(B) Dagsorden og indkomne forslag

Dagsorden og indkomne forslag til den kommende generalforsamling er nu lagt på hjemmesiden samt sendt ud pr. e-mail til grundejerne.

Du kan finde alle generalforsamlings-relevante dokumenter her.