Kategoriarkiv: Grundejerindlæg

Debatindlæg, som er skrevet af grundejerne. Nyeste indlæg vises øverst.
Hvis du er logget ind, har du mulighed for at svare på et indlæg, indtil det er 75 dage gammelt, ved at trykke på det relevante »svar« link nedenfor. Hvis du er logget ind, kan du også skrive et nyt indlæg.

(B) Status på byggeriet på Ullerødgård

Vi har haft et godt samarbejde med de øvrige involverede grundejerforeninger og har også haft en gruppe politikere fra Fredensborg Kommunes byråd på besøg.

Vores opfattelse er, at vi af kommunen er blevet hørt på og der er stor forståelse for vore bekymringer. Det blev direkte sagt, at projektet ikke har nogen gang på jorden – dog uden at vi har kunnet få noget skriftligt. Projektet med en evt. ny lokalplan er blevet nedprioriteret af kommunen og står pt. på standby.

D. 8.7.21

Vi har jævnligt afholdt møder med de andre grundejerforeninger for at vende Lågegyde 51-sagen.

Det nye i sagen er, at vi i juni måned har modtaget en ny aktindsigt, som viser projektet i sin fulde udfoldelse.

Se link: https://drive.google.com/file/d/1y3RprzSJ0TwdXKuuMuqTEyUymTdgyG3_/view?usp=sharing

Kort fortalt ser projektet ud til at være mere omfattende end frygtet. 3-4 plans huse med altaner/terrasser i 3 sals højde! (se tegning nedenfor)

Vi har ligeledes afholdt et møde med Cordsen Ejendomme i juni. Vi blev inviteret af dem og vi valgte at takke ja, da vi netop havde aftalt at tage kontakt og forsøge at gå i dialog.

Der kom ikke særligt meget ud af mødet rent indrømmelsesmæssigt. Men vi fik fremført selvsamme synspunkter og bekymringer, som Søren ytrede ved vores foretræde for Plan- Miljø og Klimaudvalget d. 10. maj.

Vi har besluttede at sende en spidsformuleret beskrivelse af vores bekymringer samt projektet i sin fulde udfoldelse (det vi modtog via vores aktindsigt) til alle politikerne som er medlem af Plan- Miljø og Klimaudvalget. På den måde gav vi dem en mulighed for at være klædt så godt som muligt på inden mødet i august 2021, hvor udvalget skulle beslutte, om man ønskede at gå videre med behandlingen af ønsket om en ny lokalplan for området Lågegyde 51.

Derudover timede vi et indlæg i forhold til kommunalvalget i efteråret, hvor vi vil fremhæve en tidligere skandale sag for Fredensborg kommune – den såkaldte blok 5 sag, som netop i år har 10års jubilæum og kostede kommunen et to cifret millionbeløb. Der er mange lighedspunkter i sagen i forhold til byggehøjde, niveauforskellige i terræn samt indsigtsgener (jf. billedet i nedenstående linket artikel).

Se artikel om blok 5:
https://sn.dk/Fredensborg/Mega-regning-til-kommune-i-Blok-5-sag/artikel/60408

D. 8.10.21

Vi har haft et besøg af Plan- Miljø og Klimaudvalget efter at vi skrev og tilbød dem at komme forbi i vores område til en rundering. Besøget kom i stand efter Rasmus (Nord) skrev ud til udvalgets medlemmer og Hanne Berg efterfølgende foreslog en besigtigelse.

Tilstede var:

Lars Simonsen (B), Thomas von Jessen (C), Hanne Berg (F), Carsten Bo Nielsen (V) samt Ergin Øzer & Carsten Nielsen (begge A). Til stede fra os var Jens & Søren (Øst), Anders (Nord), Lars (Øst II) samt Troels Vastrup fra Dådyrvænget.

De ankom ret spredt, så de fik mulighed for at komme med egne holdninger. Og de sagde alle – også inden snak med os – stort set ordret de samme ting.

Vi blev efterladt med en rigtig god fornemmelse.

