0 thoughts on “Billeder tagget "fastelavn"

 1. H226

  Ejerforeningen har 2 legepladser, og sidst de blev renoveret blev det gjort så der var en for de små og en for de store. Syntes det er lidt ude af proportioner med små 200.000 investeret i legepladser i en grund ejerforening af vores størrelse. Og de 75.000 gør det sikkert ikke, så skal der etableres fald underlag mm. når det er en offentlig tilgængelig legeplads er der en lang række krav der skal overholdes.
  Men skal vi have 2 legepladser ?

 2. H104

  Jeg har intet imod renovering af legepladserne, men udgiften skal stå i rimeligt forhold til den reserve til uventede udgifter, der ligger i foreningens formue.

  Hvis en renovering skulle koste 75.000 kroner, bliver formuen nedbragt til knap 50.000 kroner, og det nuværende kontingent på 800 kroner giver allerede et nulresultat uden mulighed for opsparing. Derfor vil reserven (alt andet lige) ikke blive genopbygget.

  Derfor vil jeg anbefale, at bestyrelsen redegør for størrelsen af den nødvendige buffer, og at dette tages med i rammen for renovering af legepladserne og/eller en diskussion af, om det ikke er på tide med en mindre forhøjelse af kontingentet.

  Hvis kontingentet for eksempel hæves til 1.000 kroner, vil det (også alt andet lige) give en forbedring af foreningens finansielle situation på lige over 10.000 kroner/år.

  Med venlig hilsen
  Niels Dreijer #104

 3. H218

  Vores legeplads er simpelt hen for ringe, ingenting ting for de mindre. Dette kan vi gøre bedre. vi bør have penge nok til forny legepladsen hen mod fasanvænget så der er for de små og ikke støre børn og voksne.
  forslag.
  https://www.lilletrae.dk/images/xa203rp_3d_render.png
  rutsjebaner, klatrenet og rebbro
  og et legehus

  Fælles legehus med plads til mange børn. Tagmål er 200 x 200 cm.lilletrea.dk

  mit forslag
  hilsen
  maibritt jensen hjortevænget 218

 4. H231

  Hej,
  Nu ved jeg ikke hvor meget planlægning, der ligger i sommerfesterne. Dog vil jeg foreslå, at der bliver fastlagt en dato for sommerfest i 2020 til den kommende bestyrelsesmøde. Med henhold til mad og drikkelse, kan alle sørge for at medbringe en ret og egen drikkelse. Altså hvis man er 4 i husstanden, så skal der medbringes en ret til 4 personer. Dette vil give mulighed for at have et “ta’ selv bord”.
  For vores skyld behøver en sommerfest ikke at kræve en masse planlægning/underholdning. Formålet er vel at hygge med naboerne 🙂
  Vh
  Duygu – nr. 231

 5. H221

  Stor tak til bestyrelsen for det arbejde I gør omkring byggesagen. Som I beskriver forløbet har Fredensborg kommune handlet helt håbløst både i forbindelse med at give tilladelse til høj tagrejsning/udnyttet 1. sal samt i forbindelse med jeres/grundejerforeningens indsigelse.
  Vi er helt enige i alle jeres argumenter og tænker på om tiden mon ikke snart er inde til at involvere medierne som nok kunne vise sig at være meget interesserede i sådan en sag. Det er kun et par år siden Fredensborg kommune havde en kedelig sag med tilladelse til for højt byggeri/for tæt på naboer i en ny udstykning i Fredensborg. Det resulterede i erstatning fra kommunen og nedrivning af nogle nybyggede rækkehuse.
  VH Peter Højgaard nr. 221

 6. H202

  Personligt har jeg søgt og fået godkendt udnyttet tagetage, hvilket har øget værdien af min ejendom i ikke uvæsentligt omfang. I mit tilfælde vil høj tagrejsning ikke tage sollyset fra mine naboer eller give mig indsigt i mine naboers haver, men under alle omstændigheder er jeg af den opfattelse, at når 1 har fået tilladelse, har alle fået tilladelse.
  Kommuneplan 2013 indeholder rammer for lokalplanlægning for vores område. Ifølge rammeområde KB 14 må der opføres bebyggelse i 1 etage med udnyttet tagetage. Før 2013 var der ingen restriktioner på vores område og bebyggelse i flere etager var tilladt. Såfremt KB 14 har værdiforringet vore ejendomme ved forbud mod bebyggelse i flere etager er der ifølge min opfattelse tale om ekspropriation, hvilket den enkelte ejer selv må tage stilling til.
  Jeg kan kun tilslutte mig tanken om advokathjælp, hvis det sker under forudsætning af, at ombygning til udnyttet høj tagrejsning stadig skal være tilladt.
  Bjarne Dueholm nr. 202