Kategoriarkiv: Nyt fra bestyrelsen

Nyhedsbreve og vigtige meddelelser fra bestyrelsen. Seneste nyt findes øverst.

(B) Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Kære grundejere

Det er ved at være længe siden, at bestyrelsen har udsendt et nyhedsbrev. Pga. Coronasituationen så har aktivitetsniveauet været meget lavt i 2020 og generalforsamlingen blev også udskudt fra maj til oktober. I kan finde referatet fra generalforsamlingen på hjemmesiden under menuen GENERALFORSAMLING.

Vi kan ikke love, at vi altid udsender e-mails til jer, men grundejerforeningens hjemmeside bliver løbende opdateret med nyheder.

Bestyrelsen har her i januar måned afholdt to bestyrelsesmøder som videomøder. I kan finde referaterne fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden under menuen BESTYRELSEN. Her er et kort resumé af disse to referater:

 • Legepladserne. Som det blev vedtaget på sidste generalforsamling, så blev der nedsat et legepladsudvalg, som fik bevilliget et rammebeløb på 60.000 kr. Udvalget har gjort et kæmpe stykke arbejde og har allerede udarbejdet et forslag til udbygning af den vestlige legeplads. Der er også indhentet tilbud på legeredskaberne. Stor tak til legepladsudvalget! Bestyrelsen godkendte forslaget på bestyrelsesmødet den 18. januar 2020. Læs mere om dette i bestyrelsesmødereferatet. Se også planskitse og tilbud fra Kompan.
 • Sociale arrangementer. På grund af Coronasituationen har vi besluttet følgende:

  Fastelavnsfesten for 2021 aflyses.

  Sommerfesten afholdes sædvanligvis i sidste halvdel af august. Det er endnu for tidligt at beslutte, om festen kan gennemføres.

  Boulebanen og legepladser. Vi opfordrer naturligvis til under de nuværende restriktioner, at man ikke mødes mere end maks. 5 personer på boulebanen og legepladserne og overholder øvrige gældende regler.

  Så længe, at vi har et forsamlingsforbud på 5-10 personer, så kan vi ikke gennemføre en arbejdslørdag.
 • Generalforsamling 2021. Det er nok usandsynligt, at generalforsamlingen kan gennemføres i maj måned. Vi tager det op på et senere bestyrelsesmøde. Under alle omstændigheder gør vi som sidste år, og får regnskabet for 2020 revisorpåtegnet og offentliggjort senest i løbet af maj måned. Budget for 2022 vil være inkluderet. Desuden udarbejdes bestyrelsens årsberetning.
 • Nabohjælp. Opsætning af nabohjælpskilte hænger lidt i bremsen. Når vi bestiller skiltene, så skal vi skrive under på, at vi ikke sætter dem op uden forhåndsgodkendelse fra kommunen, og her tror vi, at vi ligger langt nede i bunken af kommunens opgaver i disse Coronatider. Kommunens velvilje for at sætte dem op på lygtepæle er ikke så stor, men nabogrundejerforeningen har fået lov. Når vores nabogrundejerforening har fået lov, så bør vi vel også have lov. Vi har kontaktet nabogrundejerforeningen for at spørge om, hvad de gjorde for at få tilladelse. De har tilsyneladende i mellemtiden fået ny bestyrelse, så deres hukommelse er ikke så god.

  Kommunen er lukket ned foreløbig til 8. februar og de har derefter sikkert et stort efterslæb, så der sker nok ikke mere inden engang i marts. Vi kan godt købe skiltene, men vi ved ikke hvor mange standere og lygtepælsbeslag vi skal bestille.
 • Beboerhenvendelser vedrørende sikkerhed (indbrud). Vi er blevet kontaktet af Christian Kjærgaard nr. 208 og Kasper Sternberg nr. 228 vedrørende mistænkelige observationer af varebiler og tomme øldåser i hækkene. Læs mere om det her på hjemmesiden.
 • Områder og fældning af træer. Vi har stadig nogle udgåede asketræer langs Ullerødvej, som skal fældes. Desuden er der behov for at beskære træerne på legepladserne og en grundejer har problemer med et træ på fællesarealet gror ind igennem vedkommendes hæk. Vi har kontakt til en lokal gartner og prøver at få en aftale/pris.
 • Kommende affaldsordning. Vi afventer stadig at høre mere fra kommunen.
 • Invitation til deltagelse i Fredensborg Kommunes Klimaråd. Vi har sammen med Fredensborg Kommunes øvrige grundejerforeninger modtaget en invitation til deltagelse i kommunens Klimaråd, se bilag her og her. Hvis der er grundejere, som er interesserede at deltage, så kan I henvende jer til bestyrelsen. Eventuelle interesserede grundejere bedes læse materialet fra kommunen grundigt igennem forinden.
 • Tag hensyn! Det er ikke første gang vi gør opmærksom på det, men kære hundeejere: Saml op efter jer! Og efter nytårsaften flød det med afbrændt krudt og knuste flasker. Vær søde at rydde op efter jer selv, når eventuelle tømmermænd er plejet.