Os fra gruppen var efterfølgende enige om nedenstående opfattelse af deres holdninger:

 1. Den eksisterende lokalplan er udgangspunkt for hvad der skal ske på arealet,
 2. Det projekt fra Cordsen vi har modtaget, har ingen gang på jord,
 3. der kommer ikke 2-4 etager, men de var ikke alle afvisende overfor f.eks. 1½ plan i fald det ikke generede naboer,
 4. Indkig og hensyn til nuværende naboer vægtede højest,
 5. Sidst, men ikke mindst: Udvalgets medlemmer var enige og holdningerne blev sagt igen og igen. Og blev ridset op af udvalgsformanden flere gange og godkendt af de øvrige medlemmer.

Vi forsøgte efterfølgende at få dem til at bekræfte ovenstående opfattelse på skrift, men her har udvalgsmedlemmer ikke vendt tilbage


Den følgende tekst var oprindeligt et skriv, vi (grundejerforeningerne) havde tænkt os at sende til kommunen, men indholdet blev i stedet for fremført mundtligt under politikerbesøget:

Problematiske aspekter i projektet

Baggrund

Det eksisterende plangrundlag er lokalplan nr. 90 vedtaget af 28. maj 1998. Denne beskriver meget detaljeret, hvorledes området tænkes udbygget som en fortsættelse af eksisterende villakvarter med i alt 23 nye villaer i ét plan. De 4 første huse blev færdige omkring 2001, hvorimod de efterfølgende 19 stadig udestår. Lokalplanen beskriver også, hvor store grunde skal være, hvorledes fællesområdet skal etableres etc.

Lokalplanen omfatter 5 matrikler: de 4 nye huse samt Ullerødgård. Sidstnævnte fik ny ejer (F. Cordsen Ejendomme ApS) i 2021, og denne har nu fremlagt ønske om byggeri af 120 boliger i 2-4½ plan – på områdets højeste punkt – og derfor også et ønske om en ny lokalplan.

Vores svar er klart og simpelt: nej. Den nuværende lokalplan er glimrende, og der skal meget tunge grunde til at ændre plangrundlag for borgere, der har købt ind i det. Nedenfor gennemgås nogle af de mest problematiske aspekter i projektet.  

Indkig og højde på byggeri

Det fremlagte projekt har boliger fra 2 til 4½ plan placeret på området højeste punkt, i et område som er udlagt til 1 plan og med villaer som naboer. Villaer, som er bygget og placeret på grundene i forventning om, at de kommende naboer også vil være villaer.

Derfor vil det i praksis være umuligt at placere boliger i flere plan på grunden, uden at dette giver gener for nuværende beboere. Dette forværres yderligere af planer om terrasser på 1. sal vendt direkte mod naboers haver. Man kan se et eksempel på fortiden synder her: https://sn.dk/Fredensborg/Tilbageblik-10-aars-dag-for-nedrivning-af-blok-5/artikel/1368677

Normalt kalder man en bolig på 4½ etage for et højhus eller en boligblok. Er det den type byggeri der skal fortsætte løftet af Kokkedal væk fra dets gamle ry? Eller har vi brug for kvalitet, børnefamilier og tryghed for boligejerne?

Det er meget svært at forestille sig et kompromis her, da alt over 1 plan er en stor udfordring for de eksisterende boligejere.

Trafik generelt

Lokalplanen angiver, at udvidelsen med de 19 resterende villaer skal ske via hhv. Dådyrvænget og Hjortevænget. Mens dette ikke er ideelt, så har vi over 20 år vidst, at det ville komme.

Projektet indbefatter dog 120 boliger, hvilket er komplet umuligt at forestille sig afviklet af de eksisterende villaveje.  

Cordsen Ejendomme har tidligt i processen også indset dette og planlægger derfor trafikken afviklet via Lågegyde. Mens det fjerner trafikken fra vores område, så medfører det endnu mere trafik på Lågegyde som i forvejen er belastet og trafikalt udfordret mht. cyklister på den nedre strækning – en udfordring som ikke ser ud til at have en snarlig løsning efter vejdirektoratet tabte ekspropriationssagen imod stutteriet. Desuden er der den udfordring, at Hørsholm Kommune ejer arealerne, som vil skulle benyttes som tilkørsel til Lågegyde. Hvad hvis de siger nej, hvor ender trafikken så?

