Tag-arkiv: 2023

(B) Fastelavnsfest for hele familien søndag den 11. februar 2024

Kære grundejere

Grundejerforeningen vil traditionen tro invitere til fastelavnsfest:

Søndag den 11. februar kl. 14:00 på pladsen ved Hjortevænget 209

Der er i de seneste år igen kommen flere børn i vores område, så igen vil vi gerne gøre det til både de voksnes og især til børnenes fest.

Der er:

 • 1 tønde til børn under ca. 5 år*)
 • 1 tønde til børn fra ca. 5 – maks. 15 år *)
 • 1 tønde til voksne kvinder
 • 1 tønde til voksne mænd

For at gøre det ekstra spændende, så vil der være præmier til den bedst udklædte i hver af de to aldersgrupper for børn.

*) For børn omkring de 5 år, bedes forældrene vurdere, om man ønsker at tilmelde sig blandt de små eller store. Teenagere på 14-15 år må selv vurdere, om man ønsker at stille op på 5-15 års-holdet eller blandt de voksne. Angiv dette ved tilmelding.

Programmet er:

 • Velkomst
 • Tøndeslagning for børn i de to aldersgrupper.
  Mens børnene slår katten af tønden, vil der være varme og kolde drikke til de voksne.
  Så har vi lidt at varme os på imens.
 • Der er slik i tønderne. Mens børnene gør kål på slikket, slår de voksne katten af tønderne.
 • Uddeling af præmier for bedste udklædninger
 • Kroning af kattedronninger og kattekonger for hver af de fire tønder.
 • Vi slutter dagen af med at hygge os med fastelavnsboller, kaffe, te, øl og vand. Til børnene er der – udover fastelavnsboller – også slikposer, kakaomælk og juice.

Der er gratis at deltage for medlemmers husstande og for deres børnebørn (da vi gerne vil have mange børn med). Gæster er også velkomne til at deltage. Gæster koster 30 kr. pr. person for både børn og voksne. Betaling bedes foretaget på MobilePay 9359wb eller til Jens Emborg i nr. 201 – inden arrangementet begynder.

Tilmelding senest mandag den 5. februar kl. 12 
(af hensyn til bestilling af fastelavnsboller).
Tilmeld dig her.

Grundejerforeningen giver én drikkevare (øl/vand) pr. person. Børn får én kakaomælk, juice eller sodavand. Yderligere drikkevarer kan købes for 5 kr. Kaffe og te er gratis.

Vi glæder os til at se jer alle.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Savnet kat er FUNDET!

Vores elskede kat Gubbis, har ikke været hjemme siden fredag aften (30/6). Det ligner ham ikke, så vi er bange for han kan have gået ind i nogens skur, garage eller lignende, og måske blevet lukket inde af en fejl. Måske sidder han fast et sted og ikke kan komme ud? Så hvis I har mulighed for at gå en tur i jeres have og se om han måske er der, vil vi være meget taknemlige.

Hvis du ser ham, må du meget gerne ringe, alle tider på døgnet. Vi vil så gerne have ham hjem.

Gubbis bor i Hjortevænget 230 og vi savner ham helt forfærdelig meget. Så vi håber I vil hjælpe os med at finde ham.

Hvis I er på ferie, og vi selv må gå igennem haven, så fortæl os endelig at vi må, så gør vi gerne det. I kan ringe eller skrive på 60444811.

På forhånden tak for hjælpen.
Mads og Linda

3. juli: Gubbis er fundet. Han sad fast oppe i et grantræ. Fandt ham her kl. 01.00

(B) Søndagstur til Nivaagaard

Kære grundejere

Vores gamle tradition i grundejerforeningen fortsætter. Helle og Hans Jørgen i nummer 401 har igen tilbudt at arrangere en udflugt til Nivaagaards Rhododendron-park søndag den 11. juni.

Vi mødes klokken 10 hos Helle, hvor vi hygger os lidt, før vi i fælles flok går mod Nivaagaard. Undervejs holder vi et pitstop på rastepladsen på hjørnet af Ny og Gammel Strandvej.

Vi spiser vores medbragte madpakker i parken. Turen er gratis og grundejerforeningen støtter arrangementet med drikkevarer i et rimeligt omfang.

Der er borde og bænke i parken, men nok ikke nok til alle. Derfor må I gerne medbringe stole/tæpper. Der bliver arrangeret transport af de ting, som man ikke ønsker at medbringe på gåturen.

Turen er på lidt under 2½ kilometer hver vej og er for både børn og voksne og er gratis. I tilfælde af meget dårligt vejr vil turen blive aflyst/udsat.

På grundejerforeningens hjemmeside kan man finde billeder fra en tidligere tilsvarende tur (klik her).

