Grundejermøder

Kommende arrangementer

 • Ingen arrangementer i denne kategori

 • Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /var/www/gfun.dk/public_html/wp-includes/functions.php on line 265
  thoughts on “Grundejermøder

  1. H221

   Stor tak til bestyrelsen for det arbejde I gør omkring byggesagen. Som I beskriver forløbet har Fredensborg kommune handlet helt håbløst både i forbindelse med at give tilladelse til høj tagrejsning/udnyttet 1. sal samt i forbindelse med jeres/grundejerforeningens indsigelse.
   Vi er helt enige i alle jeres argumenter og tænker på om tiden mon ikke snart er inde til at involvere medierne som nok kunne vise sig at være meget interesserede i sådan en sag. Det er kun et par år siden Fredensborg kommune havde en kedelig sag med tilladelse til for højt byggeri/for tæt på naboer i en ny udstykning i Fredensborg. Det resulterede i erstatning fra kommunen og nedrivning af nogle nybyggede rækkehuse.
   VH Peter Højgaard nr. 221

  2. H202

   Personligt har jeg søgt og fået godkendt udnyttet tagetage, hvilket har øget værdien af min ejendom i ikke uvæsentligt omfang. I mit tilfælde vil høj tagrejsning ikke tage sollyset fra mine naboer eller give mig indsigt i mine naboers haver, men under alle omstændigheder er jeg af den opfattelse, at når 1 har fået tilladelse, har alle fået tilladelse.
   Kommuneplan 2013 indeholder rammer for lokalplanlægning for vores område. Ifølge rammeområde KB 14 må der opføres bebyggelse i 1 etage med udnyttet tagetage. Før 2013 var der ingen restriktioner på vores område og bebyggelse i flere etager var tilladt. Såfremt KB 14 har værdiforringet vore ejendomme ved forbud mod bebyggelse i flere etager er der ifølge min opfattelse tale om ekspropriation, hvilket den enkelte ejer selv må tage stilling til.
   Jeg kan kun tilslutte mig tanken om advokathjælp, hvis det sker under forudsætning af, at ombygning til udnyttet høj tagrejsning stadig skal være tilladt.
   Bjarne Dueholm nr. 202