Kategoriarkiv: BESTYRELSEN

Indlæg fra bestyrelsen

(B) Sommerfesten 2019 er aflyst

Kære Grundejere

Vi kommer desværre til at aflyse sommerfesten i år, da det ikke har været muligt at finde tilstrækkelige ressourcer til at stå for arrangementet.

Vi vil tage emnet op på næste bestyrelsesmøde, og prøve at finde ud af, hvordan vi fremover kan afholde sommerfester.

Hvis nogen af jer grundejere har gode idéer til afholdelse af sommerfester, så hører vi gerne fra jer. Eller allerbedst: Skriv et indlæg her på hjemmesiden, så vi kan få en debat om emnet. Vi hører også gerne fra jer, hvis der er nogen, som har lyst til at være med til at arrangere festerne fremover.

/Fortsat god sommer
Bestyrelsen GFUN

(B) Godt Nytår !

Bestyrelsen vil gerne med dette nyhedsbrev ønske alle beboerne på Hjortevænget et godt nytår.

godt_nytaar_lilla2

Det har for bestyrelsen været et stille år, hvor vi vil fremhæve følgende:

 • Generalforsamlingen blev afholdt den 24. maj. Der var ikke indkommet forslag til behandling på mødet. Kun 25% af grundejerne var repræsenteret. I bestyrelsen ser vi gerne, at mange flere møder op. Referat fra mødet kan findes her på hjemmesiden under menuen »Generalforsamling«.
 • Der blev afholdt en arbejdslørdag den 26. maj, hvor vi foretog vedligeholdelse af legepladserne samt fældede en del udgåede træer langs Ullerødvej.
 • Vi måtte aflyse den planlagte sommerfest den 18. august, dels på grund af for få tilmeldinger, dels på grund af manglende ressourser til at stå for arrangementet. Sommerfesterne har tidligere været en stor succes, så vi ser gerne, at de fortsætter. Hvis nogen har forslag til, hvordan vi kan øge interessen herfor, så hører vi gerne fra jer. Start eventuelt en diskussion her på hjemmesiden.
 • John Hansen har bygget et nyt og stort flot skur til os, så vi har plads til foreningens fællesting. Stor tak til John.
 • Vi har afholdt bestyrelsesmøde den 7. august og den 5. december. Begge referater findes her på hjemmesiden under menuen »Bestyrelsen«.

På det seneste bestyrelsesmøde fastlagde vi datoer for de fleste arrangementer i det kommende år:

 • Der afholdes fastelavnsfest den 3. marts 2019 kl. 14. Invitationer udsendes i løbet af januar.
 • Næste generalforsamling er fastlagt til tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19:00, med forbehold for, at vi kan få et lokale denne dag. Vi har aftalt med borgmesteren, at han deltager i mødet. Nærmere information følger senere.
 • Næste arbejdslørdag finder sted den 25. maj 2019 kl. 10-13. Nærmere information følger senere.
 • Sommerfesten er fastlagt til den 24. august 2019. Nærmere information følger senere.
 • Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 10. april 2019.

For at kunne sende vigtige meddelelser og anden vigtig information til jer, er det vigtigt, at I sørger for, at jeres e-mailadresse er opdateret. Opdatér selv jeres kontaktoplysninger her på hjemmesiden eller send en e-mail til bestyrelsen.

Godt nytår

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

December 2018

(B) Hjemmesidens webhotel har skiftet ejer

Kære grundejere

Vores hjemmesides webhotel har skiftet ejer og i den forbindelse er vi blevet overflyttet til en ny server den 29. november. Skulle man opleve fejl på hjemmesiden i den forbindelse, bedes man give besked til bestyrelsen, så vi kan rette fejlen.

Vores e-mail opsætninger er også blevet berørt, så e-mail til bestyrelsen kan være berørte, indtil vi få ændret vores opsætning. Ingen e-mails vil gå tabt, men det kan tage længere tid, inden vi modtager alle e-mails. Vi håber på forståelse herfor.

Nyt 2018-12-30: Nu kører e-mails som det skal igen 🙂

/med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Nyt fra bestyrelsen

Kære grundejer

Bestyrelsen har netop holdt bestyrelsesmøde og vil – her forud for general­for­sam­lingen den 24. maj – gerne informere om hvordan det går i grundejer­foreningen.

Her på hjemmesiden kan man finde referater fra bestyrelsesmøderne, inklusiv det netop afholdte.

Selvom der ikke er de helt store emner på dagsordenen denne gang, så håber vi på, at I alle vil møde op til generalforsamlingen. Dette gælder ikke mindst de, som er flyttet ind på Hjortevænget i løbet af de sidste par år.

På generalforsamlingen vil I – ud over at deltage i behandlingen af de punkter, som er på dagsordenen – også have muligheden for at hygge sig med jeres naboer. Bestyrelsen sørger for chips og drikkevarer.

Det reviderede regnskab for 2017, budget for 2019 samt dagsordenen for generalforsamlingsmødet kan ligeledes findes her på hjemmesiden.

Generalforsamlingen finder sted

 • Torsdag den 24. maj 2018 kl. 19:00 på Græstedgård

Indkaldelse er tidligere blevet udsendt på e-mail og lagt på hjemmesiden.
Tilmelding er ikke nødvendigt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalfor­sam­ling, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest den 10. maj. Indkomne forslag bliver lagt på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

Arbejdslørdag og tur til Nivågårds Rododendronpark

Arbejdslørdage er blevet til en tradition, og derfor indbyder vi grundejerne til at deltage i en arbejdsdag

 • Lørdag den 26. maj 2018 fra kl. 10-13

Vi mødes på den vestlige legeplads og bestyrelsen sørger for sandwicher og drikkevarer. Af hensyn til traktementet vil vi gerne bede om en vejledende tilmelding under menuen ARRANGEMENTER.

