(B) Generalforsamling aflyst og nyt fra bestyrelsen

Kære grundejere

Bestyrelsen vil med dette nyhedsbrev gerne ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Året er på grund af Coronasituationen bestemt ikke gået, som vi havde ønsket. Den varslede generalforsamling den 11. januar 2022 bliver aflyst, ligesom sommerfesten blev det. Men vi fik dog trods alt gennemført fastelavnsfesten og en – synes vi – rigtig god arbejdslørdag, hvor alle hyggede sig og fik sig nogle gode snakke med naboerne. Sidst og ikke mindst, så glæder vi os også over udbygningen af den vestlige legeplads, som nu er afsluttet.

I det følgende vil vi gerne informere lidt mere om:

  1. Aflysning af generalforsamling
  2. Forebyggelse af indbrud
  3. Status for fibernet
  4. Nyt om byggeriet hos Ullerødgård

1. Aflysning af generalforsamling

Som sagt, så havde vi varslet generalforsamling den 11. januar 2022. Der er nu kommet nye coronarestriktioner, så til og med 5. januar 2022 må foreningsaktiviteter ikke finde sted og kulturhuse skal holde lukket t.o.m. 16.1., hvorfor vi ikke kan få et lokale til afholdelse af generalforsamling. Og meget tyder på, at disse restriktioner kan blive forlænget.

Så tidligst 17.1. kan vi få et lokale, og det er ikke muligt nu, at reservere ét. Der skal også kaldes ind til generalforsamling med minimum tre ugers varsel. Dvs. vi kan i allerbedste fald afholde generalforsamling midt i februar, 2½ måned før næste generalforsamling.

Det er også et moralsk spørgsmål, om vi kan tillade os at afholde generalforsamling, når så store dele af samfundet skal lukke ned. Det giver ikke mening at afholde en generalforsamling 1-2 måneder før næste ordinære generalforsamling til maj. Derfor har bestyrelsen besluttet helt af aflyse generalforsamlingen for 2021.

Det største problem er, at vi ikke har et godkendt budget for 2022, men vi agter ikke at afholde udgifter til andet end nødvendig daglig drift inden maj. Dog kan vi godt finde på at afholde fastelavnsfest i februar, hvis coronasituationen tillader det. Det er trods alt udendørs. Vi har det næste bestyrelsesmøde den 19. januar og her vil vi vurdere om fastelavnsfesten kan gennemføres på forsvarlig vis.

Regnskab 2020/budget 2022 er som tidligere meddelt blevet lagt på hjemmesiden i maj måned i år. Som det fremgår af budgettet, så fastholdes kontingentet på samme beløb som 2021.

Vi vil gerne bede om, hvis man har spørgsmål/kommentarer til eller indvendinger mod budgettet, at man så sender en e-mail herom til bestyrelsen senest 1. januar 2022.


2. Forebyggelse af indbrud

Nabohjælp: Vi har opgivet at få kommunens tilladelse til opsætning af nabohjælpskilte, men har nu fået bestilt 4 stk. skilte, men ikke fået dem leveret endnu. Vi har endnu ikke planlagt, hvordan og af hvem de kan sættes op. Men en arbejdslørdag i foråret vil være et godt bud. Men skiltene gør det ikke alene, det kræver også at en stor del af grundejerne støtter op om det og tilmelder sig Nabohjælp. Og det kan man sagtens gøre allerede nu, før skiltene er sat op.

Observationer i området: Vi har fra Karsten Sternberg fået følgende e-mail, som vi hermed både støtter op om og viderebringer:

Hej formand

Så er det ved at være tid til at arbejde sammen igen.
Juletiden byder på fremmede mennesker hos os i kvarteret.

Vi har i dag d 15/12 spottet den første bil og skræmt dem væk med at gå frem til dem
Nr. 228-229-231 arbejder sammen på vores vej. 

Vil du skrive ud at folk endelig må ringe hvis de skal væk eller skrive ud på nabohjælp
Vi skal have stoppet dette nu så alle kan få en god jul

De bedste hilsner

Kasper Sternberg i nr. 228
Tlf. 39672121
Mobil. 29360995


3. Status for fibernet

Bestyrelsen er ikke løbende blevet informeret af TDC om fremdriften af fibernetinstallationen, så vi ved stort set ikke mere end I gør. Vores kontaktperson hos TDC er heller ikke ansat i firmaet mere. Dog fik vi på et tidspunkt i sommer at vide, at de har travlt over hele Nordsjælland med at lægge fibernet ned, så vi skulle regne med, at der ville gå mindst et halvt år fra de er færdige med ringledningen før de starter på stikledningerne. Dvs. de starter tidligst til marts-april med stikledningerne.

Hvad angår priser og aftaler, så er vi heller ikke blevet informeret herom af TDC. Men det kan da ikke udelukkes, at der kan være fordele for os ved at vi laver en kollektiv aftale herom.

Den 16. november fik vi en e-mail fra Nordkystens Entreprenørfirma A/S, hvor de med kun tre dages varsel indbød os til at deltage i en afleveringsforretning for området. Det var ikke muligt for os at deltage med så kort varsel. Bestyrelsen har fået flere henvendelser om mangler efter gravearbejdet og vi har også selv observeret nogle fejl. Vi vil gerne sende en samlet mangelliste ind til Nordkysten.

Derfor bedes du, hvis du har observeret fejl/mangler sende en e-mail til bestyrelsen herom senest 1. januar 2022 – og gerne med foto som dokumentation.


4. Nyt om byggeriet hos Ullerødgård

På dette område er det indtil videre gået, som vi gerne vil have det. Vi har haft et godt samarbejde med de øvrige involverede grundejerforeninger og har også haft en gruppe politikere på besøg.

Vores opfattelse er, at vi af kommunen er blevet hørt på og der er stor forståelse for vore bekymringer. Det blev direkte sagt, at projektet ingen gang har på jorden – dog uden at vi har kunnet få noget skriftligt. Projektet med en evt. ny lokalplan er blevet nedprioriteret af kommunen og står pt. på standby.

En mere uddybende orientering kan du finde i det efterfølgende indlæg længere nede på siden.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

Skriv et svar