(B) Der er ikke stillet forslag til generalforsamlingen i år