(B) Grundejerforeningernes årlige møde med Fredensborg Kommune