(B) Vigtigt nyt fra bestyrelsen – Udsættelse af generalforsamling og nybyggeri ved Ullerødgård

Kære alle grundejere

Indholdsfortegnelse:

  1. Udsættelse af generalforsamling
  2. Nybyggeri ved Ullerødgård
  3. Bestyrelsesmødereferater
  4. Den nye affaldsordning
  5. Træfældning
  6. Ny legeplads
  7. Udlån
  8. Bredbånd
  9. Arbejdslørdag
1. Udsættelse af generalforsamling

Med venlig hilsen
Bestyrelsen