Kategoriarkiv: Grundejerindlæg

Debatindlæg, som er skrevet af grundejerne. Nyeste indlæg vises øverst.
Hvis du er logget ind, har du mulighed for at svare på et indlæg, indtil det er 75 dage gammelt, ved at trykke på det relevante »svar« link nedenfor. Hvis du er logget ind, kan du også skrive et nyt indlæg.

Savnet kat er FUNDET!

Vores elskede kat Gubbis, har ikke været hjemme siden fredag aften (30/6). Det ligner ham ikke, så vi er bange for han kan have gået ind i nogens skur, garage eller lignende, og måske blevet lukket inde af en fejl. Måske sidder han fast et sted og ikke kan komme ud? Så hvis I har mulighed for at gå en tur i jeres have og se om han måske er der, vil vi være meget taknemlige.

Hvis du ser ham, må du meget gerne ringe, alle tider på døgnet. Vi vil så gerne have ham hjem.

Gubbis bor i Hjortevænget 230 og vi savner ham helt forfærdelig meget. Så vi håber I vil hjælpe os med at finde ham.

Hvis I er på ferie, og vi selv må gå igennem haven, så fortæl os endelig at vi må, så gør vi gerne det. I kan ringe eller skrive på 60444811.

På forhånden tak for hjælpen.
Mads og Linda

3. juli: Gubbis er fundet. Han sad fast oppe i et grantræ. Fandt ham her kl. 01.00

(B) Søndagstur til Nivaagaard

Kære grundejere

Vores gamle tradition i grundejerforeningen fortsætter. Helle og Hans Jørgen i nummer 401 har igen tilbudt at arrangere en udflugt til Nivaagaards Rhododendron-park søndag den 11. juni.

Vi mødes klokken 10 hos Helle, hvor vi hygger os lidt, før vi i fælles flok går mod Nivaagaard. Undervejs holder vi et pitstop på rastepladsen på hjørnet af Ny og Gammel Strandvej.

Vi spiser vores medbragte madpakker i parken. Turen er gratis og grundejerforeningen støtter arrangementet med drikkevarer i et rimeligt omfang.

Der er borde og bænke i parken, men nok ikke nok til alle. Derfor må I gerne medbringe stole/tæpper. Der bliver arrangeret transport af de ting, som man ikke ønsker at medbringe på gåturen.

Turen er på lidt under 2½ kilometer hver vej og er for både børn og voksne og er gratis. I tilfælde af meget dårligt vejr vil turen blive aflyst/udsat.

På grundejerforeningens hjemmeside kan man finde billeder fra en tidligere tilsvarende tur (klik her).

Tilmelding sker her på hjemmesiden senest den 9. Juni.

Med venlig hilsen
Helle, Hans Jørgen og bestyrelsen

(B) Mere om vedligeholdelse af beplantning på fællesarealerne

Kære grundejere

Som man sikkert er opmærksom på, så har bestyrelsen – efter udarbejdelsen af en vedligeholdelsesplan for vores fællesområder – indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Dette er en direkte følge af en beslutning på seneste generalforsamling i maj 2022.

Da planen blev udarbejdet, forsøgte vi efter bedste evne at tage hensyn til alle beboeres synspunkter. Vi mener selv, at vi er nået frem til et godt kompromis. Planen er derfor ment som en helhedsplan. Hvis der skal røres væsentligt ved enkeltområder, så mener vi ikke, at der længere er tale om en helhedsplan, der tager hensyn til alle. I så fald skal der derfor udarbejdes en ny plan, hvor man igen ser på helheden.

Da planen var færdigudarbejdet, blev den sendt ud til alle grundejere med ønske om, at vi fik kommentarer tilbage. Det har vi også fået, og disse kommentarer blev behandlet på et bestyrelsesmøde den 27. marts 2023.

Vi har – ud over et ændringsforslag til planen – modtaget følgende kommentarer:

