Kategoriarkiv: Sociale arrangementer

Grundejerforeningens sociale arrangementer arrangementer, både afholdte og eventuelt kommende. Seneste nyt findes øverst. Du kan læse mere generelt om arrangementer her eller se billeder fra afholdte arrangementer her

(B) Fastelavnsfest for hele familien søndag den 23. februar 2020

Kære alle Grundejere

6083Fastalavn-FS-lille

Traditionen tro vil bestyrelsen gerne invitere dig, din familie og venner til Fastelavnsfest. Vi byder på tøndeslagning, samt lidt at spise og drikke til både store og små.

Der er nu åbnet for tilmelding her på hjemmesiden. Brug linket til højre på denne side

Kom og lad os få en hyggelig eftermiddag samt en god snak, mens vi alle slår katten af tønden.

Arrangementet er gratis for husstandene i foreningen og jeres børnebørn.

Hvis I herudover inviterer venner og familie med, så er prisen 20 kr. pr. næse. Eventuel betaling bedes foretaget senest onsdag den 19. februar hos Claus i nr. 214.

Afhængig af tilmeldingen, vil tønderne blive opdelt sådan: Én for de små børn, én for de store børn, samt én for kvinder og én for mænd.

Tilmelding senest onsdag den 19. februar.

Har I spørgsmål til arrangementet eller tilmeldingen, kan I sende en e-mail til festudvalget@gfun.dk.

Med venlig hilsen
Festudvalget, bestyrelsen

(B) Sommerfesten 2019 er aflyst

Kære Grundejere

Vi kommer desværre til at aflyse sommerfesten i år, da det ikke har været muligt at finde tilstrækkelige ressourcer til at stå for arrangementet.

Vi vil tage emnet op på næste bestyrelsesmøde, og prøve at finde ud af, hvordan vi fremover kan afholde sommerfester.

Hvis nogen af jer grundejere har gode idéer til afholdelse af sommerfester, så hører vi gerne fra jer. Eller allerbedst: Skriv et indlæg her på hjemmesiden, så vi kan få en debat om emnet. Vi hører også gerne fra jer, hvis der er nogen, som har lyst til at være med til at arrangere festerne fremover.

/Fortsat god sommer
Bestyrelsen GFUN

(B) Fastelavnsfest for hele familien den 3. marts 2019

Kære alle Grundejere

6083Fastalavn-FS-lille

Traditionen tro vil bestyrelsen gerne invitere dig, din familie og venner til Fastelavnsfest. Vi byder på tøndeslagning samt en fastelavnsbolle og lidt at drikke til både store og små. Kom og lad os få en hyggelig eftermiddag samt en god snak, mens vi alle slår katten af tønden.

Datoen for arrangementet er tidligere meldt ud, og der er nu åbent for tilmelding her på hjemmesiden. Brug linket til højre på denne side.

Arrangementet er gratis for husstandene i foreningen og jeres børnebørn.

Hvis I herudover inviterer venner og familie med, så er prisen 20 kr. pr. næse. Eventuel betaling bedes foretaget senest 27. februar hos Claus i nr. 214. Afhængig af tilmeldingen, vil tønderne blive opdelt sådan: Én for de små børn, én for de store børn samt én for kvinder og én for mænd.

fastelavn_2002_13

Tilmelding senest onsdag den 27. februar

Har I spørgsmål til arrangementet eller tilmeldingen, kan I sende en e-mail til festudvalget@gfun.dk.

Med venlig hilsen Festudvalget, bestyrelsen .

(B) Godt Nytår !

Bestyrelsen vil gerne med dette nyhedsbrev ønske alle beboerne på Hjortevænget et godt nytår.

godt_nytaar_lilla2

Det har for bestyrelsen været et stille år, hvor vi vil fremhæve følgende:

