(B) Nyt fra bestyrelsen

Kære grundejere

Bestyrelsen ved gerne informere om:

  1. Det kommende byggeri på Ullerødgård
  2. Vedligeholdelse af randområder og legepladser, herunder beskæring og fældning af træer

Ullerødgård byggeriet

Kommunen har indbudt nærmeste naboer og relevante grundejerforeninger til et møde på rådhuset mandag 28/11.

Vi har tidligere orienteret om de kommende planer for nybyggeri hos Ullerødgård. Dette er sket både ved nyhedsbreve og i bestyrelsens årsberetning på seneste generalforsamling. Læs evt. disse på hjemmesiden.

Et kort resumé:

Ullerødgård blev solgt for et par år siden og de nye ejere påtænker at bebygge området. Den eksisterende lokalplan giver lov til at bygge 23 etplans parcelhuse, hvoraf de 4 første blev bygget omkring 1999. Og det er slet ikke den plan, de nye ejere har. De har fremlagt en plan med ca. 120 rækkehuse i op til 4½ plan. For at dette kan lade sig gøre, så har de bedt kommunen om at revidere den eksisterende lokalplan.

Dette er vi – sammen med vore nabogrundejerforeninger – bestemt ikke glade for. Der er to hovedgrunde til dette:

  1. Byggeri i mere end ét plan vil give store indkigs- og skyggegener for de nærmeste naboer, specielt i betragtning af, at grunden ligger noget højere end vore eksisterende huse.
  2. 120 nye huse i stedet for lokalplanens 19 vil give en væsentlig forøgelse af trafikken i Hjortevænget og i Dådyrvænget (halvt til hver). I stedet for 10 ekstra huse, så skal vi nu have trafik fra 60 huse i hver grundejerforening. Dette er en meget væsentlig forøgelse af trafikken, da vi nu er 53 huse i vores grundejerforening.

Bestyrelsen har, sammen med bestyrelsen fra de to øvrige grundejerforeninger samt de 4 “løse” huse haft to møder med de nye ejere. Desuden har vi har haft politikerne fra Fredensborg Kommunes planudvalg på besøg/besigtigelse. Endeligt så havde vi et formøde med kommunens embedsfolk i mandags.

Udmeldingen fra politikerne på vores besigtigelse var, at det fremlagte projekt ikke havde nogen gang på jorden. Og vi følte også, at vi blev hørt på mødet i mandags hos kommunen. Men vi er alligevel bekymrede for, om det fremførte nu holder.

Vores holdning er, at vi HAR en lokalplan for Ullerødgård, som folk har sat sig ind i, inden de købte huse i Hjortevænget, Egernvænget og Dådyrvænget. Vi har ikke behov for, at lokalplanen bliver revideret, og har som sådant ikke noget imod at det sker. Men det må ikke give gener til eksisterende beboere, specielt mht. de to ovenstående punkter (a) og (b).

Bestyrelserne i de tre grundejerforeninger samt repræsentant for de 4 “løse” huse er meget enige i ovenstående betragtninger og vi har valgt at stå sammen og tale med én stemme.

De nye ejere har haft adskillige møder med kommunen, og kommunen har tilsyneladende besluttet at starte på at udarbejde en ny lokalplan allerede i år. Dette ser vi på med bekymring. Det er derfor også vigtigt, at vi påvirker arbejdet. Når først forslag til en ny lokalplan er færdig, vil det være svært påvirke indholdet ret meget.

Hvis vi skal påvirke processen, så er det vigtigt, at de grundejere, der er inviteret til mødet i morgen, møder op. Og det påvirker ikke kun de nærmeste naboer. Som vi ser det i kan en ny lokalplan hurtigt give præcedens for mange andre ændringer, som vil ændre områdets karakter.

Hvis du har spørgsmål, så skriv til bestyrelsen@gfun.dk.

Vedligeholdelse af randområder og legepladser

 På sidste generalforsamling blev det besluttet vi skulle have en professionel vurdering af, hvad vi gør ved fællesområder og de høje træer. Desuden blev budgettet for 2023 væsentligt forøget.

Bestyrelsen har kontaktet Skovskolen i Nødebo (hører under Københavns Universitet) og har efterfølgende haft besøg af en specialist, hvor vi besigtigede området.

Vi har valgt at dele det op i to:

  1. Vedligeholdelse/bundfræsning af bunden i randområdet mod nordøst.
  2. Beskæring/fældning af træer i randområdet og på legepladserne.

Punkt i) anser vi for at være almindelig vedligeholdelse, som der ikke er flere holdninger til, hvad der skal gøres. Vi har fået en pris på dette arbejde på 23.200 + moms = 29.000 kr., alt inklusiv. Dette tilbud har vi takket ja til og arbejdet starter nok allerede i den kommende uge. Vi har ca. 11.000 kr. tilbage på områdekontoen for 2022, så hvis hele beløbet skal betales i år, så “låner” vi det resterende beløb fra næste års budget.

Punkt ii): Her er vi blevet lovet skriftlige anbefalinger/en plan i løbet af næste uge. Planen er en helhedsplan for både randområder og legepladser. Skovskolen foreslog, at vi skulle lave en 10-årsplan, hvor vi udvælger de træer, vi mener, der også skal stå der om 10 år. Planen inkludere desuden, hvorledes vi løbende skal vedligeholde/beskære træer og bunddække.

Bestyrelsen synes, at en 10 årsplan er en fremragende idé, da det bliver meget nemmere at lægge et budget for områderne for de næste mange år.

Nå vi har planen, så sender vi den ud til kommentering hos alle grundejere, hvorefter vi kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis der stadig er nogen, som synes at det er nødvendigt – det blev jo besluttet på sidste generalforsamling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skriv et svar