(B) Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19:00

Kære grundejer

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen tirsdag den 21. maj kl. 19:00 i Medborgerhuset Egedal, Egedalsvej 2. Dagsorden er lagt på hjemmesiden under menuen “Generalforsamling“. Årsregnskab for 2018 og budget for 2020 bliver snarest lagt på hjemmesiden samme sted.

Forslag skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 7. maj.

Husk, at du/I kan anvende en fuldmagt, hvis du/I er forhindrede i at møde op.

Vi har igen i år den fornøjelse, at borgmester Thomas Lykke Pedersen deltager i generalforsamlingen. For at forberede borgmesterens deltagelse bedst, beder bestyrelsen medlemmerne om at indsende eventuelle spørgsmål til bestyrelsen senest 7. maj. Man kan naturligvis – hvis tiden tillader det – også stille spørgsmål på mødet.

På hjemmesiden kan du/I finde referater fra de seneste bestyrelsesmøder.

/med venlig hilsen
Bestyrelsen