 • Generalforsamlingen blev afholdt den 24. maj. Der var ikke indkommet forslag til behandling på mødet. Kun 25% af grundejerne var repræsenteret. I bestyrelsen ser vi gerne, at mange flere møder op. Referat fra mødet kan findes her på hjemmesiden under menuen »Generalforsamling«.
 • Der blev afholdt en arbejdslørdag den 26. maj, hvor vi foretog vedligeholdelse af legepladserne samt fældede en del udgåede træer langs Ullerødvej.
 • Vi måtte aflyse den planlagte sommerfest den 18. august, dels på grund af for få tilmeldinger, dels på grund af manglende ressourser til at stå for arrangementet. Sommerfesterne har tidligere været en stor succes, så vi ser gerne, at de fortsætter. Hvis nogen har forslag til, hvordan vi kan øge interessen herfor, så hører vi gerne fra jer. Start eventuelt en diskussion her på hjemmesiden.
 • John Hansen har bygget et nyt og stort flot skur til os, så vi har plads til foreningens fællesting. Stor tak til John.
 • Vi har afholdt bestyrelsesmøde den 7. august og den 5. december. Begge referater findes her på hjemmesiden under menuen »Bestyrelsen«.

På det seneste bestyrelsesmøde fastlagde vi datoer for de fleste arrangementer i det kommende år:

 • Der afholdes fastelavnsfest den 3. marts 2019 kl. 14. Invitationer udsendes i løbet af januar.
 • Næste generalforsamling er fastlagt til tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19:00, med forbehold for, at vi kan få et lokale denne dag. Vi har aftalt med borgmesteren, at han deltager i mødet. Nærmere information følger senere.
 • Næste arbejdslørdag finder sted den 25. maj 2019 kl. 10-13. Nærmere information følger senere.
 • Sommerfesten er fastlagt til den 24. august 2019. Nærmere information følger senere.
 • Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 10. april 2019.

For at kunne sende vigtige meddelelser og anden vigtig information til jer, er det vigtigt, at I sørger for, at jeres e-mailadresse er opdateret. Opdatér selv jeres kontaktoplysninger her på hjemmesiden eller send en e-mail til bestyrelsen.

Godt nytår

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

December 2018

(B) Nyt fra bestyrelsen

Kære grundejer

Bestyrelsen har netop holdt bestyrelsesmøde og vil – her forud for general­for­sam­lingen den 24. maj – gerne informere om hvordan det går i grundejer­foreningen.

Her på hjemmesiden kan man finde referater fra bestyrelsesmøderne, inklusiv det netop afholdte.

Selvom der ikke er de helt store emner på dagsordenen denne gang, så håber vi på, at I alle vil møde op til generalforsamlingen. Dette gælder ikke mindst de, som er flyttet ind på Hjortevænget i løbet af de sidste par år.

På generalforsamlingen vil I – ud over at deltage i behandlingen af de punkter, som er på dagsordenen – også have muligheden for at hygge sig med jeres naboer. Bestyrelsen sørger for chips og drikkevarer.

Det reviderede regnskab for 2017, budget for 2019 samt dagsordenen for generalforsamlingsmødet kan ligeledes findes her på hjemmesiden.

Generalforsamlingen finder sted

 • Torsdag den 24. maj 2018 kl. 19:00 på Græstedgård

Indkaldelse er tidligere blevet udsendt på e-mail og lagt på hjemmesiden.
Tilmelding er ikke nødvendigt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalfor­sam­ling, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest den 10. maj. Indkomne forslag bliver lagt på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

Arbejdslørdag og tur til Nivågårds Rododendronpark

Arbejdslørdage er blevet til en tradition, og derfor indbyder vi grundejerne til at deltage i en arbejdsdag

 • Lørdag den 26. maj 2018 fra kl. 10-13

Vi mødes på den vestlige legeplads og bestyrelsen sørger for sandwicher og drikkevarer. Af hensyn til traktementet vil vi gerne bede om en vejledende tilmelding under menuen ARRANGEMENTER.

Vi vil tage os af følgende ting, som trænger til en kærlig hånd (afhænger af antal deltagere):
  –  Maling af legeredskaber på den østlige legeplads
  –  Nyt barkflis på den vestlige legeplads
  –  Nederste trin på stigen på den vestlige legeplads er defekt.
      Rebstigen erstattes med ny.
  –  Ukrudtslugning og beskæringer af træer og buske
  – Antennekasse på legeplads fjernes

Efter vi er færdige kl. 13, så har bestyrelsen arrangeret en tur til Nivågårds Rododendronpark. Bestyrelsen sørger for nødvendige forfriskninger. Turen forventes at vare fra kl. 13:30-17:00.