Hvis trafikken afvikles via lågegyde, så vil man nok fra vores side kunne acceptere dette. 

Trafik – omfartsvej op ad naboers hække og soveværelser

Det er meget tydeligt, at Cordsens projekt ikke har skænket naboerne mange tanker, men få steder er det så tydeligt som med den ensrettede omfartsvej der planlægges. Mens det måske giver en ok afvikling af trafikken inde på deres grund, så fører det alle biler forbi 6 huse på Hjortevænget og Dådyrvænget. Alle biler. På en vej anlagt lige op af deres hække og få meter fra soveværelser!

Ydermere, så er der langs vejen tilmed placeret p-pladser. Dette er gjort for at leve op til kommunens p-norm og samtidig ikke have p-pladserne ved siden af de boliger, som man jo skal sælge. Med andre ord, igen et eksempel på, at naboerne betaler prisen.

Det er meget svært at forestille sig et kompromis her, den vej skal væk fra naboerne.

Områdets karakter og eksisterende plangrundlag – værdiløst?

Plangrundlaget beskriver 23 villaer i ét plan, hvoraf 4 på nuværende tidspunkt er bygget. Det projektforslag, som ejeren arbejder ud fra, er på 120 boliger, mange af dem i 4½ plan og ingen på under 2 plan. Det er med andre ord en 6 dobling af antal boliger og et helt andet udtryk end det kvarter som den øvrige udstykning stammer fra, og som er beskrevet i eksisterende lokalplan. 

Lokalplanen er fra 1998, og mange har købt bolig i området med den forventning, at kvarteret ville blive naturligt udvidet med 23 nye villaer (de 4 første blev bygget i 2001) samt, at det ville afslutte udbygningen af området, som den dag i dag 100% består af 1-plans villaer.

Hvis man vil tillade 2-4½ plans rækkehuse og ekstremt tæt byggeri på denne matrikel, hvad skulle så hindre, at man gør det samme andre steder? På hjørnet mellem Lågegyde og Ullerødvej f.eks.? Eller på alle mulige andre steder i kommunen. Og mens det i disse år er oppe i tiden med seniorboliger og fortætning, hvem garanterer så for, at det ikke om nogle år er industri, der bliver trendy hos byplanlæggerne? Får vi så den slags som naboer rundt omkring i vores bysamfund?

Den eneste rationelle og retfærdige løsning er at holde fast i det eksisterende plangrundlag og fastholde de intentioner kommunens nuværende beboere har købt efter! Hvis vi giver efter her, så kan det brede sig til alle vores 4 bysamfund.

Kommunens nuværende borgere og naboer betaler

Køberen af Lågegyde 51 har betalt 30 mio. kr. for grunden (offentlig tilgængelig information f.eks. på Boliga.dk), og det er forståeligt og naturligt, at de har en forventning om, at den investering giver overskud – Og det har vi som naboer jo intet imod. Der bør dog være rig mulighed for, at dette sker indenfor den nuværende lokalplan. – Og hvis ikke, så er det investorens egen fejl, for plangrundlaget har jo været dem bekendt fra start af.

Men med det projekt der foreligger, så kommer det i stor grad til at være naboerne, der betaler for det. Og det er naturligvis uacceptabelt. 

Byggeriet skal ske, så det ikke kommer til at påvirke vores herlighedsværdi (og en dag salgspris). Hensynet til kommunens nuværende borgere må altid vægte højere end hensyn til investorer og fremtidige borgere.

Stemmer man som lokalpolitiker for dette forslag, så mener vi ikke, at man overholder ovenstående hensyn og dermed svigter sine forpligtelser og løfter til vælgere.

