Tag-arkiv: 2024

Invitation til arbejdslørdag

Kære grundejere

Bestyrelsen vil endnu engang – og efter en længere pause – indbyde til arbejdslørdag.

Lørdag den 29. juni kl. 10-13

Vi mødes kl. 10 på den vestlige legeplads, hvor vi starter med at fordele opgaverne mellem os.

Ud over, at vi er med til at gøre vores bebyggelse pænere, så er det også en mulighed for at møde de andre beboere og have nogle hyggelige timer sammen.

Når vi er færdige ved 13-tiden, så byder grundejerforeningen på et stykke pizza samt lidt godt at drikke.

Som det allerede blev nævnt på generalforsamlingen, så har vi følgende arbejdsopgaver på planen denne gang:

  • Opsætning af nabohjælpskilte, både på lygtepæle og på standere, som skal graves ned.
  • Afrensning og maling af legeredskaber og borde/bænke på begge legepladser.
  • Generel opfriskning af legepladserne (beskæring af buske samt lugning).

Hvis man har lyst til at deltage, bedes man sende en e-mail til bestyrelsen senest torsdag den 27. juni (af hensyn til forplejning).

Vi håber at se dig/jer
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen

Tirsdag den 21. maj 2024 kl. 19:00
i Medborgerhuset Egedal, Egedalsvej 2.

Dagsorden samt årsregnskab for 2023 og budget for 2025 er lagt på hjemmesiden under menuen »Generalforsamling«.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest den 7. maj.

Husk, at du/I kan anvende en fuldmagt, hvis du/I er forhindrede i at møde op.

På hjemmesiden kan du/I også finde referater fra de seneste bestyrelsesmøder.

Vi glæder os til at se så mange som mulig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Nyt fra bestyrelsen (februar 2024)

Kære grundejere

Med venlig hilsen
Bestyrelsen G/F Ullerødgård Nord