(B) Dato for ordinær generalforsamling 2021

Kære alle grundejere

Som det blev meldt ud den 6. maj, så blev den ordinære generalforsamling 2021 udsat på ubestemt tid pga. Corona-situationen. Vi havde håbet, at vi kunne have afholdt generalforsamlingen inden nytår, men det har været op ad bakke at få et egnet lokale. Det er imidlertid lykkedes nu, så der orienteres hermed om afholdelse af

Ordinær generalforsamling 2021 tirsdag den 11. januar 2022
i Egedal Byens Hus (Multisalen)

Den formelle indkaldelse med yderligere information, herunder dagsorden og nyhedsbrev, vil blive udsendt efter det næste bestyrelsesmøde, som er den 13. december, dog senest den 21. december (3 uger før).

Det revisor-godkendte regnskab for 2020 og forslag til budget for 2022 kan man finde her

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skriv et svar