Glansbillede og seniorboliger

Det projekt Cordsen Ejendomme har fået udarbejdet af arkitektfirmaet AART ser rigtig flot og lækkert ud. I hvert fald hvis man bare bladrer hurtigt, kigger på billederne og ikke tænker over indholdet. 

Billederne er typiske glansbilleder, som man ser i den her slags projekter. Alt er grønt, lyst og fyldt med glade mennesker. Perspektivet snyder dog, da alt er mere åbent og rummeligt, end det vil virke i virkeligheden. I praksis vil de meget høje bygninger dominere, der vil være meget mindre grønne områder, end man håber. Hvornår har du sidst været et sted, hvor der har siddet mere end få mennesker ved boligblokke?

Projektet sælges politisk og overfor kommunens administration helt entydigt på at bestå af seniorvenlige boliger. Dette er bare ord, da der intet konkret er i projektet, som definerer dette. Ejeren ved bare, at kommunen efterspørger dette, og derfor måske er lettere at forhandle med, hvis man pakker det ind i den fortælling. Men det, der er indenunder den indpakning, er jo intet andet end god gammeldags ejendomsspekulation – hvilket er fint nok, hvis det ikke medfører gener for os andre.

Et andet salgsargument er fortætning i kommunens stationsnære områder, hvilket dette lige nøjagtigt falder indenfor. Omend det jo slet ikke er tæt på de 600m som stationsnære kerneområder som Fingerplanen beskriver. Og der er virkelig langt til indkøb.

Så de ældre kommer ikke til lige at kunne gå ned på stationen med deres rollator, gå på indkøb mv. Boligerne vil være forbeholdt stærkere borgere end det. Og vil kommunen så stadig mene, at de er seniorvenlige?

(B) Dato for ordinær generalforsamling 2021

Kære alle grundejere

Som det blev meldt ud den 6. maj, så blev den ordinære generalforsamling 2021 udsat på ubestemt tid pga. Corona-situationen. Vi havde håbet, at vi kunne have afholdt generalforsamlingen inden nytår, men det har været op ad bakke at få et egnet lokale. Det er imidlertid lykkedes nu, så der orienteres hermed om afholdelse af

Ordinær generalforsamling 2021 tirsdag den 11. januar 2022
i Egedal Byens Hus (Multisalen)

Den formelle indkaldelse med yderligere information, herunder dagsorden og nyhedsbrev, vil blive udsendt efter det næste bestyrelsesmøde, som er den 13. december, dog senest den 21. december (3 uger før).

Det revisor-godkendte regnskab for 2020 og forslag til budget for 2022 kan man finde her

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Invitationer til sociale arrangementer 2021

Kære grundejere

På grund af Corona-situationen har alle de sociale arrangementer i grundejerforeningen været aflyst i 2020 (fastelavnsfesten nåede vi dog lige) og 2021.

Men nu lysner det. Vi vil derfor gerne invitere til de to arrangementer, som er beskrevet neden for.

På næste bestyrelsesmøde vil vi tage stilling til, om vi kan gennemføre en sommerfest i sensommeren.

Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med tre ugers varsel, og så havner vi midt i sommerferien. Desuden har vi ikke kunnet låne kommunale lokaler. Generalforsamlingen er derfor stadig udskudt til efter sommerferien.

Revisorpåtegnet årsregnskab for 2020 samt budget for 2022 kan du finde på hjemmesiden.

Vi opdaterer også løbende hjemmesiden med nyt om byggeriet på Ullerødgård og nedgravning af fibernet. Så følg med her.

Som det fremgår af det seneste bestyrelsesmødereferat, så har vi indført regler for leje af festtelte, borde og stole. De nye regler kan I finde her på hjemmesiden.

