Udnyttet tagetage/høj tagrejsning

At Fredensborg kommune ikke kan finde byplansvedtægten for vores område og dermed har tilladt bygning af et højt tag på 100-vejen er efter vores mening en skandale. Det kan forandre hele vores bebyggelse og bare den omstændighed, at muligheden for højt byggeri og evt. erhvervsvirksomheder etc. eksisterer, vil forringe huspriser og herlighedsværdi.
Vi har også alle sammen købt vores ejendom på forkerte forudsætninger, hvilket vi tænker evt. kan få store juridiske konsekvenser.
Vi ser derfor meget gerne at foreningen hyrer en advokat og arbejder videre med sagen.
Peter Højgaard nr. 221

One thought on “Udnyttet tagetage/høj tagrejsning

  1. H202

    Personligt har jeg søgt og fået godkendt udnyttet tagetage, hvilket har øget værdien af min ejendom i ikke uvæsentligt omfang. I mit tilfælde vil høj tagrejsning ikke tage sollyset fra mine naboer eller give mig indsigt i mine naboers haver, men under alle omstændigheder er jeg af den opfattelse, at når 1 har fået tilladelse, har alle fået tilladelse.
    Kommuneplan 2013 indeholder rammer for lokalplanlægning for vores område. Ifølge rammeområde KB 14 må der opføres bebyggelse i 1 etage med udnyttet tagetage. Før 2013 var der ingen restriktioner på vores område og bebyggelse i flere etager var tilladt. Såfremt KB 14 har værdiforringet vore ejendomme ved forbud mod bebyggelse i flere etager er der ifølge min opfattelse tale om ekspropriation, hvilket den enkelte ejer selv må tage stilling til.
    Jeg kan kun tilslutte mig tanken om advokathjælp, hvis det sker under forudsætning af, at ombygning til udnyttet høj tagrejsning stadig skal være tilladt.
    Bjarne Dueholm nr. 202

Der er lukket for kommentarer.