 • »Jeg har ikke noget imod, at træerne i fællesarealet mod nordøst i første omgang bliver nænsomt beskåret øverst og får fjernet sidegrene på det nederste stykke. Det er imidlertid vigtigt, at træerne bevarer en naturlig form i toppen.«
 • »Vi følger bare Kents/jeres plan, det var bare min umiddelbare holdning til træerne. Så håber jeg på, at træet holder fremtil da.
  Jeg synes generelt, at vores træer pynter og er med til at give området karakter, og synes derfor ikke at vi skal give træerne en hård beskæring/fældning, med mindre de kan være til fare for huse og mennesker i stormvejr.«
 • »Vi har kigget det igennem, og kan godt forstå at der behov for at tynde ud i træerne, så længe området forbliver lidt skovagtigt«
 • »Det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg ikke er tilhænger af ange høje træer i et villa kvarter, og har svært ved at se hvorfor man skal have mange 20-30 meter høje træer iblandt villaer. Jeg håber ikke i har planer om at genbeplante området med nye store træer i den kaliber. Det ser rigtig fint ud med det åbne areal. Ifald man insisterer på at genplante noget, kan man jo sætte nogle buske, de bliver ikke så høje, og kan nemt vedligeholdes af beboerne.«
 • »Vi har gennemlæst materialet og støtter op om jeres forslag.«
 • »Jeg har ingen kommentarer til ændringer i de tilsendte planer, men vil bare sige, at det ser rigtig fornuftigt ud, og at I i bestyrelsen må have lagt et kæmpe arbejde i det. Tak for det. Fuld opbakning herfra. :)«
 • »Legepladsen mod Vest er vel et reelt problem. Den er om sommeren mørk og trist og bliver for en stor dels vedkommende benyttet af alle andre end grundejerforeningens medlemmer, herunder teenagere der sidder og ryger på vipperne og hænger i edderkoppespindet. Jeg tror det kunne være en god ide, at få alle træer stynet og pladsen lysnet, så der ikke længere er så meget “hule” over området.«
  Det er meget fint med en løbende vedligeholdelsesplan omkring slagklipping af undervækst. Det er utroligt flot, som det fremstår nu og specielt udenfor de 2 grunde på Hestefoldsiden hvor der også er sået græs. Men det er også en lille smule trist/kedeligt og skal man tænke i biodiversitet, var det måske en ide at plante nogle stærkt blomstrende buske imellem træerne, eller andet tilsvarende,  som kan være med til at tiltrække insekter/bier og dermed igen være med  til at beskytte den del af vores fauna og samtidigt reducere (måske) behovet for en omfattende årlig vedligeholdelse.«
 • »Vi er umiddelbart enige i hvad Niels nævner. Vi støtter en plan med at vedligeholde træerne på langt sigt og får fjernet nogle af dem. Det er selvfølgelig en bekymring hvis de vokser for meget ind over grundene«
 • »Vi går helt klart ind for vedligeholdelse i h.t. Kent Normanns anbefalinger«

Vi er af en grundejer blevet gjort opmærksom på, at der kan være nogle praktiske problemer mht. budgettet for vores forslag, og det er vi helt enige i. Problemet er, at der står i grundejerforeningens vedtægter §6, at »Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling for det følgende kalenderår. På en generalforsamling kan det uden ændring af vedtægterne besluttes, at kontingentet skal erlægges på et andet tidspunkt, evt. fordelt på flere rater, og at endnu ikke forfaldne kontingenter skal forhøjes eller nedsættes.«

Vi stemmer derfor på den kommende ekstraordinære generalforsamling om en rammeplan for områdevedligeholdelse, vel vidende at den kun kan gennemføres, hvis der på hvert års ordinære generalforsamlinger bliver vedtaget budgetter, som understøtter planen. Det vi allerede nu ved, er at planen kun hænger sammen, hvis:

 • det på den ekstraordinære generalforsamling bliver godkendt, at vi overskrider budgettet i år med 9.975 kr. (tages af foreningens formue)
 • der hvert år fremover på de ordinære generalforsamlinger bliver godkendt et budget som bliver 700 kr. højere pr. grundejer end hvis vi ikke vedtager vedligeholdelsesplanen.

 Vi præciserer derfor forslaget til:

»De af Kent Nomann og bestyrelsen udarbejdede rammer for områdevedligeholdelse og udgifter til samme, hvor der – hvis nødvendigt – kan forekomme justeringer, indstilles til den ekstraordinær generalforsamlings godkendelse den 30. marts 2023. De ekstra udgifter til områdevedligeholdelse finansieres ved kontingentforhøjelse som foreslået.

Forslaget kan kun gennemføres, hvis der fremover på kommende ordinære generalforsamlinger vedtages budgetter, som understøtter rammeplanen. For 2023 godkendes det, at budgettet overskrides med yderligere 9.975 kr., som tages fra grundejerforeningens formue.«

Da ovenstående forslag har væsentlig indflydelse på vores områder, opfordrer bestyrelsen grundejerne til at møde op på den ekstraordinære generalforsamling, torsdag den 30. marts 2023 kl. 19:00 på Græstedgård.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

Info om fjernvarme

Kære grundejere

Fredensborg Kommune afholder borgermøde om fjernvarme. Vær opmærksom på, at tilmeldingsfristen er idag den 22. september.