Bestyrelsen vil hermed gerne ønske alle grundejere en rigtig god sommerferie – det trænger vi vist alle til! Og vi håber, at vi ses til arrangementerne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Arbejdslørdag den 3. juli kl. 10-13

På denne arbejdslørdag vil vi – ud over at hygge os sammen – friske fællesområderne lidt op. Vi har planlagt følgende opgaver (hvis vi bliver nok):

 • Rense/male bænk + bænkeborde (V+Ø)
 • Lægge fliser under bænkebord (Ø)
 • Plante buske (V)
 • Så græs (V)
 • Flytte affaldsstativ (V). Affaldsstativet står lige op ad bænkebordet og giver lugtgener.
 • Lægge fliser omkring boulebanen (V)
 • Luge, afstikke kanter og beskære (V+Ø)
 • Male legeredskaber (V+Ø)
 • Nye stolper ved edderkoppespind (V)
 • Male skur
 • Beskære træer langs Ullerødvej (Peter Karsholt har en motorsav)
 • Rydde op efter fældning af asketræerne langs Ullerødvej

V = Vestlige legeplads
Ø = Østlige legeplads

Grundejerforeningen sørger for lidt at drikke undervejs samt en sandwich eller lignende kl. 13 og til dem, som møder op.

Både af hensyn til traktementet og for at vi kan fordele os passende af hensyn til Corona restriktionerne vil vi gerne bede om en vejledende tilmelding på hjemmesiden senest 1. juli kl. 10.

Hvis der er en af opgaverne du har mest lyst til, så skriv det i kommentarfeltet nedenfor, når du melder dig til. Ellers fordeler vi opgaverne mellem os, når vi mødes.

Det ophuggede træ fra asketræerne langs Ullerødvej vil blive fordelt til dem, som deltager i hele arbejdslørdagen og som har interesse heri.

Hvis du er interesseret i en andel af brændet, så skriv det også i kommentarfeltet ved tilmelding.

I må gerne medbringe haveredskaber, f.eks. kost, skovl, spade, kantskærer, grensaks og/eller trillebør. Bestyrelsen sørger for indkøb af de nødvendige forbrugsmaterialer som pensler.

Vi mødes på den vestlige legeplads kl. 10:00.

Planen er, at vi deler os op i små grupper fordelt over store afstande, så der burde ikke være nogen corona-risiko.

Loppemarked den 28. august kl. 9-14

Har du ryddet op og har ting, du gerne vil sælge. Så er chancen der nu!

Annelise Vestergaard i nr. 210 har foreslået bestyrelsen, at vi genoptager et gammelt arrangement: Loppemarked. Loppemarkedet var planlagt til sidste forår. Bestyrelsen har hele tiden støttet dette arrangement, men det blev ikke til noget pga. Corona situationen.

Men det gør det nu, den 28. august. Planen er, at grundejerne kan opstille borde i græsrabatten på det lange stykke af 200-vejen og sælge det, man nu måtte have til overs.

Det er Annelise som står for arrangementet, og hun vil indrykke annoncer i lokalavisen. Har I spørgsmål til arrangementet, så kan du skrive til Annelise på svadk@mail.tele.dk (foretrukket) eller til bestyrelsen.

Nærmere detaljer om arrangementet vil blive meddelt på hjemmesiden, hvor du også skal tilmelde dig, hvis du ønsker at have en stand.

Hvis I har interesse i arrangementet, så vil vi bede jer tilmelde jer snarest på hjemmesiden og/eller skrive til Annelise. Så ved vi, om arrangementet har tilslutning nok og kan gennemføres og om det derfor er relevant at indrykke annoncer.

Grundejerforeningen råder over 6 borde og nogle stole, som man kan låne denne dag efter først-til-mølle-princippet. Skriv det i kommentarfeltet ved tilmelding, hvad du ønsker at låne.

Sådan foregår installation af fibernet til dit hus

Fiberkablerne bliver gravet ned langs vejen, og din stikledning ”skudt” det sidste stykke under jorden hen til dit hus. Du vil derfor normalt kun opleve lidt, eller slet intet, gravearbejde på din grund.

Du modtager en lille folder med en tegning, hvorpå du skal markere, hvor du ønsker fibernettet tilsluttet. Du må ikke komme tættere end én meter på gasledninger, og det skal være til et tørt og opvarmet rum.

