(B) Indbydelse til vejfest og arbejdsdag 26. august 2017

Kære grundejer

Festudvalget og bestyrelsen har fornøjelsen at indbyde alle grundejere til årets vejfest lørdag den 26. august.

Vi mødes på den østlige legeplads kl. 10:00, så vi sammen de næste par timer kan ordne de sidste udeståender. Grundejerforeningen sørger for en sandwich eller lignende og lidt at drikke til de, som møder op.

Vi mødes igen på pladsen ud for nr. 209 kl. 15:00, hvor vi sætter teltet op og snitter salat.

Grillen tændes og er klar kl. 18:00, hvor I kan grille jeres medbragte kød, pølser eller, hvad I har lyst til at spise. Grundejerforeningen sørger for salat og andet tilbehør, mindre mængder af drikkevarer og efterfølgende kaffe/te.

I skal selv medbringe: Tallerken, bestik, glas, eventuelt egne drikkevarer og eget kød.

Pris: Gratis for grundejerforeningens medlemmer.

Tilmelding senest 20. august her på hjemmesidenI skal logge ind for at kunne foretage jeres tilmelding. I er også velkommen til at kontakte festudvalget.

I bedes tilmelde jer separat til arbejdsdagen fra 10-13 og til selve festen fra 18:00 til ..?..
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til salatsnitning og teltrejsning – her møder I bare op. Man er naturligvis velkommen til kun at deltage i et af arrangementerne.

Hvis I har lyst til at bage en kage til kaffen, bedes I også angive dette i tilmeldingen.

Vi vil samtidigt gøre opmærksom på, at referatet fra sidste generalforsamling også kan findes her på hjemmesiden.

Venlig hilsen
festudvalget