Med venlig hilsen bestyrelsen

 

Årets vejfest 2022

Kære grundejere

De bedste hilsner
Festudvalget
Rasmus, Marie, Alzira, Alessandra og Maibritt

(B) Indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag den 7. maj 2022 kl. 12:00

Kære grundejere

(B) Status på byggeriet på Ullerødgård

Vi har haft et godt samarbejde med de øvrige involverede grundejerforeninger og har også haft en gruppe politikere fra Fredensborg Kommunes byråd på besøg.

(B) Dato for ordinær generalforsamling 2021

Bemærk: Dette indlæg er forældet, idet den planlagte generalforsamling er blevet aflyst pga. Corona-situationen!

Kære alle grundejere

Det revisor-godkendte regnskab for 2020 og forslag til budget for 2022 kan man finde her

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Invitationer til sociale arrangementer 2021

Kære grundejere

Sådan foregår installation af fibernet til dit hus

Fiberkablerne bliver gravet ned langs vejen, og din stikledning ”skudt” det sidste stykke under jorden hen til dit hus. Du vil derfor normalt kun opleve lidt, eller slet intet, gravearbejde på din grund.

Du modtager en lille folder med en tegning, hvorpå du skal markere, hvor du ønsker fibernettet tilsluttet. Du må ikke komme tættere end én meter på gasledninger, og det skal være til et tørt og opvarmet rum.

Der må heller ikke være andre installationer i husmuren tæt på det sted, hvor der skal bores hul ind til huset. Der skal desuden være adgang til 230 V stikkontakt på den indvendige side til fiberboksen.

Fiberkablet bliver skudt fra vejen ind til nærmeste husmur, og det må maksimalt være én meter ned langs siden af huset. Man har altså ikke krav på at få ført fiberen om til for eksempel bagsiden af huset.

Tilslutningsboksen på den indvendige side vil blinke, når den er i drift, og den må ikke overdækkes, så det kan være problematisk, hvis du ønsker denne boks placeret i et soveværelse.

Herefter kan du bruge din fibertilslutning. Vær dog opmærksom på, at du først skal vælge en internet-udbyder. I mange tilfælde vil du kunne genbruge din kabling, DSL-router og trådløse netværk inde i huset.

Med venlig hilsen
f. Grundejerforeningen Ullerødgård Nord
Niels Dreijer

Fartkontrol 5/2 2021 kl. 16.15 – 21.15 på Ullerødvej v. Hjortevænget

Hej med jer. Jeg talte med kontrollanten kl. 20:15, og der var taget 21 der kørte for stærkt, 7 klip i kørekortet, og en enkelt med 102km/t, der får inddraget sit kørekort i dag – hvis vedkommende ellers har et kørekort ??? 3 tidligere kontroller har givet næsten det dobbelte i antal bøder. Radaren blinker ved 59 km/t på Ullerødvej, så kør stille !!! Mvh Bjarne Dueholm

Legepladsen (opdateret). Forslag til generalforsamlingen 2020-10-18

(B) Invitation til arbejdslørdag den 25. maj 2019

Højt byggeri:

Også vi er helt enige med bestyrelsen og flere grundejere i betragtningerne om højt byggeri. Den tinglyste udstykningsdeklaration som henviser til indholdet til en byplanvedtægt må være gældende og derfor må det hindres at der bygges overetager på flere huse i foreningen. Vi støtter helt og aldeles op om bestyrelsens arbejde i sagen og en fortsættelse heraf. Vi bakker derfor også fuldt up om bestyrelsens liste over tiltag som kan tages i anvendelse for at hindre flere tagetager som fuldstændigt vil ødelægge karakteren af vores område. Endvidere er det yderst vigtigt at der lægges maksimalt pres på kommunen for at opnå en fornuftig og hensigtsmæssig kommunikation og behandling. Samtidig skal lyde en stor tak til bestyrelsen og ros for arbejdet der indtil nu er gjort i sagen.

Mange hilsener nr. 222. Bent

Højt byggeri

Vi er stadig helt enige med Daniel i nr. 231 vedr. betragtningerne om kommunens tilladelse til udnyttet tagetage. Tak til bestyrelsen for det store arbejde. Håber I vil fortsætte, for det holder altså ikke, at alle i bebyggelsen kan bygge tagetager på som de lyster. Det vil fuldstændig ændre karakteren og herlighedsværdien af området.

Vi har alle købt vores huse i den tro, at indholdet i en lokalplan er noget der vil blive overholdt.

VH Peter nr.: 221

Højt byggeri

Kommentar til bestyrelsen vedr. “Højt byggeri” . Først en tak og stor anerkendelse af bestyrelsens indsats i forbindelse med manglende kommunikation fra Fredensborg kommunes side. Jeg støtter helt op om, at vi skal presse kommunen til at sørge for anstændig adfærd fra deres side.