Vi ser frem til et 2021 med forhåbentligt lidt flere aktiviteter.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Risiko for indbrud?

Kære grundejere

Kort før jul fik vi denne henvendelse fra Kasper Sternberg i nr. 228. Vi har også fået en henvendelse fra Christian Kjærgaard i nr. 208. Christian har observeret, når han gik med hunden, at der var stukket tomme øldåser ind i diverse hække. Politiet er informeret om begge hændelser. Bestyrelsen opfordrer grundejerne til at tilmelde sig Nabohjælp app’en og generelt være opmærksomme på, hvad der foregår i kvarteret.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Hej Formand,
Mange af os i kvarteret holder godt øje i området op til jul.

Vi har desværre spottet lidt fremmende biler/varevogn som kører rundt i hjortevænget om aftenen lige inden og efter mørket falder på.
Vi har tale om.

Mørkeblå gammel (måske mercedes) som vi så over ved os i nr. 228-229-230-231.
Hvid lille gammel bil som larmer over ved nr. 208-209 forleden dag. Med huer og store jakker på og med slukket lys på bilen selvom den er tændt.
Ældre lille guld bil som har holdt stille i starten af hjortevænget.

Varevognen er set på de små stier vi har i området.

Dette er blot en alarm til vores beboer i hjortevænget om at det snart er jul og folk er hjemme eller væk fra deres ejendom.
Vi ønsker ikke at påpege på nogen da vi ikke kan bevise det.
Men blot, at der skal holdes øje med hvad der sker pt. Vi ønsker ikke indbrud.

Meld gerne tilbage hvis i ikke er hjemme juleaften eller er væk i flere dage.

Jeg bor i nr. 228 og vi er hjemme jul og nytår hvis der ønskes nabo kig eller hjælp skal folk være velkommen til at ringe eller skrive en sms.

God jul og godt nytår.

De bedste hilsner
Kasper Sternberg

(B) Indkaldelse til generalforsamling 2020

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

(B) Udsættelse af generalforsamling 2020 samt bestyrelsens årsberetning

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

(B) Sommerfesten 2019 er aflyst

(B) Godt Nytår !

(B) Hjemmesidens webhotel har skiftet ejer

(B) Nyt fra bestyrelsen

(B) Nyt fra bestyrelsen

(B) Nyt fra bestyrelsen

(B) Indbydelse til fastelavnsfest og nyt fra bestyrelsen

(B) Vigtigt nyt fra bestyrelsen og nye mødereferater

(B) Referatet fra ordinær generalforsamling 2015 kan nu hentes som pdf-fil

(B) Nyt fra bestyrelsen og kommende generalforsamling

(B) Nyt fra bestyrelsen

Kære alle grundejere

Fastelavn:

I kan nu finde billederne fra fastelavnsfesten her.

GFUN – Fastelavnsfest 2015

Fællesantennen:

(B) Til eftertanke

(B) Nyt om byggesagen vedr. høj tagrejsning

(B) Nyt fra bestyrelsen og bestyrelsesmødereferat #9 og #10

(B) Nyhedsbrev

godt_nytaar_lilla2

Godt nytår

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

December 2014

(B) Nyt om fællesantennen

Venlig hilsen
bestyrelsen

(B) Grundejerforeningernes årlige møde med Fredensborg Kommune

(B) Temaaften »Undgå indbrud« / Nyt om busrute 383

Venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Højt byggeri på 100-vejen og bestyrelsesmødereferat #5


Venlig hilsen
bestyrelsen

(B) Nedlæggelse af busrute 383


Venlig hilsen
bestyrelsen

(B) Orientering fra bestyrelsen #1

Med venlig hilsen
Bestyrelsen