Tilmelding sker her på hjemmesiden senest den 9. Juni.

Med venlig hilsen
Helle, Hans Jørgen og bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Kære grundejere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen

tirsdag den 30. maj 2023 kl. 19:00
i Medborgerhuset Egedal
, Egedalsvej 2.

Dagsorden samt årsregnskab for 2022 og budget for 2024 er lagt på hjemmesiden under menuen »Generalforsamling«. Samme sted finder du/I også referatet fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 2023.

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne bede om en tilmelding på hjemmesiden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest den 16. maj.

Husk, at du/I kan anvende en fuldmagt, hvis du/I er forhindrede i at møde op.

På hjemmesiden kan du/I også finde referater fra de seneste bestyrelsesmøder.

Vi glæder os til at se så mange som mulig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2023-03-30

Kære grundejere

På seneste generalforsamling i 2022 blev det vedtaget, at vi skulle udarbejde en plan for områdevedligeholdelse ud fra en professionel helhedsvurdering. Efterfølgende skulle der tages stilling til planen på en ekstraordinær generalforsamling.

Planen blev – sammen med forslag om forhøjelse af medlemskontingentet som konsekvens heraf – udsendt til alle grundejere pr. e-mail den 2. marts 2023.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling:

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19:00 på Græstedgård 
(Græstedgårdsvej 1E, 2980 Kokkedal)

Der er kun dette ene punkt på dagsordenen:

»De af Kent Nomann og bestyrelsen udarbejdede rammer for områdevedligeholdelse og udgifter til samme, hvor der – hvis nødvendigt – kan forekomme justeringer, indstilles til den ekstraordinær generalforsamlings godkendelse den 30 marts 2023. De ekstra udgifter til områdevedligeholdelse financieres ved kontingentforhøjelse som foreslået.«

 

 • Bestyrelsens forslag til områdevedligeholdelse kan hentes her som pdf-fil.
 • Kent Nomanns anbefalinger til områdevedligeholdelse kan hentes her som pdf-fil.

 

Hvis man allerede nu har kommentarer til vedligeholdelsesplanen eller budgettet, bedes man skrive til bestyrelsen senest den 19. marts 2023, så vi kan gennemgå kommentarerne og eventuelt revidere planen, inden vi mødes til den ekstraordinære generalforsamling.

 

Det har været vanskeligt at finde et lokale til afholdelsen og lokalet er først ledigt en halv time før vi skal bruge det. Så af praktiske hensyn til afholdelsen vil vi gerne bede jer tilmelde jer her på hjemmesiden senest tirsdag den 28. marts. Tilmelding er ikke et krav, men vil være en stor hjælp for os.

 

Vi kan ikke indkalde til ordinær generalforsamling før regnskabet for 2022 er revideret og heller ikke før en endelig dagsorden er fastlagt. Derfor kan vi ikke indkalde til ordinær generalforsamling allerede nu. Men datoen er fastlagt:

 

Ordinær generalforsamling: Tirsdag den 30. maj kl. 19:00 i Egedal Byens Hus, Egedalsvej 2

 

Indkaldelse følger senere.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

(B) Vedligeholdelse af beplantning på fællesarealerne

Kære grundejere

På seneste generalforsamling i 2022 blev det besluttet at vi skulle have en professionel vurdering af, hvad vi gør ved vores fællesområder og de høje træer.

Bestyrelsen har – som vi tidligere har informeret om – kontaktet Skovskolen i Nødebo (hører under Københavns Universitet) og har efterfølgende haft besøg af Kent Nomann, som er faglærer samt skov- og landskabsingeniør ved Skovskolen.

Bestyrelsen har – ud fra Kents anbefalinger – udarbejdet et forslag til områdevedligeholdelse for de næste 10 år.

Vedligeholdelse af fællesområderne er nødvendig, men ikke gratis. Forslaget indeholder derfor også en kontingentforhøjelse, gældende fra 2024.

Bestyrelsen har på denne baggrund set på budgettet for 2024 for at sikre, at det hele hænger sammen. Og det gør det – under forudsætning af, at kontingentet forhøjes som foreslået.

Du kan læse om detaljerne i vedligeholdelsesplanen i disse dokumenter:

 • Bestyrelsens forslag kan hentes som pdf-fil her.
 • Kent Nomanns anbefalinger kan hentes som pdf-fil her.

Hvis man har kommentarer til vedligeholdelsesplanen, bedes man skrive til bestyrelsen senest den 19. marts 2023, så vi kan gennemgå kommentarerne og eventuelt revidere planerne, inden vi mødes til en ekstraordinær generalforsamling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Fastelavnsfest for hele familien søndag den 19. februar 2023

Kære alle grundejere

Med venlig hilsen
Bestyrelsen