Der må heller ikke være andre installationer i husmuren tæt på det sted, hvor der skal bores hul ind til huset. Der skal desuden være adgang til 230 V stikkontakt på den indvendige side til fiberboksen.

Fiberkablet bliver skudt fra vejen ind til nærmeste husmur, og det må maksimalt være én meter ned langs siden af huset. Man har altså ikke krav på at få ført fiberen om til for eksempel bagsiden af huset.

Tilslutningsboksen på den indvendige side vil blinke, når den er i drift, og den må ikke overdækkes, så det kan være problematisk, hvis du ønsker denne boks placeret i et soveværelse.

Herefter kan du bruge din fibertilslutning. Vær dog opmærksom på, at du først skal vælge en internet-udbyder. I mange tilfælde vil du kunne genbruge din kabling, DSL-router og trådløse netværk inde i huset.

Med venlig hilsen
f. Grundejerforeningen Ullerødgård Nord
Niels Dreijer

Fartkontrol 5/2 2021 kl. 16.15 – 21.15 på Ullerødvej v. Hjortevænget

Hej med jer. Jeg talte med kontrollanten kl. 20:15, og der var taget 21 der kørte for stærkt, 7 klip i kørekortet, og en enkelt med 102km/t, der får inddraget sit kørekort i dag – hvis vedkommende ellers har et kørekort ??? 3 tidligere kontroller har givet næsten det dobbelte i antal bøder. Radaren blinker ved 59 km/t på Ullerødvej, så kør stille !!! Mvh Bjarne Dueholm

Legepladsen (opdateret). Forslag til generalforsamlingen 2020-10-18

(B) Invitation til arbejdslørdag den 25. maj 2019

Højt byggeri:

Også vi er helt enige med bestyrelsen og flere grundejere i betragtningerne om højt byggeri. Den tinglyste udstykningsdeklaration som henviser til indholdet til en byplanvedtægt må være gældende og derfor må det hindres at der bygges overetager på flere huse i foreningen. Vi støtter helt og aldeles op om bestyrelsens arbejde i sagen og en fortsættelse heraf. Vi bakker derfor også fuldt up om bestyrelsens liste over tiltag som kan tages i anvendelse for at hindre flere tagetager som fuldstændigt vil ødelægge karakteren af vores område. Endvidere er det yderst vigtigt at der lægges maksimalt pres på kommunen for at opnå en fornuftig og hensigtsmæssig kommunikation og behandling. Samtidig skal lyde en stor tak til bestyrelsen og ros for arbejdet der indtil nu er gjort i sagen.

Mange hilsener nr. 222. Bent

Højt byggeri

Vi er stadig helt enige med Daniel i nr. 231 vedr. betragtningerne om kommunens tilladelse til udnyttet tagetage. Tak til bestyrelsen for det store arbejde. Håber I vil fortsætte, for det holder altså ikke, at alle i bebyggelsen kan bygge tagetager på som de lyster. Det vil fuldstændig ændre karakteren og herlighedsværdien af området.

Vi har alle købt vores huse i den tro, at indholdet i en lokalplan er noget der vil blive overholdt.

VH Peter nr.: 221

Højt byggeri

Kommentar til bestyrelsen vedr. “Højt byggeri” . Først en tak og stor anerkendelse af bestyrelsens indsats i forbindelse med manglende kommunikation fra Fredensborg kommunes side. Jeg støtter helt op om, at vi skal presse kommunen til at sørge for anstændig adfærd fra deres side.

Vedr. “Højt byggeri”. Jeg er enig i, at vi skal gå efter:

A. Hindre, at der bygges overetager på flere huse. (Dette kan føre til helt uoverskuelige konsekvenser for vores grundejerforenings fremtid).

C. Fremover få en fair korrespondance med Fredensborg kommune. Af andre muligheder støtter jeg specielt:
a. klage til Datatilsynet.
d. sende brev til borgmesteren.
e. sende brev til forvaltningen.
g. kontakte andre grundejerforeninger.
h. gå til pressen.

