(B) Mere om vedligeholdelse af beplantning på fællesarealerne

Kære grundejere

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Ullerødgård Nord