Tag-arkiv: 2022

(B) Fastelavn 2023

Kære grundejere

Vi nærmer os hurtigt fastelavn og årets fastelavnsfest skal I naturligvis ikke snydes for. Så afsæt allerede nu eftermiddagen, søndag den 19. februar kl. 14, til at slå katten af tønden og hygge jer med jeres naboer.

Fastelavnsfesterne plejer traditionelt at være velbesøgte, men har i de senere år mest været de voksnes fest – nok fordi der har været meget få børn i vores grundejerforening. Men der er igen ved at komme en del børn i grundejerforeningen, så det giver mening at fokusere på dem. Vi håber derfor på at kunne give børnene en endnu bedre fest. Selvfølgelig skal det også stadig være en fest for dem, som ikke har børn med.

Bestyrelsen var meget taknemmelig for, at et festudvalg tog sig af sommerfesten. Så vi håber, at der kan findes nogle grundejere, som vil (hjælpe med til at) planlægge og afholde den kommende fastelavnsfest. For at gøre det til børnenes fest vil det være nyttigt med nogle ”friske øjne”.

Hvis det lykkes for os at nedsætte et festudvalg, så er det naturligvis festudvalget, som bestemmer formen inden for de økonomiske rammer, vi har.

Maibritt Jensen i nr. 218 har tilbudt at hjælpe til, men hun kan ikke stå for det hele, herunder indkøb og ophængning af tønder.

Hvis der er nogen, som er interesserede i at deltage i et festudvalg, så kan de henvende sig til Maibritt i nr. 218, mobil 20 92 94 52 – gerne så hurtigt som muligt.

Hermed ønsker bestyrelsen jer alle et god nytår!

(B) Nyt fra bestyrelsen

Kære grundejere

Bestyrelsen ved gerne informere om:

 1. Det kommende byggeri på Ullerødgård
 2. Vedligeholdelse af randområder og legepladser, herunder beskæring og fældning af træer

Ullerødgård byggeriet

Kommunen har indbudt nærmeste naboer og relevante grundejerforeninger til et møde på rådhuset mandag 28/11.

Vi har tidligere orienteret om de kommende planer for nybyggeri hos Ullerødgård. Dette er sket både ved nyhedsbreve og i bestyrelsens årsberetning på seneste generalforsamling. Læs evt. disse på hjemmesiden.

Et kort resumé:

Ullerødgård blev solgt for et par år siden og de nye ejere påtænker at bebygge området. Den eksisterende lokalplan giver lov til at bygge 23 etplans parcelhuse, hvoraf de 4 første blev bygget omkring 1999. Og det er slet ikke den plan, de nye ejere har. De har fremlagt en plan med ca. 120 rækkehuse i op til 4½ plan. For at dette kan lade sig gøre, så har de bedt kommunen om at revidere den eksisterende lokalplan.

Dette er vi – sammen med vore nabogrundejerforeninger – bestemt ikke glade for. Der er to hovedgrunde til dette:

 1. Byggeri i mere end ét plan vil give store indkigs- og skyggegener for de nærmeste naboer, specielt i betragtning af, at grunden ligger noget højere end vore eksisterende huse.
 2. 120 nye huse i stedet for lokalplanens 19 vil give en væsentlig forøgelse af trafikken i Hjortevænget og i Dådyrvænget (halvt til hver). I stedet for 10 ekstra huse, så skal vi nu have trafik fra 60 huse i hver grundejerforening. Dette er en meget væsentlig forøgelse af trafikken, da vi nu er 53 huse i vores grundejerforening.

Bestyrelsen har, sammen med bestyrelsen fra de to øvrige grundejerforeninger samt de 4 “løse” huse haft to møder med de nye ejere. Desuden har vi har haft politikerne fra Fredensborg Kommunes planudvalg på besøg/besigtigelse. Endeligt så havde vi et formøde med kommunens embedsfolk i mandags.

Udmeldingen fra politikerne på vores besigtigelse var, at det fremlagte projekt ikke havde nogen gang på jorden. Og vi følte også, at vi blev hørt på mødet i mandags hos kommunen. Men vi er alligevel bekymrede for, om det fremførte nu holder.

Vores holdning er, at vi HAR en lokalplan for Ullerødgård, som folk har sat sig ind i, inden de købte huse i Hjortevænget, Egernvænget og Dådyrvænget. Vi har ikke behov for, at lokalplanen bliver revideret, og har som sådant ikke noget imod at det sker. Men det må ikke give gener til eksisterende beboere, specielt mht. de to ovenstående punkter (a) og (b).

Bestyrelserne i de tre grundejerforeninger samt repræsentant for de 4 “løse” huse er meget enige i ovenstående betragtninger og vi har valgt at stå sammen og tale med én stemme.

De nye ejere har haft adskillige møder med kommunen, og kommunen har tilsyneladende besluttet at starte på at udarbejde en ny lokalplan allerede i år. Dette ser vi på med bekymring. Det er derfor også vigtigt, at vi påvirker arbejdet. Når først forslag til en ny lokalplan er færdig, vil det være svært påvirke indholdet ret meget.

Hvis vi skal påvirke processen, så er det vigtigt, at de grundejere, der er inviteret til mødet i morgen, møder op. Og det påvirker ikke kun de nærmeste naboer. Som vi ser det i kan en ny lokalplan hurtigt give præcedens for mange andre ændringer, som vil ændre områdets karakter.

Hvis du har spørgsmål, så skriv til bestyrelsen@gfun.dk.

Vedligeholdelse af randområder og legepladser

 På sidste generalforsamling blev det besluttet vi skulle have en professionel vurdering af, hvad vi gør ved fællesområder og de høje træer. Desuden blev budgettet for 2023 væsentligt forøget.

Bestyrelsen har kontaktet Skovskolen i Nødebo (hører under Københavns Universitet) og har efterfølgende haft besøg af en specialist, hvor vi besigtigede området.

Vi har valgt at dele det op i to:

 1. Vedligeholdelse/bundfræsning af bunden i randområdet mod nordøst.
 2. Beskæring/fældning af træer i randområdet og på legepladserne.

Punkt i) anser vi for at være almindelig vedligeholdelse, som der ikke er flere holdninger til, hvad der skal gøres. Vi har fået en pris på dette arbejde på 23.200 + moms = 29.000 kr., alt inklusiv. Dette tilbud har vi takket ja til og arbejdet starter nok allerede i den kommende uge. Vi har ca. 11.000 kr. tilbage på områdekontoen for 2022, så hvis hele beløbet skal betales i år, så “låner” vi det resterende beløb fra næste års budget.

Punkt ii): Her er vi blevet lovet skriftlige anbefalinger/en plan i løbet af næste uge. Planen er en helhedsplan for både randområder og legepladser. Skovskolen foreslog, at vi skulle lave en 10-årsplan, hvor vi udvælger de træer, vi mener, der også skal stå der om 10 år. Planen inkludere desuden, hvorledes vi løbende skal vedligeholde/beskære træer og bunddække.

Bestyrelsen synes, at en 10 årsplan er en fremragende idé, da det bliver meget nemmere at lægge et budget for områderne for de næste mange år.

Nå vi har planen, så sender vi den ud til kommentering hos alle grundejere, hvorefter vi kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis der stadig er nogen, som synes at det er nødvendigt – det blev jo besluttet på sidste generalforsamling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Årets vejfest 2022

Kære grundejere

Som aftalt på sidste generalforsamling afholder vi i år sommerfest, og nu er detaljerne ved at være på plads. Festudvalget vil derfor gerne invitere til sommerfest i september! Vi afholder denne gang festen som et eftermiddagsarrangement, så både yngre og ældre sjæle kan være med. 🙂

Dato: 3. september 2022
Tid: 13:00
Tilmeldingsfrist: 12. august 2022
Pris: 20 kr. pr. næse
Sted: Den østlige legeplads

Tilmelding

Man tilmelder sig sommerfesten ved at indbetale 20 kr. pr. person fra hustanden til festudvalgskassen.

Man kan enten overføre pengene via MobilePay på nummeret 5183NA (angiv husnummer + antal børn og antal voksne) eller møde op hos Marie fra festudvalget i nr. 223 og aflevere pengene kontant.

For de 20 kr. pr. person sørger festudvalget for, at der er:

 • 1 velkomstdrink (der er både en version med og uden alkohol)
 • 1 genstand til maden (rødvin, rosé eller øl) til de voksne
 • 1 is til børnene
 • Varme grill
 • Flute til maden
 • Salatbord
 • Hoppeborg til børnene
 • Kage til dessert
 • Havespil og aktiviteter

Det skal man selv have med:
Man skal som husstand selv have følgende med:

 • Kød til grillen (eller hvad man nu ønsker at grille)
 • Service (tallerkner, knive, gafler og glas til egen husstand)
 • Drikkevarer
 • Kaffe/te (eller hvad man ellers har lyst til, hvis man vil have noget til desserten)
 • Godt humør 🙂

Hvis man har spørgsmål eller gerne vil hjælpe til med noget (f.eks. salatbord eller teltopsætning), skal man være meget velkomment til at kontakte Maibritt fra festudvalget på niller1960@yahoo.dk

Vi glæder os til at se jer og hygge sammen i grundejerforeningen.

De bedste hilsner
Festudvalget
Rasmus, Marie, Alzira, Alessandra og Maibritt

(B) Søndagstur til Nivaagaard

Kære grundejere

En gammel tradition i grundejerforeningen bliver genoplivet. Helle i nummer 401 har tilbudt at arrangere en udflugt til Nivaagaards Rhododendron-park søndag den 12. juni.

Vi mødes klokken 10 hos Helle, hvor vi hygger os lidt, før vi i fælles flok går mod Nivaagaard. Undervejs holder vi et pitstop på rastepladsen på hjørnet af Ny og Gammel Strandvej.

 

 

 

 

 

 

 

Vi spiser vores medbragte madpakker i parken. Turen er gratis og grundejerforeningen støtter arrangementet med drikkevarer i et rimeligt omfang.

Der er borde og bænke i parken, men nok ikke nok til alle. Derfor må I gerne medbringe stole/tæpper. Der bliver arrangeret transport af de ting, som man ikke ønsker at medbringe på gåturen.

Turen er på lidt under 2½ kilometer hver vej og er for både børn og voksne og er gratis. I tilfælde af meget dårligt vejr vil turen blive aflyst/udsat.

På grundejerforeningens hjemmeside kan man finde billeder fra en tidligere tilsvarende tur (klik her).

Tilmelding sker her på hjemmesiden senest den 10. Juni.

Med venlig hilsen
Helle og bestyrelsen

 

Ordinær generalforsamling lørdag den 7. maj 2022 kl. 12:00

Som vi meldte ud kort før jul – både på e-mail og på hjemmesiden – så har vi aflyst generalforsamlingen for 2021.

Til gengæld så har vi allerede nu fået reserveret et lokale til den ordinære generalforsamling 2022. Det bliver i Multisalen i Egedal Byens Hus.

Den formelle indkaldelse udsendes i løbet af kort tid, men skriv gerne allerede nu datoen ind i kalenderen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Fastelavnsfest for hele familien søndag den 27. februar 2022

Kære alle Grundejere

6083Fastalavn-FS-lille

Traditionen tro vil bestyrelsen gerne invitere dig, din familie og venner til Fastelavnsfest på pladsen foran nr. 209. Vi starter kl. 14.

Vi byder på tøndeslagning, samt lidt at spise og drikke til både store og små.

Der er nu åbnet for tilmelding her på hjemmesiden. Brug linket til højre på denne side.

Kom og lad os få en hyggelig eftermiddag samt en god snak, mens vi alle slår katten af tønden.

Arrangementet er gratis for husstandene i foreningen og jeres børnebørn.

Hvis I herudover inviterer venner og familie med, så er prisen 20 kr. pr. næse. Eventuel betaling bedes foretaget senest torsdag den 24. februar hos Claus i nr. 214.

Afhængig af tilmeldingen, vil tønderne blive opdelt sådan: Én for de små børn, én for de store børn, samt én for kvinder og én for mænd.

Tilmelding senest torsdag den 24. februar.

Har I spørgsmål til arrangementet eller tilmeldingen, kan I sende en e-mail til festudvalget@gfun.dk.

Med venlig hilsen
Festudvalget, bestyrelsen