Vi vil tage os af følgende ting, som trænger til en kærlig hånd (afhænger af antal deltagere):
  –  Maling af legeredskaber på den østlige legeplads
  –  Nyt barkflis på den vestlige legeplads
  –  Nederste trin på stigen på den vestlige legeplads er defekt.
      Rebstigen erstattes med ny.
  –  Ukrudtslugning og beskæringer af træer og buske
  – Antennekasse på legeplads fjernes

Efter vi er færdige kl. 13, så har bestyrelsen arrangeret en tur til Nivågårds Rododendronpark. Bestyrelsen sørger for nødvendige forfriskninger. Turen forventes at vare fra kl. 13:30-17:00.

Sommerfest

Sommerfesten er allerede nu planlagt til

 • Lørdag den 18. august 2018 kl. 18.00

Sommerfesten vil blive planlagt i detaljer på næste bestyrelsesmøde, hvorefter vi udsender flere informationer og åbner for tilmelding.

Hjemmeside

E-mail og hjemmesiden er de vigtigste måder, hvorpå bestyrelsen kan kommunikere med grundejerne. Det er en stor opgave at holde medlems­fortegnelsen ajour. Derfor er det vigtigt, at alle selv holder sine kontakt­oplysninger ajour. Man kan rette sine oplysninger, herunder e-mailadresse, under menuen MINE SIDER > REDIGER MIN PROFIL.

Ved ejerskifte så husk, at både ny og gammel ejer har pligt til at meddele grundejerforeningens kasserer kontaktoplysninger samt at ejerskifte har fundet sted.

Det er også en større opgave at holde hjemmesidens oplysninger vedlige. Derfor vil det være en kæmpehjælp – hvis man finder fejl og mangler på hjemmesiden – at gøre bestyrelsen/webmaster opmærksom på det.

Ordensreglement

På sidste generalforsamling lovede bestyrelsen at udsende en e-mail til grundejerne med påmindelse om vedtægter og ordensregler. Dette er sket og med ordensreglementet vedhæftet e-mailen. Vedtægter og udstyknings­deklaration kan findes her på hjemmesiden.

Bestyrelsen ønsker ikke at »lege politi« med hensyn til vedtægterne og ordens­reglerne, men opfordrer selvfølgeligt grundejerne til at overholde disse. Som bestyrelsen ser det, så drejer det sig om, at vi bor et sted hvor der er plads til alle og hvor vi også tager hensyn til hinanden.

Erfaringen viser, at man skal være specielt opmærksomme på disse forhold:

 • Hvornår man må bruge motorredskaber og andre støjende redskaber i haven. Ifølge ordensreglementet bør det så vidt muligt undgås at bruge støjende motorredskaber
  –  efter kl. 19.00 på hverdage
  –  efter kl. 17.00 på lørdage
  –  før kl. 10.00 og efter kl. 14.00 på søn- og helligdage
 • Ifølge ordensreglementet bør det undgås at aflæsse haveafklip, jord, sten og lignende materialer uden for egen grund eller indkørsel.
 • Hvor man må parkere? Ifølge den tinglyste udstykningsdeklaration, så må »parkering uden for parcellerne kun ske på de hertil indrettede parkeringsarealer«. Vendepladserne er til for, at større køretøjer skal kunne vende – ikke til parkering.
 • Ifølge ordensreglementet bør det undgås at henstille trailere udenfor egen grund eller indkørsel.
 • Hvem har lyst til at træde i en hunde-høm-høm, når man klipper hæk eller går på stierne eller i græsrabatterne?
 • Hastighed på vores veje. Tænk på at der er legende børn. Vi vil jo også gerne undgå, at det bliver nødvendigt at sætte vejbump op på stikvejene.

Har I spørgsmål eller er der noget I er i tvivl om, så er I altid velkomne til at kontakte bestyrelsen. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen G/F Ullerødgård Nord

(B) Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 23. maj kl. 19:00

(B) Nyt fra bestyrelsen

(B) Nyt fra bestyrelsen

(B) Indbydelse til fastelavnsfest og nyt fra bestyrelsen

(B) Vigtigt nyt fra bestyrelsen og nye mødereferater

(B) Referatet fra ordinær generalforsamling 2015 kan nu hentes som pdf-fil

(B) Nyt fra bestyrelsen og kommende generalforsamling

(B) Nyt fra bestyrelsen

Kære alle grundejere

Fastelavn:

I kan nu finde billederne fra fastelavnsfesten her.

GFUN – Fastelavnsfest 2015

Fællesantennen:

(B) Til eftertanke

(B) Nyt om byggesagen vedr. høj tagrejsning

(B) Nyt fra bestyrelsen og bestyrelsesmødereferat #9 og #10

(B) Bestyrelsesmødereferat #8

Venlig hilsen
bestyrelsen

(B) Nyhedsbrev

godt_nytaar_lilla2

Godt nytår

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

December 2014

(B) Nyt om fællesantennen

Venlig hilsen
bestyrelsen

(B) Grundejerforeningernes årlige møde med Fredensborg Kommune

(B) Temaaften »Undgå indbrud« / Nyt om busrute 383

Venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Højt byggeri på 100-vejen og bestyrelsesmødereferat #5


Venlig hilsen
bestyrelsen

(B) Nedlæggelse af busrute 383


Venlig hilsen
bestyrelsen

(B) Orientering fra bestyrelsen #1

Med venlig hilsen
Bestyrelsen