Vedr. “Højt byggeri”. Jeg er enig i, at vi skal gå efter:

A. Hindre, at der bygges overetager på flere huse. (Dette kan føre til helt uoverskuelige konsekvenser for vores grundejerforenings fremtid).

C. Fremover få en fair korrespondance med Fredensborg kommune. Af andre muligheder støtter jeg specielt:
a. klage til Datatilsynet.
d. sende brev til borgmesteren.
e. sende brev til forvaltningen.
g. kontakte andre grundejerforeninger.
h. gå til pressen.

Vedr. kommunens tilsagn om at medvirke til udarbejdelsen af en ny lokalplan, som efter grundejerforeningens henvendelse den, 27. juli 2015 end ikke er besvaret, må ikke stå uimodsagt. Hvis vi taler til kommunen, SKAL kommunen besvare!

Mvh Daniel 231

Bestyrelsens kompetence i sagen om højt byggeri ved Bjarne Dueholm, nr. 202

Jeg er helt enig i bestyrelsens betragtninger om deres arbejde i sagen om højt byggeri, hvor bestyrelsen skriver: “Bestyrelsens opgave er – ifølge vedtægterne – at varetage foreningens daglige administration. Denne byggesag ligger langt ud over, hvad der kan betegnes som daglig administration”.

På denne baggrund er det min vurdering, at bestyrelsen skal have et tilsagn fra minimum 2/3 af grundejerne for at være berettiget til at rette henvendelse til offentlige myndigheder i denne sag og udgive sig for at være repræsentant for Grundjerforeningen Ullerødgård Nord, Kokkedal.

Bestyrelsen har allerede lavet et meget stort arbejde i denne sag uden at have sikret sig den nødvendige opbakning, men sket er sket og nogen er for højt byggeri og andre er imod.

Personligt går jeg ind for højt byggeri, og er af den opfattelse, at bestyelsen har glemt at læse vedtægterne inden de påbegyndte klagesagen, men det skal være dem tilgivet med det store arbejde de har lavet for os i alle andre sager.

Lyddæmpende hegn i yderområder

Jeg hører at I, i bestyrelsen vil arbejde med at få grundejerforeningens regler opdaterede….

Og i den forbindelse tænkte jeg om man kunne få tilføjet at os der bor ud til offentlig vej som Ullerødvej eller Ullerødgårdsvej og som føler os generet af trafikstøjen måske kunne få lov til at sætte et støjhegn op – som ikke skal stå en meter inde på grunden og som skal ha hæk på den anden side. Jeg har fundet et forslag til hegn (noistop.dk/produkter/noistop+green/modulstørrelser) – da man så kunne imødekomme kommunens landskabsarkitekt omkring grøn beplantning – ved at plante f.eks. efeu op ad hegnet.

Og ved at grundejerforeningen kunne bestemme typen af hegn – ville udseendet ikke blive så forskellig – som hvis vi alle ‘planter’ hver vores model hegn og farve af et træhegn.

Yderligere kunne grundejerforeningen måske handle en fordelagtig aftale hjem med en leverandør.

Udnyttet tagetage/høj tagrejsning

I kommuneplan 2013 er Hjortevænget defineret som “Åben-lav bebyggelse”, og i samme kommuneplans afsnit om erhverv er anført:
“Erhverv i boligområder
3.1.4
I områder planlagt til åben-lav og tæt-lav boliger kan der i overensstemmelse
med byggelovgivningen i begrænset omfang etableres virksomhed
indpasset i beboelsesbygninger.***
Det er en betingelse, at virksomheden ikke i væsentligt omfang opsøges
af publikum og ikke giver anledning til støj, trafik eller andre gener, som
overskrider det normale for et boligområde. Skiltning i forbindelse med
erhvervsvirksomhed kræver Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.”

Hermed skulle skrækken for autoværksteder mv. på Hjortevænget være aflivet.

Bjarne Dueholm nr. 202

Udnyttet tagetage/høj tagrejsning

At Fredensborg kommune ikke kan finde byplansvedtægten for vores område og dermed har tilladt bygning af et højt tag på 100-vejen er efter vores mening en skandale. Det kan forandre hele vores bebyggelse og bare den omstændighed, at muligheden for højt byggeri og evt. erhvervsvirksomheder etc. eksisterer, vil forringe huspriser og herlighedsværdi.
Vi har også alle sammen købt vores ejendom på forkerte forudsætninger, hvilket vi tænker evt. kan få store juridiske konsekvenser.
Vi ser derfor meget gerne at foreningen hyrer en advokat og arbejder videre med sagen.
Peter Højgaard nr. 221