Vedr. kommunens tilsagn om at medvirke til udarbejdelsen af en ny lokalplan, som efter grundejerforeningens henvendelse den, 27. juli 2015 end ikke er besvaret, må ikke stå uimodsagt. Hvis vi taler til kommunen, SKAL kommunen besvare!

Mvh Daniel 231

Bestyrelsens kompetence i sagen om højt byggeri ved Bjarne Dueholm, nr. 202

Jeg er helt enig i bestyrelsens betragtninger om deres arbejde i sagen om højt byggeri, hvor bestyrelsen skriver: “Bestyrelsens opgave er – ifølge vedtægterne – at varetage foreningens daglige administration. Denne byggesag ligger langt ud over, hvad der kan betegnes som daglig administration”.

På denne baggrund er det min vurdering, at bestyrelsen skal have et tilsagn fra minimum 2/3 af grundejerne for at være berettiget til at rette henvendelse til offentlige myndigheder i denne sag og udgive sig for at være repræsentant for Grundjerforeningen Ullerødgård Nord, Kokkedal.

Bestyrelsen har allerede lavet et meget stort arbejde i denne sag uden at have sikret sig den nødvendige opbakning, men sket er sket og nogen er for højt byggeri og andre er imod.

Personligt går jeg ind for højt byggeri, og er af den opfattelse, at bestyelsen har glemt at læse vedtægterne inden de påbegyndte klagesagen, men det skal være dem tilgivet med det store arbejde de har lavet for os i alle andre sager.

Lyddæmpende hegn i yderområder

Jeg hører at I, i bestyrelsen vil arbejde med at få grundejerforeningens regler opdaterede….

Og i den forbindelse tænkte jeg om man kunne få tilføjet at os der bor ud til offentlig vej som Ullerødvej eller Ullerødgårdsvej og som føler os generet af trafikstøjen måske kunne få lov til at sætte et støjhegn op – som ikke skal stå en meter inde på grunden og som skal ha hæk på den anden side. Jeg har fundet et forslag til hegn (noistop.dk/produkter/noistop+green/modulstørrelser) – da man så kunne imødekomme kommunens landskabsarkitekt omkring grøn beplantning – ved at plante f.eks. efeu op ad hegnet.

Og ved at grundejerforeningen kunne bestemme typen af hegn – ville udseendet ikke blive så forskellig – som hvis vi alle ‘planter’ hver vores model hegn og farve af et træhegn.

Yderligere kunne grundejerforeningen måske handle en fordelagtig aftale hjem med en leverandør.

Udnyttet tagetage/høj tagrejsning

I kommuneplan 2013 er Hjortevænget defineret som “Åben-lav bebyggelse”, og i samme kommuneplans afsnit om erhverv er anført:
“Erhverv i boligområder
3.1.4
I områder planlagt til åben-lav og tæt-lav boliger kan der i overensstemmelse
med byggelovgivningen i begrænset omfang etableres virksomhed
indpasset i beboelsesbygninger.***
Det er en betingelse, at virksomheden ikke i væsentligt omfang opsøges
af publikum og ikke giver anledning til støj, trafik eller andre gener, som
overskrider det normale for et boligområde. Skiltning i forbindelse med
erhvervsvirksomhed kræver Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.”

Hermed skulle skrækken for autoværksteder mv. på Hjortevænget være aflivet.

Bjarne Dueholm nr. 202

Udnyttet tagetage/høj tagrejsning

At Fredensborg kommune ikke kan finde byplansvedtægten for vores område og dermed har tilladt bygning af et højt tag på 100-vejen er efter vores mening en skandale. Det kan forandre hele vores bebyggelse og bare den omstændighed, at muligheden for højt byggeri og evt. erhvervsvirksomheder etc. eksisterer, vil forringe huspriser og herlighedsværdi.
Vi har også alle sammen købt vores ejendom på forkerte forudsætninger, hvilket vi tænker evt. kan få store juridiske konsekvenser.
Vi ser derfor meget gerne at foreningen hyrer en advokat og arbejder videre med sagen.
Peter Højgaard nr. 221