(B) Indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag den 7. maj 2022 kl. 12:00

Kære grundejere

Kære grundejere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen lørdag den 7. maj kl. 12:00 i Medborgerhuset Egedal, Egedalsvej 2.

Dagsorden samt årsregnskab for 2020 og budget for 2022 er lagt på hjemmesiden under menuen »Generalforsamling«.

Årsregnskabet for 2021 er under revisorgodkendelse og budgettet for 2023 bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde den 27. april. Begge dele bliver lagt på hjemmesiden umiddelbart herefter. Vi kan allerede nu sige, at vi ikke lægger op til ændring af kontingentet.

Fremmødet til sidste generalforsamling, som blev afholdt en søndag, var større end normalt. Derfor gentager vi at afholde generalforsamlingen i en weekend, men det var ikke muligt at få lokaler en søndag. Grundejerforeningen byder – som sidste gang – på en sandwich eller lignende i forbindelse med mødet. Af hensyn til forplejningen vil vi gerne bede om en tilmelding på hjemmesiden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest den 23. april.

Husk, at du/I kan anvende en fuldmagt, hvis du/I er forhindrede i at møde op.

På hjemmesiden kan du/I finde referater fra de seneste bestyrelsesmøder.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen