Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen

Tirsdag den 21. maj 2024 kl. 19:00
i Medborgerhuset Egedal, Egedalsvej 2.

Dagsorden samt årsregnskab for 2023 og budget for 2025 er lagt på hjemmesiden under menuen »Generalforsamling«.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest den 7. maj.

Husk, at du/I kan anvende en fuldmagt, hvis du/I er forhindrede i at møde op.

På hjemmesiden kan du/I også finde referater fra de seneste bestyrelsesmøder.

Vi glæder os til at se så mange som mulig til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skriv et svar