(B) Nyt fra bestyrelsen

Kære grundejere

Med venlig hilsen
Bestyrelsen