en bestemt udbyder, men kan frit vælge fra denne opdaterede liste over udbydere på TDCs net: www.tdcnet.dk/fiber/udbydere.

Det månedlige abonnement for fiber-internet er i øjeblikket omkring 250 kroner, og etablering for hver husstand er nede på nogle få tusinde kroner, så overordnet set vil det være en rigtig god investering.

Skulle du have spørgsmål eller behov for yderligere information, så se www.gfun.dk eller send en e-mail til fibernet@gfun.dk. Hjemmesiden bliver løbende opdateret med seneste status på sagen.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

Anders Bjerregaard, Næstformand
Hjortevænget 217