Sommerfest

Sommerfesten er allerede nu planlagt til

 • Lørdag den 18. august 2018 kl. 18.00

Sommerfesten vil blive planlagt i detaljer på næste bestyrelsesmøde, hvorefter vi udsender flere informationer og åbner for tilmelding.

Hjemmeside

E-mail og hjemmesiden er de vigtigste måder, hvorpå bestyrelsen kan kommunikere med grundejerne. Det er en stor opgave at holde medlems­fortegnelsen ajour. Derfor er det vigtigt, at alle selv holder sine kontakt­oplysninger ajour. Man kan rette sine oplysninger, herunder e-mailadresse, under menuen MINE SIDER > REDIGER MIN PROFIL.

Ved ejerskifte så husk, at både ny og gammel ejer har pligt til at meddele grundejerforeningens kasserer kontaktoplysninger samt at ejerskifte har fundet sted.

Det er også en større opgave at holde hjemmesidens oplysninger vedlige. Derfor vil det være en kæmpehjælp – hvis man finder fejl og mangler på hjemmesiden – at gøre bestyrelsen/webmaster opmærksom på det.

Ordensreglement

På sidste generalforsamling lovede bestyrelsen at udsende en e-mail til grundejerne med påmindelse om vedtægter og ordensregler. Dette er sket og med ordensreglementet vedhæftet e-mailen. Vedtægter og udstyknings­deklaration kan findes her på hjemmesiden.

Bestyrelsen ønsker ikke at »lege politi« med hensyn til vedtægterne og ordens­reglerne, men opfordrer selvfølgeligt grundejerne til at overholde disse. Som bestyrelsen ser det, så drejer det sig om, at vi bor et sted hvor der er plads til alle og hvor vi også tager hensyn til hinanden.

Erfaringen viser, at man skal være specielt opmærksomme på disse forhold:

 • Hvornår man må bruge motorredskaber og andre støjende redskaber i haven. Ifølge ordensreglementet bør det så vidt muligt undgås at bruge støjende motorredskaber
  –  efter kl. 19.00 på hverdage
  –  efter kl. 17.00 på lørdage
  –  før kl. 10.00 og efter kl. 14.00 på søn- og helligdage
 • Ifølge ordensreglementet bør det undgås at aflæsse haveafklip, jord, sten og lignende materialer uden for egen grund eller indkørsel.
 • Hvor man må parkere? Ifølge den tinglyste udstykningsdeklaration, så må »parkering uden for parcellerne kun ske på de hertil indrettede parkeringsarealer«. Vendepladserne er til for, at større køretøjer skal kunne vende – ikke til parkering.
 • Ifølge ordensreglementet bør det undgås at henstille trailere udenfor egen grund eller indkørsel.
 • Hvem har lyst til at træde i en hunde-høm-høm, når man klipper hæk eller går på stierne eller i græsrabatterne?
 • Hastighed på vores veje. Tænk på at der er legende børn. Vi vil jo også gerne undgå, at det bliver nødvendigt at sætte vejbump op på stikvejene.

Har I spørgsmål eller er der noget I er i tvivl om, så er I altid velkomne til at kontakte bestyrelsen. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen G/F Ullerødgård Nord

(B) Fastelavnsfest for hele familien 2018

(B) Indbydelse til vejfest og arbejdsdag 26. august 2017

(B) Indbydelse til vejfest og arbejdsdag 17. juni 2017

(B) Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 23. maj kl. 19:00

(B) Fastelavnsfest 2017

(B) Fastelavnsfest for hele familien 2017

(B) Vejfest 2016

(B) Arbejdslørdag den 11/6 fra 10:00-13:00

(B) Nyt fra bestyrelsen

(B) Indbydelse til fastelavnsfest og nyt fra bestyrelsen

(B) Vejfest og arbejdsdag 2015

(B) Fastelavnsfest for hele familien

Kære alle grundejere

fastelavn_2002_13Traditionen tro vil bestyrelsen gerne invitere dig, din familie og dine venner til Fastelavnsfest.

Arrangementet afholdes søndag den 15. februar kl. 14. Du kan både læse mere om arrange­mentet og tilmelde dig fra menuen ARRANGEMENTER. Tilmelding senest den 8. februar.

Med venlig hilsen
Festudvalget, bestyrelsen

(B) Vejfest 2014

Venlig hilsen
festudvalget