(B) Invitation til arbejdslørdag den 25. maj 2019

Kære grundejer

Bestyrelsen vil atter engang indbyde til en arbejdslørdag, lørdag den 25. maj 2019. Grundejerforeningen giver som tak for hjælpen et gavekort på kr. 300 til de husstande, som deltager fra kl. 10-13. Man kan læse meget mere om arbejdsopgaverne samt baggrunden for gavekortet i det seneste bestyrelsesmødereferat, som nu er lagt på hjemmesiden.

I må gerne medbringe haveredskaber, f.eks. kost, skovl, spade, kantskærer, grensaks og/eller trillebør. Bestyrelsen sørger for indkøb af de nødvendige materialer.

Vi mødes på den vestlige legeplads kl. 10:00.

Grundejerforeningen sørger for en sandwich og lidt at drikke til de, som møder op. Af hensyn til traktementet vil vi gerne bede om en vejledende tilmelding på hjemmesiden.

/med venlig hilsen
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Ullerødgård Nord